Creeping Corruption and the Rule of Law

If I drive my car on a road anywhere in the world, and I see a traffic sign ahead signalling a speed limit, I know that from the location of that traffic sign, the speed limit it displays is valid. It is my responsibility as a driver timely to adjust my speed. If my current … Continue reading Creeping Corruption and the Rule of Law

Den intellektuelle som likväl är en idiot

av Nassim Nicholas Taleb översättning av Fredrik Östman originalets titel: The Intellectual Yet Idiot Ett utdrag ur boken Skin in the Game. Det som vi har sett över hela världen, från Indien till Storbritannien till USA, är ett uppror mot den inre cirkeln av policyskapande ”kontorister” och journalister-insiders som inte har sitt eget skinn i … Continue reading Den intellektuelle som likväl är en idiot