BILL WHITTLE: Give It to Them

Idag fortsätter vi gårdagens tema med Bill Whittles video Give It to Them, 11 minuter. https://www.youtube.com/watch?v=3HaTGzl0bF4 När jag avnjöt och lät mig hugsvalas av den friska vinden från Ronald Reagan och Margaret Thatcher under sosseriets tyranni i Sverige på åttiotalet förstod jag ännu inte hur satanistiska, hur ondsinta, hur drivna av oförsonligt hat och av … Continue reading BILL WHITTLE: Give It to Them

Förslag på verkningsfulla åtgärder

Eftersom vi på sistone allt oftare har börjat att kräva att en politisk analys följs upp med förslag på verkningsfulla åtgärder samtidigt som vi har förhånat många naiva uppfattningar om vilket slags åtgärder skulle kunna vara verkningsfulla är det kanske dags att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och taga ett steg framåt ur ledet … Continue reading Förslag på verkningsfulla åtgärder

Ett förslag i all försynthet

Denna betraktelse har tidigare publicerats på Det goda samhället den 6 november 2017. Detta brev snappades enligt uppgift nyligen upp ur den ryska diplomatiska posten. Kamrat Vladimir Vladimirovitj, käre president Putin! Under de senaste åren har flera planer upprättats på en militär operation för att snabbt säkra nödvändiga baser för patriotiska stridskrafter på den svenska … Continue reading Ett förslag i all försynthet