Kära Brittmarie!

"What we witnessed yesterday was not dissent — it was disorder."Joseph Biden 7 Jan 2021 På bloggen Det goda samhället har den orättmätiga tillsättningen nyligen (efter arrogant clownartat och uppenbart valfusk) av en totalitär regim i USA fått konsekvenser bland annat för modereringen av kommentarer. https://detgodasamhallet.com/2021/01/30/bitte-assarmo-darfor-ar-vi-tuffare-mot-oforskamdheterna-i-kommentarsfalten/ Som en som har drabbats av Bitte Assarmos bannbulla … Continue reading Kära Brittmarie!

S.O.D. #8: Jean Asselborn: Neoteny No News

In a childish and ill-informed statement on the eve of the German general elections, Jean Asselborn, Luxembourg’s minister for foreign affairs, displays his total inadequacy not only intellectually and scholarly, but also professionally.  In the elections, the somewhat conservative party Alternative für Deutschland or AfD, which has risen to fill the void left on the … Continue reading S.O.D. #8: Jean Asselborn: Neoteny No News