Fake News: The Bleeding Heart of The Economist

In a leader appearing in the June 16th issue of The Economist, an English main-stream media publication, a case is made that Russia should free Russian film maker Oleg Sentsov, who has been imprisoned under harsh conditions for making his political views public, political views which embarrass the political leadership of Russia. It is a fine piece, and one must certainly agree with its exhortation to set Mr. Sentsov free. But how can it be that an English publication fails to publish a similar leader for a very similar domestic case? It is a prime case of fake news by neglect. This is what the missing piece could have looked like:

England

Free Tommy Robinson

The outrageous penalty imposed on a peaceful journalist should be reversed

Tommy Robinson PEGIDAAs you settle down to watch the World Cup in Russia, remember Tommy Robinson, an English human rights activist serving a 13-month sentence in a prison for hardened criminals, most of whom are intent on killing Mr. Robinson at first opportunity because of his race, religion and political views. He has committed no commensurable crime. Rather, he was jailed for protesting against Theresa May’s and the English justice system’s illegal discrimination of native Britishers and the systematic mainly Muslim pedophile mass rape, trafficking and forced prostitution industry English authorities have helped create and uphold for the last half century. On May 25th Mr. Robinson was arrested for a fake crime and then in a four-minute show trial sentenced to jail for two other fake crimes. The opening of the World Cup on June 14th was Mr. Robinson’s 21st day in prison this time around, most of which he must spend in solitary confinement. He has previously only just survived an attempt at his life while in prison and has been badly beaten and had his teeth broken in another attack apparently staged for this purpose by the prison. He is rapidly acquiring the moral stature once accorded to people like the Birmingham Six, who served unjust and politically motivated sentences in the seventies and eighties.

Mr Robinson’s plight is a reminder that the struggle goes on. He is an ethnically English citizen who was born in Luton and considered it to be part of the Christian Western civilization that emerged in Europe after the fall of Rome in 476. (Nearly everyone apart from the English government shares this view.) In 2009 he joined the movement that protested against Muslim gangs attacking returning British soldiers in Luton, and was soon put under a prolonged maleficent attack by English justice led by Home Secretary Theresa May, a thuggish hypocrite fond of panther-patterned pumps. Growing up in Luton, Mr. Robinson saw how Muslims were given privileges by police to commit crimes, especially gang raping, kidnapping, enslaving and torturing English girls as young as 11 years of age. As British war heroes returned from Afghanistan, local Muslims attacked them.

Mr. Robinson organised rallies against the attacks. The English security services arrested him. He was charged with “fraud by misrepresentation in relation to a mortgage application”. He was innocent. The aim of Mr. Robinson’s show trial was to reinforce Mrs. May’s narrative of English “Islamophobia” and to strike fear into those who dispute it.

Foul referee

Mrs. May’s regime, rather like her predecessors’, is built on falsehood and appeasement of Muslims. The justice system’s inaction has led to racist and jihadist gang raping on an industrial scale in working-class England, which has directly as victims affected more than 100,000 girls and women. Thousands of Englishmen have been terrorised, beaten or driven out of their homes. Mr. Robinson is courageously denouncing all this—and seems ready to die for his cause. It goes without saying that he should be freed immediately and that the world should loudly demand as much. Mrs. May is unlikely to heed such calls. But she has reason to fear the undeniable fact of the death in custody of a man like Mr. Robinson. As she no doubt recalls, the Soviet Union did not collapse in a hail of bullets, but because people stopped believing its lies.

Advertisements

S.O.D. #2: Grundlösa påståenden om svenskarna och invandringen sprids i rikstäckande dagstidning

Det skandalblad som efterträtt Dagens nyheter berättade här om dagen att ett grundlöst påstående om våldtäkter sprids i flygblad. Antagligen önskar man göra oss uppmärksamma på likheterna mellan Dagens nyheter och utgivaren av flygbladen i fråga, uppenbarligen en nationalsocialistisk gruppering. Ty Dagens nyspråkheter är ju framför allt känt för att sprida grundlösa påstående om svenskars hederlighet och grundlösa påståenden om invandringens kostnader. Men tyvärr förlorar Dagens nyheter mest på jämförelsen, eftersom de uppgifter som sprids i flygbladen bär betydligt mer av sanningens prägel än det vi har blivit vana att kunna läsa i Dagens nyheter.

Tittar vi närmare på flygbladet, ser vi fem påståenden:

bigoriginal

  1. Idag finns det över 2 miljoner främlingar på svensk mark
  2. 25% av våra kvinnor kommer att våldtas någon gång under sitt liv
  3. Det är upplopp i förorterna och all fler no-go-zoner utlyses av polisen
  4. Vårt lands ekonomi och välfärd raseras totalt
  5. Vår nation utplånas genom folkutbyte

Genom att utpeka endast det andra påståendet som falskt intygar Dagens nyheter att de andra fyra är bättre motiverade. Det är till och med så att Dagens nyheter direkt instämmer i det första påståendet: I Sverige bor 1,7 miljoner människor som fötts utomlands och 0,5 miljoner svenska medborgare vars båda föräldrar fötts utomlands, skriver man i artikeln. Summa 2,2 miljoner främlingar. De sista tre påståendena kommenterar Dagens nyheter inte alls, vilket knappast förvånar, eftersom det är svårt att förneka att även de är sanna. Kvarstår påstående två.

Det är inte svårt att föreställa sig att en feministiskt inriktad person eller grupp utan vidare skulle kunna komma med precis detta påstående: en fjärdedel av alla kvinnor utsätts för våldtäkt. Det skulle Dagens nyheter förstås inte ifrågasätta när det kommer från en sådan källa. Feminister har ju privilegiet att själva få definiera vad som utgör en våldtäkt, och genom att utvidga denna definition ad absurdum kan man trivialt uppfylla sin egen profetia. Men nu kom påståendet från nynazister, så vi måste utgå ifrån att den gängse definitionen, utan feministisk anstrykning, så som lagen löd för ett kvartssekel sedan eller mer, är den som såväl nynazister som Dagens nyheter i skönt samförstånd avser. Den typ av våldtäkt som kvinnor i levande livet verkligen fruktar.

Rigoröst tolkat är uttalande två förstås verkligen grundlöst, eftersom vi inte vet om det blir 25% och inte snarare 23% eller 26%. Livslängden är idag omkring 100 år, och det är inte seriöst att uttala sig om hur samhället ser ut om hundra år. Vi vet inte heller hur vi skall räkna de fall när en kvinna under sin livstid blir våldtagen fler än en gång. Men eftersom det inte rör sig om ett vetenskapligt arbete, utan om ett politiskt inlägg i debatten, så är det rimligt att tolka det på samma sätt som vi tolkar t.ex. artiklar i dagstidningar som Dagens nyheter. Med ”våra kvinnor” avses inte en kohort, utan ett statistiskt mått beträffande nu levande kvinnor, enkannerligen det första momentet, genomsnittet, i gruppen nu levande kvinnor. Innehållet i påståendet är i denna alldagliga tolkning  därmed att antalet våldtäkter i Sverige kommer att uppnå 12’500 per år: 5 miljoner kvinnor gånger 25% delat på en livslängd på 100 år.

Mot en allmän prognos om i genomsnitt 12’500 våldtäkter per år finns inte mycket att invända. Brottsförebyggande rådet skriver: Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt. Enligt den officiella statistiken, som vi kan antaga är friserad, kommer alltså redan i dagsläget i genomsnitt 12% av alla kvinnor, alltså var åttonde kvinna, under sin livstid att drabbas av våldtäkt. Och antalet våldtäkter per år stiger kraftigt sedan flera år tillbaka.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera:

Dagens nyheter saknar saklig grund för att avfärda nynazistiskt flygblad!

och

Dagens nyheter sympatiserar med nynazister till minst åttio procent!

Men vänta lite. Dagens nyheter invänder egentligen inte mot innehållet. Det borde göra oss misstänksamma. Man förbinder bara två negativt laddade fenomen — grundlöshet och socialism, närmare bestämt nationalsocialism — med fem sakligt korrekta uppgifter om invandringen . I stället för att ljuga om invandringens effekter, som man gjorde tidigare, se ovan, tillgriper Dagens nyheter alltså numera hellre guilt by association. När sanningen om den okontrollerade massinvandringen inte längre kan förnekas vill Dagens nyheter att vi skall skämmas för att hålla oss till denna sanning. Vi skall kapsla in oss i en livslögn medan våra kvinnor våldtas av och vår rikedom och vår hembygd ges bort till främlingar.

Dagens nyheter borde skämmas! Vet hut!