Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”

En liten plats i solen där de mörka molnen håller sig borta.

Dagens kopia av Det goda samvetet för fri kommentering (så länge man inte försöker ärerädda Dödens nedrigheter).

DET GODA SAMHÄLLET

Mira Aksoy har läst Olof von Dalins “Tal till Fruentimret angående Könets goda ryckte” från 1732. Med glimten i ögat hävdar Dalin att det egentligen är kvinnorna som styr världen eftersom män i grunden lever för att ställa sig in hos kvinnor. Är inte detta en bra beskrivning av vår märkliga samtid? Accepterar inte många män idag att ge avkall på traditionellt manliga dygder för att de tror att kvinnor förväntar sig att de ska göra just det? Där kvinnorna finns (fysiskt och åsiktsmässigt), dit går männen.


View original post 698 more words

PATRIK ENGELLAU: IQ är inget mått på människans värde

Öppet och ärligt kommentarfält för dagens krönika av Patrik Engellau på Det goda samvetet.

DET GODA SAMHÄLLET

Ett framträdande inslag i den uppfostran som samhället utsatt mig för sedan barndomen är den envetna uppmaningen att inte underskatta folk. Jag har fått lära mig att man varken får underskatta identiteter som svarta och homosexuella – identitetspolitiken har funnits så länge jag minns fastän den nu på senare år formligen exploderat – eller enskilda individer. Denna samhälleliga instruktion har alltid haft en stark moralisk laddning. Den uppfostrande människan har tittat mig i ögonen, sett bister ut och fått mig att känna skam som en hundvalp som kissat på mattan när jag sagt något som kunnat stöta en känslig människa.


View original post 698 more words

BITTE ASSARMO: Råttproblem beror främst på hyresgästerna

Kopia av dagens DGS med de enda intressanta kommentarerna. Det lönar sig inte längre att alls försöka få med en utsagokraftig eller meningsfull kommentar i det officiella kommentarfältet.

Detta kommentarfält är helt ocensurerat och öppet för alla! Här blir kommentarer inte refuserade eller borttagna, utan bemötta och kommenterade. Vi kallar det diskussion. Välkomna!

DET GODA SAMHÄLLET

En familj i Hässleholmen i Borås har haft problem med råttor i sin lägenhet, rapporterar Hyresgästföreningens branschorgan Hem & Hyra.


View original post 595 more words

Gästskribent EINAR ASKESTAD: Hur mycket utveckling tål vi? 

En alldeles utmärkt artikel på Det goda samhället kopierad här för FRI kommentering.

För närmare sex år sedan skrev jag själv på Det goda samhället om denna blinda tro på Utvecklingen. Jag tror ibland att det var för lustigt skrivet. Läsarna kunde stämpla ”roligt” på de korkade och farliga tendenser som beskrevs och därmed slippa undan kravet att taga dem på allvar och erkänna dem inom en själv.

DET GODA SAMHÄLLET

När min mor låg döende samlades sönerna kring dödsbädden. Pulsen avtog, närmade sig noll. Andningen hördes inte mer. Tystnaden i rummet var bottenlös. Undersköterskan som satt med oss, en filippinska, sade plötsligt: ”Det är så fint att se er barn här. Här i Sverige dör de flesta ensamma.” 


View original post 522 more words

Maktens charlataner

I dag kommenterar vi fritt under detta inlägg av Karl-Olov Arnstberg. Lustigt nog har jag en viss koppling till honom, en av hans gamla professorer var min pappas morbror.

Invandring och mörkläggning


Under ett halvår har jag på heltid varit sysselsatt med att skriva om svenska ledande politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. Det som drivit mig är en ganska primitiv idé om att när räkenskapens tid kommer, så ska de inte kunna krypa in i anonymiteten. Det som var tänkt som en bok blev emellertid ett för stort manus, så nu blir det två böcker som ges ut i höst: PK-männen och PK-kvinnorna. Eftersom jag tror att dessa böcker blir utpräglade färskvaror, så trycker jag dem i en rätt liten upplaga. Är du intresserad, så maila mig. Böckerna blir på knappt trehundra sidor var och jag har satt priset till 250 kr per bok.

När jag läser igenom porträtten, de flesta mellan fem och tio sidor långa i bokformat, så är det en rätt motbjudande samling av offentliga personer som presenteras. Det handlar inte bara, och inte ens främst, om att…

View original post 1,539 more words

PATRIK ENGELLAU: Vad gör de på kommandobryggan?

Kopia av DGS för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

En amerikansk vän som inte vet så mycket om Sverige förklarade för mig att han tycker att vårt land är underligt. Det är som ett skepp där det högre befälet sitter i bekväma stolar på kommandobryggan och grälar med varandra utan att bry sig så mycket om vart fartyget är på väg, sa han.

Jag tyckte det var en insiktsfull observation från en som inte känner Sverige så väl. Du har rätt, sa jag. Befälet struntar i alla knappar, reglage, rattar och annan instrumentering som styr skeppets färd. Varför det? sa amerikanen. Därför att de håller på med något mycket viktigare, svarade jag, nämligen att ta reda på vilka de är.


View original post 557 more words

PATRIK ENGELLAU: Vår inställning till risk

Kopia av dagens Det goda samhället för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Covid-19 är den överlägset mest betydande pandemi som drabbat världen sedan andra världskriget om man mäter i teveminuter och spaltmeter. Om man däremot mäter i dödlighet spelar coronat i samma liga som asiaten, Hong Konginfluensan och Pekingpandemin. För övrigt, hävdar en erfaren läkare som jag känner, kan man inte riktigt lita på statistiken avseende de tidigare sjukvågorna eftersom dödsfallen ofta klassades efter omedelbar dödsorsak snarare än med hänvisning till rådande sjukvåg, således till exempel som lunginflammation i stället för som covid-19. Dödligheten hos coronats föregångare skulle därför kunna vara högre än vad som brukar anges.

De tidigare pandemierna märktes knappt medan coronat påverkar samhället och våra sociala vanor i grunden. När man tidigare träffade en bekant på gatan var det normala att fråga hur han mådde och att sedan diskutera vädret. Numera gäller de första frågorna om bekantingen blivit vaccinerad och i så fall med vilket fabrikat. Sjukdomen fyller vårt…

View original post 634 more words

PATRIK ENGELLAU: Varför politiker är till den grad förtjusta i att bli kritiserade att de till och med betalar aktivister för att kritisera

Kopia av dagens svagdricka för allmänt nedklankande. Det var svårt att välja dagens förlaga. Jag fastnade för denna endast på grund av den vackra illustrationen. Kanske kan vi i kommentarspalten nedan prestera bättre än de allt tröttare originalskribenterna?

DET GODA SAMHÄLLET

Politikerväldet samt de anslagsfinansierade myndigheter över vilka väldet styr är omsättningsmaximerande analogt med att privata företag är vinstmaximerande. Båda typerna av maximering är svåra att leda i bevis men den betraktare som alltid minns vilken grundhållning som kännetecknar den betraktade organisationen får sig en säkrare förståelse.

Denna insikt slog mig som en blixt för många år sedan när jag under en resa till Småland läste lokaltidningens förstasida. Huvudrubriken var: ”Elsa, 81, svälter. Vad gör kommunalrådet?” Elsa bodde ensam i skogen och det hade snöat så mycket att hon inte kunde ta sig till matvaruaffären.


View original post 543 more words

WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

Inofficiell översättning publicerad utan tillstånd. Originalet återfinns här. Kära herr Haldenwang1, Jag har förmodligen hittills undgått er myndighets nät, eftersom jag undviker demonstrationer, har vaccinerats en gång och inte har röstat på Alternative für Deutschland en endaste gång. Jag förnekar inte förintelsen, inte heller uppvärmningen av jordens atmosfär eller förekomsten av Covid 19-viruset, men jag … Continue reading WOLFGANG HERLES: Till generaldirektören för Federala myndigheten för författningsskydd, Thomas Haldenwang

Förslag på verkningsfulla åtgärder

Eftersom vi på sistone allt oftare har börjat att kräva att en politisk analys följs upp med förslag på verkningsfulla åtgärder samtidigt som vi har förhånat många naiva uppfattningar om vilket slags åtgärder skulle kunna vara verkningsfulla är det kanske dags att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och taga ett steg framåt ur ledet … Continue reading Förslag på verkningsfulla åtgärder