Jenny Nyströms skål!

Systembolaget vägrar — i strid med Européiska Unionens regler och fördrag — att distribuera ett midsommaröl från ett mindre svenskt bryggeri med motiveringen att den nationalromantiska bilden på etiketten, målad av Jenny Nyström, förhärligar öldrickande och inte är tillräckligt måttfull. Detta är ju alldeles utmärkt! Det bevisar att den svenska nationella kulturen ännu inte är … Continue reading Jenny Nyströms skål!

Daylight Saving Time

The suggestion to save daylight makes daylight saving time an attractive proposition. If you have lived, as I have, at 60°N, you would certainly be partial towards a possibility to take some of the ample daylight going to waste as you sleep in summer and apportion it to the those dreary, dark hours in winter … Continue reading Daylight Saving Time