Var de bästa sämst för oss?

Efterkrigstiden och dess världsordning, som etablerades huvudsakligen av de två kommunisterna Franklin Delano Roosevelt och Josef Stalin och deras likaledes kommunistiska respektive rådgivare och handgångne män, har inneburit en ömsom snabbare, ömsom långsammare programmatisk nedgång för Västerlandet och den kristna västliga civilisationen (och en mycket, mycket snabbare och hutlösare nedgång för den östliga, en undergång … Continue reading Var de bästa sämst för oss?

LARS GUSTAFSSON 1986: Av samma stam: En bok om nazism och kommunism

Det finns inom den intellektuella vänstern ett slags tabu kring frågan om sambandet och likheterna mellan nazismens och kommunismens grundläggande synsätt. Detta diskuterades vid ett symposion i Frankrike, från vilket en rad intressanta texter finns utgivna.Av Lars Gustafsson Hör till samma familj. Det här är förstås ett fascinerande tema. Trots att alla historiska uppteckningar bevisar … Continue reading LARS GUSTAFSSON 1986: Av samma stam: En bok om nazism och kommunism

SANDIS & TALEB: The Ethics of Scalability

I dag skall en impuls från självaste Nassim Nicholas Taleb kickstarta dagens FRIA diskussion om mångfaldiga saker och sakliga mångfalder. Pappret är inkluderat nedan och vår uppgift är att finna de ganska många och ganska grova felen i det. Det är förskräckligt! Jag har börjat skriva en detaljerad kritik på engelska, men vi kan ju … Continue reading SANDIS & TALEB: The Ethics of Scalability

STIG RAMEL 1986: Hur den absoluta makten korrumperar

I serien Politikarkivet har vi kommer fram till den fjärde artikeln, som är skriven av Stig Ramel (1927–2006), Nobelstiftelsens VD, och handlar om Napoleon, eller snarare om Curtis Cates bok The War of the Two Emperors, som handlar om Napoleon. Artikeln är skriven i en svensk stil vi mycket väl känner igen. Napoleon korrumperades absolut … Continue reading STIG RAMEL 1986: Hur den absoluta makten korrumperar

INGEMAR NORDIN 1985: Vänsteranarki och högeranarki

Artikelförfattaren i trubbel? I en understreckare från 1985, alltså innan han intog sin professur i Linköping, från vilken han nu är pensionerad, diskutererar Ingemar Nordin (f. 1949) olika former av anarkism. Ett oxymoron som ”högeranarki” används förstås främst av vänstern när den balar taklänges och ljuger om sin egen ondska, som här: ”den autonoma rörelsen … Continue reading INGEMAR NORDIN 1985: Vänsteranarki och högeranarki

JAN-OLOF SANDGREN: Fallet Ebba Busch

So hot that ice melts — Var hon vaken när hon vankade i vaken?

Ebba är söt men har inte visat sig ha det politiska geni som man spekulerade om när hon blev partiledare för sex år sedan. Det famlas och fumlas inte lite. Man gjorde också stort nummer av att hon vore kristen, men hon behöll sitt flicknamn när hon var gift som om hon hela tiden hade planerat att åter skilja sig, som om äktenskapet inte hade någon djupare betydelse för henne.

Och nu har hon alltså gått vilse i den sedvanliga vänsterextremistiska aktivismens irrgångar, eller är det mer direkt Hägerströmismen i Sverige som ligger bakom? Hur kan man som ledande politiker i Sverige likväl underskatta rättssystemets förruttnelse och destruktiva kraft?

Jan-Olof Sandgren erbjuder i sin artikel, se nedan, ytterligare en teori eller förklaringsmodell för affären, nämligen att det i fall som detta handlar om rättsväsendets Hobbeanska aggressivitet mot allting som på något sätt hotar dess ställning som absolut monopolistisk rättsskipare, alltså om den institutionaliserade totalitarismen. I detalj handlar det om att inget ont ord får yppas över en dömd och bestraffad brottsling. Andra, hederliga, människor är för svenskt rättsväsende fritt villebråd.

Det är mig inte helt klart om den extrema totalitarismen och på allmaktsfantasier grundade politiska aktivismen i rättsväsendet är en del av, en följd av, en orsak till eller ett komplement till Hägerströmismen. Det kan kanske vara värt att fundera en stund på. Vi vet att den totalitära mentaliteten är både vitt utbredd och djupt rotad i den svenska folksjälen, vilket inte minst illustreras av Patrik Engellaus ständiga hänvisningar till tämligen platta fantasier om allmakt, allt som oftast dekorerade med namnet Thomas Hobbes. Har folksjälen skapat sig ett passande rättsväsen som kanal för dess passioner, eller har den anpassat sig till, och rationaliserat sin relation till, ett från ovan, från Uppsala via Stockholm, påtvingat paradigm?

Välkommen till dagens FRIA sammanträde i hjärntrusten plus A, som anser sig vara lite korkad, men vänlig och välvilligt inställd!

DET GODA SAMHÄLLET

Många rynkar på näsan åt den mediala följetongen om Ebba Bush Thors husaffär. Vad kunde vara mindre intressant att läsa om, när regeringen faller samtidigt som en polis mördas på öppen gata? Men ”affären” (om det ens är en affär) sätter fingret på minst tre allvarliga systemfel i Sverige. 


View original post 610 more words

TOTALITARISMEN: Ett nytt hopp!

Efter att i årtionden stillatigande samtyckande ha sett hur incidensen av våldsbrott på grund av den förda politiken ständigt stiger, hetsar nu det samlade totalitaristiska kommentariatet (vilket utmärkt tyskt ord!) upp sig till bristningsgränsen över ett enskilt polismord. ”Jag vill se en skoningslös jakt på de så kallade ”grupperingarna” som ligger bakom allt jävelskap som … Continue reading TOTALITARISMEN: Ett nytt hopp!

WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

Inofficiell översättning publicerad utan tillstånd. Originalet återfinns här. Kära herr Haldenwang1, Jag har förmodligen hittills undgått er myndighets nät, eftersom jag undviker demonstrationer, har vaccinerats en gång och inte har röstat på Alternative für Deutschland en endaste gång. Jag förnekar inte förintelsen, inte heller uppvärmningen av jordens atmosfär eller förekomsten av Covid 19-viruset, men jag … Continue reading WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

James Corbett: Tron på verkningsfulla åtgärder

Här om dagen delade Olle Reimers ett mycket intressant videoklipp från James Corbetts kanal Corbett Report Extras. Det handlade om en professor som undervisade i propaganda och som trodde att han alltid hade varit balanserad och visat på alla “sidors” användning av propaganda, men när han genom slumpens, eller tidens, verkan fick ett stycke äkta … Continue reading James Corbett: Tron på verkningsfulla åtgärder