Ett mycket hemligt hot!

Dagens nyspråkligheter skriver: Nytt hot mot Sverige hölls hemligt!

Svenska Digest skriver: Ryskt hot bidrog till Gotlandsförsvar!

Det goda samhället: Uppsnappat mer än ett halvt år tidigare…

Advertisements