The “Covid Lockdown” as a Reflexion of Mentality

What is it that so disturbs me with the ongoing “Covid Lockdown” here in Vienna? Many seem not to care much. They carry on with their lives, arguably rounding just one more obstacle beyond their comprehension while going about their private business. One quarter of the working population in Great Britain, so we are told, … Continue reading The “Covid Lockdown” as a Reflexion of Mentality

Urartad boklista tredje mars 2021

Eftersom avskaffningskulturen (cancel culture) nu officiellt har nått boklådorna och lågorna böckerna, helt i enlighet med principen Farenheit 451, så är det läge att köpa så länge det ännu går. Här är min lista av oköpta böcker på Amazon. Vilka är kontroversiella och vilka kommer att få finnas kvar? Mitt mål är att göra en … Continue reading Urartad boklista tredje mars 2021

Modaliteten för Västerlandets undergång

Självklart är USA nu socialistiskt. Vi vet inte ännu om det är en hård kommunistisk diktatur, vilket har antytts nyligen av flera ledande företrädare för det Demokratiska partiet, som bland annat vill fängsla och bestraffa den avgående presidenten, förbjuda all opposition i parlamentet och fängsla och bestraffa hela eller delar av den utgående regeringen och … Continue reading Modaliteten för Västerlandets undergång

UN/USSR

The United Nations, which I guess started out as an organization to help co-operation between sovereign nations, is now quite openly a Communist Agitprop institution. 2020: United Nations Communist Propaganda at Franz Josef Strauß International Airport , Munich