THEODORE KACZYNSKI 1995: Den moderna vänsterns psykologi del I: Mindervärdeskänslor

Theodore Kaczynski 1972 9. De två psykologiska tendenser som ligger till grund för den moderna vänstern kallar vi "mindervärdeskänslor" och "översocialisering". Mindervärdeskänslor är karakteristiska för modern vänster i dess helhet, medan översocialisering är karakteristisk endast för ett visst segment av den moderna vänstern; men detta segment är mycket inflytelserikt. Mindervärdeskänslor 10. Med "mindervärdeskänslor" menar vi … Continue reading THEODORE KACZYNSKI 1995: Den moderna vänsterns psykologi del I: Mindervärdeskänslor

Genevedeklarationen i konsensus för befordran av kvinnors hälsa och för stärkandet av familjen

Denna deklaration gjordes på Donald J. Trumps initiativ under 2020, men har förstås tigits ihjäl av våra många statspropagandakanaler som låtsas vara fria journalistiska media. https://www.hhs.gov/sites/default/files/geneva-consensus-declaration-english.pdf Geneva Consensus Declaration On Promoting Women’s Health and Strengthening the Family Vi, ministrar och höga regeringsrepresentanter,uttalar, efter att ha haft för avsikt att samlas i anslutning till världshälsoförsamlingen 2020 … Continue reading Genevedeklarationen i konsensus för befordran av kvinnors hälsa och för stärkandet av familjen

HANS-GEORG MAASSEN: ”Ni befordrades till antisemit ganska sent”

Hans-Georg Maaßen, chef för Tysklands säkerhetspolis från 2012 till 2018, anklagas för att ha spridit antisemitiska åsikter. Anklagelsen kommer från Fridays for Future-rörelsen. Maaßen misstänker att tidpunkten inte har valts på måfå och inte har någonting med klimatet att göra. Man vill förhindra att han blir vald till Förbundsdagen. Henryk M. Broder talade med Maaßen. Hans-Georg … Continue reading HANS-GEORG MAASSEN: ”Ni befordrades till antisemit ganska sent”

WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

Inofficiell översättning publicerad utan tillstånd. Originalet återfinns här. Kära herr Haldenwang1, Jag har förmodligen hittills undgått er myndighets nät, eftersom jag undviker demonstrationer, har vaccinerats en gång och inte har röstat på Alternative für Deutschland en endaste gång. Jag förnekar inte förintelsen, inte heller uppvärmningen av jordens atmosfär eller förekomsten av Covid 19-viruset, men jag … Continue reading WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

Gemeinschaft och gesellschaft: En sociologisk betraktelse av det moderna samhällets förfall

av Alain de Benoist och Tomislav Sunić översättning av Fredrik Östman1 originalets titel ”Gemeinschaft and Gesellschaft: A sociological view of the decay of modern society”   Våra fridfulla moderna samhällen med sin respekt för individen utvecklades en gång ur uråldriga familjeförbindelser. Övergången från samhällen av band-typ över klan- och stamorganisation till nationalstater var fredlig bara … Continue reading Gemeinschaft och gesellschaft: En sociologisk betraktelse av det moderna samhällets förfall

Evan Sayets fyra lagar för modern vänsterpolitik

Tagna från The Kindergarden of Eden. Se Evan Sayets tal här. Översättning från engelskan av Fredrik Östman. 1. Urskillningslösheten – det totala avvisandet av den intellektuella processen – är ett absolut moraliskt imperativ. 2. Urskillningslöshet i tanken leder inte till urskillninglöshet i politiken, utan i stället till att man uteslutande och alltid tar det sämres … Continue reading Evan Sayets fyra lagar för modern vänsterpolitik

Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet

Se Jordan B Petersons tal här. Översättning från engelskan av Fredrik Östman. 1. Den västerländska civilisationens grundläggande antaganden är giltiga 2. Fredlig social samlevnad är att föredra framför isolering och krig. Följaktligen är det rättvist och välmotiverat att kräva att man får offra vissa individuella impulser och idiosynkrasier 3. Kompetenshierarkier är önskvärda och bör främjas … Continue reading Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet