BILL WHITTLE: Guiding the Wheel of History

Bill Whittle talar i denna video (18 minuter) om hur historiens hjul löper, hur historien ständigt upprepar sig med uppgång och fall, på grund av att folk är så korkade och verklighetsfrånvända att de önskar sig dekadens när allting är på topp och önskar sig civilisation bara när allting är i botten. Han påpekar att … Continue reading BILL WHITTLE: Guiding the Wheel of History

BILL WHITTLE: Let’s Get Small

Här famlar sig tre smarta konservativa herrar spontant och intuitivt framåt mot den konfederalism som vi har formulerat som absolut nödvändighet för den allomfattande totalitarismens avskaffande. Klippet är 16 minuter långt. https://www.youtube.com/watch?v=DZL1c2v2f7g Gullivers situation motsvarar exakt min situation på jobbet — ytterligare ett exempel på att inget är nytt på jorden; Jonathan Swift var i … Continue reading BILL WHITTLE: Let’s Get Small

Självantändning

En kropp sägs självantända när den börjar att brinna utan att ha utsatts för yttre uppvärmning eller ha kommit i kontakt med någon öppen låga eller gnista. Jag sitter här på måndag morgon förbluffad efter att ha upplevt något som kanske kan beskrivas som den psykologiska motsvarigheten till självantändning. Det rör sig om sofistikerade psyops och övertalningstekniker som … Continue reading Självantändning

Höger-vänsterskalan del III: Den sympatiska/antipatiska höger-vänsterskalan

Trots att vi så ofta och gärna tänker i termer av höger och vänster som objektiva begrepp har en sådan underbyggnad av höger-vänsterskalan aldrig kunnat presenteras. Några skäl för att det måste vara så har jag nyligen presenterat i ett par artiklar (del I, del II) på denna blogg. Men varför skall vi utgå ifrån … Continue reading Höger-vänsterskalan del III: Den sympatiska/antipatiska höger-vänsterskalan

Höger-vänsterskalan del II: Felaktiga grundantaganden

I en tidigare artikel beskrev jag min tämligen okontroversiella uppfattning om hur höger-vänsterskalan konventionellt definieras och används som en objektiv klassificering av politiska åsikter, av personer och av politiska grupper, partier och ideologier. Jag visade hur den metod som uppenbarligen används för att bilda skalan inte underbygger uppfattningen att höger-vänsterskalan är en objektiv klassificering ens … Continue reading Höger-vänsterskalan del II: Felaktiga grundantaganden

Höger-vänsterskalan del I: En objektiv politisk klassifikation

Det är ett faktum att vi alla, inklusive professorer i statskunskap, filosofer, opinionsbildare, ledarskribenter, bloggare och enskilda väljare så fort vi talar om politik med viss självklarhet använder höger-vänsterskalan. Det är också ett faktum att vi använder den som om den hade något slags objektiv betydelse, som den tillförde något till vår beskrivning av ett … Continue reading Höger-vänsterskalan del I: En objektiv politisk klassifikation