The “Covid Lockdown” as a Reflexion of Mentality

What is it that so disturbs me with the ongoing “Covid Lockdown” here in Vienna? Many seem not to care much. They carry on with their lives, arguably rounding just one more obstacle beyond their comprehension while going about their private business. One quarter of the working population in Great Britain, so we are told, … Continue reading The “Covid Lockdown” as a Reflexion of Mentality

Livets vatten

Det är förlockande att tänka sig att den allvarliga situation som Sverige, och i varierande grad hela Västvärlden, befinner sig i är en ny och okänd siutation, som inte låter sig beskrivas med etablerade begrepp, som inte går att analysera enligt kända mönster. Denna förlockelse är emellertid av precis samma typ som de förlockelser som … Continue reading Livets vatten