OLLE REIMERS: Varför Critical Race Theory är fel spår – men kanske med avsikt!

Denna kolumn av Olle Reimers publicerades på Det goda samhället. Jag anser att den är fundamentalt missriktad. (Dessa två fakta förefaller att ha ett samband.) Vad säger ni?

En av de avgörande frågorna i USA:s överkänsliga inrikespolitiska klimat är Critical Race Theory. Dess kanske främste och mest vokala företrädare är professor Eric Dyson (bilden) . Han har skrivit flera böcker och är en ofta återkommande gäst i framför allt ”progressiva” TV-shower som Bill Maher Real Time och The View med Joy Reed och Whoopi Goldberg.   Dysons tes är att det vita Amerika försöker undvika att beröra alla känsliga frågor som […]

Gästskribent OLLE REIMERS: Varför Critical Race Theory är fel spår – men kanske med avsikt!

84 thoughts on “OLLE REIMERS: Varför Critical Race Theory är fel spår – men kanske med avsikt!

 1. Under Patrik:

  Edmund B vid 24 november, 2021 kl. 06:31
  Din kommentar inväntar granskning.
  En helig värdegrund står i vägen för vad? Det är tror jag vad vi måste börja med för att inte förlora oss i detaljer, och jag tycker det är tämligen uppenbart varför detta ”vad” inte nämns, detta är det innersta i indoktrineringen.

  Jag delar en video som jag hoppas kommer med, det är ett tal av Yoram Hazony som skrivit boken ”Nationalismens dygd”. Se gärna videon, jag tror till en början att många håller med, vem gillar vad som sker idag, och att tala om nationalism, ja det gillar alltfler, men det är när man kommer under detta begrepp som det blir svårare, Victor Davis Hanson gör ett försök i sin nya bok ”The dying citizen” men jag tror att det verkligt svåra för många det är andra delen av Hazonys tal, svårt också för Hanson.

  Vi kommer inte att vinna detta genom att som de totalitära socialister tvinga andra efter vår vilja om vi står på lerfötter, utan måste söka felet hos oss själva:

  Liked by 3 people

 2. Ja Olles artikel hade jag mycket svårt att förhålla mig till, felriktad men man anar djupare missförstånd? För mig lite som att argumentera om strömstyrkan när socialister sätter elektroder på pungkulorna på fången och krämar på. Återigen misstaget att förhålla sig till det senaste och yttre lagret av lögn och vad uppnås? Håller man med ungefär men inte är klartänkt ja efter att ha läst så konkluderar man att vita nog var/är rasister men inte riktigt så mycket som socialisterna hävdar (man förstår inte ens att CRT är socialism) och att Trump, ja han är nog lite dum och rasistisk. Vi spelar motståndarens spel när vi gör så här, han har lurat in oss i sin labyrint och sitter därinne och ler och smackar.

  Metoden är ju samma som på DGS, om man accepterar att indoktrineringen är som en lök, så genom att beskriva det översta lagret så tänker man sig sedan att folk själva skall leta sig igenom nästa lager, och nästa, detta klarar mycket få, är vi en handfull? Vanligt folk möter ju den motsatta propagandan dagligen och kan inte själva bygga argumenten ens för det första lagret.

  Det är kanske juristens metod mot vetenskapsmannens för att finna sanningen? Vetenskapsmannen går rakt på sanningen, det finns ju ingen anledning att motbevisa varenda galen teori. Juristens metod tror jag däremot är behövlig där den hör hemma, att kämpa mot detta i juridiskt i konkreta fall, likt Charles Murrays initiativ.

  Liked by 1 person

  • Ja, är inte “om bara” en guide genom ett träsk av idel lögner, som pekar på än den ena, än den andra lite fastare grästuvan? Som Gollum. Är inte Olles artikel just en kartskiss över grästuvor i det socialistiska träsket, fast det finns fast land på annat håll, som är lätt att nå? Kanske är motivet detsamma: Att förbli oupptäckt av de flygande monster som hotar att angripa den som går på den smala och raka vägen? Men som Sam konstaterar blir vi då alla små Gollumar. För ur det socialistiska träsket finns ingen utväg på andra sidan. Man måste snällt vänta på att en klimatförändring dränerar träsket åt en.

   Liked by 1 person

   • Det är ett visst risktagande att uppehålla sig i det enskilda, och därmed riskera att indirekt erkänna socialismen i det stora – eller uppfattas göra det. Det enda sättet för att inte bli avfärdad som svepande eller i icke överbryggbar polemik som får det andra lägret att sluta lyssna om de ens iddes börja? Så länge man knyter ihop exemplen till den beskrivande större bilden, så är det bra. Men då ska det ju knytas ihop också.

    Liked by 1 person

 3. En intressant företeelse att iaktta, generellt, och i många olika sociala sammanhang, är en slags drivkraft till kollektivistisk extas?

  Det kan förekomma både i s.k. höga som s.k. låga sociala sammanhang. Det handlar om att när och om någon i ett sällskap, vilket som helst, antages, tros, samt förutsättes eller tilltros vara, en s.k. mindrevärdig person av något slag, (antingen vara ful, dum, korkad eller s.k. moraliskt klandervärd, moraliskt lågtstående eller antas ha en tvivelaktig moral, eller antas vara s.k. en dålig människa, eller en ond människa, eller av någon anledning antas vara en socialt s.k. lågt rankad person, av vilken anledning det än antas vara, så medför det inte sällan att vederbörande person kan vilja buas ut, alternativ attackeras och då gärna i s.k. flock?

  Huvudsaken att man då att flocken själv verkligen tror att det är en socialt s.k. lågrankad person den attackerar, även om det är en verklighet eller inte, och att det är DÅ som en del flockmänniskor vill idka ett s.k. flockstenkastar-beteende?

  OM någon börjar att kasta sten, så följer flocken gärna med, som just ett slags motståndslöst s.k. reflexaktigt flockbeteende.

  T ex om flocken börjar springa i panik, eller börjar kriga i panik, eller börjar att tycka, tänka och tala i repeterande och ofta då hysteriska paroller, slagord och refränger, så framskapar ofta också sådana företeelser intressanta masspsykotiska rörelser?

  De är kanske liknande hur flockdjur, både fåglar, fiskar och stäpplevande flockdjur både agerar och särskilt då reagerar, efter just flockreflexer och flockinstinkter, som de som individer har mycket svårt att kunna stå emot.

  Att motstå den reflexen kräver helt enkelt för stor självständighet samt ett för stort oberoende, samt mod och helt enkelt för stor egen viljekraft?

  Reflexmässiga beteenden som framkallas av en slags flockinstinkt som förmår sätta sinnen i rörelse till att gå eller springa i panik åt det ena, eller det andra, hållet och därmed praktisera ett s.k. drängmässigt kollektivdrivet beteende, de är svåra beteenden att både kunna våga och ha omdömet att, samt ha förståndet och förmågan till, att kunna ställa sig emot.

  Det, motståndet, kräver alltså både ett slags självständigt tänkande och handlande, som just de flesta flockagerande och flockinstinktdrivna människor, (t ex en fotbollspublik, en rock-pop-publik?), ofta inte alls vill praktisera?

  Istället är just detta någonting som en sådan instinktdriven och flock-extas-fokuserad publik medvetet vill göra sig av med, just för att då förmå kunna uppgå i en slags kollektivistisk samförståndsextas?

  Detta är mycket intressanta psykologiska och sociologiska flock-mekanismer och företeelser, som kan iakttas lite var stans i ett samhälles rum.

  Både i det allmänna rummet och i det mindre allmänna rummet, och både i smått som i stort, och både bland s.k. höga som s.k. låga sociala sammanhang.

  Like

  • Sanningen är väl att det finns två kategorier av flockbeteende.

   Den ena är den instinktiva, den som gäller för de flesta och härrör ur rädsla. Den andra är den som i förväg har räknat ut hur man ska utnyttja detta faktum.

   I den andra kategorin finns de verkliga proffsen: Crisis Managers. De som ständigt står till förfogande när det behövs en bra kris med ett välriktat flockbeteende.

   Intressant i sammanhanget att notera är att i samband med varje större kris finns det alltid en övning som föregår den verkliga händelsen. Det är då slående hur verkligheten överensstämmer med den tidigare dikten.

   “False flag Operations”?

   Liked by 3 people

   • “Intressant i sammanhanget att notera är att i samband med varje större kris finns det alltid en övning som föregår den verkliga händelsen.”

    Så kallat genrep.

    Liked by 4 people

     • Och som jag tills vidare har förnekat.

      Men om AIDS visste jag inget. Inte att den berömda bromsmedicinen var en värdelös kemoterapi för en cancer som inte hade med AIDS att göra, utan förorsakades av roppar som var populära på bögbarer och att den promotades dödligt av Fauci, till exempel.

      Jag förblir vaksam. Det är farligt när man som RFKJR i intervjun buntar ihop många skilda oklara historiska förlopp. Man frestas att låta den enas trovärdighet påverka den andras. Det är ju det som är konspirationen, att många till synes olika förlopp alla styrs av något slags bestående central vilja till något bestående enskilt mål. Jag tror mer på C:s osynliga hund eller vad vi nu skall kalla det, pendenten till den osynliga handen.

      Liked by 1 person

   • Den minst ansträngande eller psykologiskt lättaste metodiken för att försöka framhäva sig själv, och de sina, såsom “bättre”, det är nog att resolut, fokuserat och intensivt försöka att påvisa, eller framhäva, den andre, eller de andra, såsom “sämre”.

    Inte sällan kan vid behov även bedömningar som “god” respektive “ond” användas för att uppnå samma eller likartade effekter.

    Vad gäller s.k. både kontrollerad opposition, samt även då s.k. “false flagg operations”, så är väl sådana operationer ofta på det hela taget att kunna kallas för just “politisk konstnärlighet”, eller även för “politisk dirigerings-konst”…?

    Att “driva” politik det är att just “driva folkmassor”? Att driva dem åt den ena eller den andra önskade riktningen, vilket då kräver sina “finesser” i form av att försöka framskapa just en mass-folk-rörelse sorts “medvetande”?

    Ett “medvetande”, om någon samhällsföreteelse som då kan förmå styra, leda och dirigera detta “kollektivt skapade medvetandet”, buret av just en mass-folk-rörelse av människor, som då kollektivt tycker sig förstå – samma saker – och som därför kan drivas åt önskat håll särskilt då även med hjälp just av politiska paroller, slagord, ramsor och fraser, som förmår folkhopar att agera, och att reagera, samfällt.

    Detta kan kallas för en slags politisk s.k. “konstnärlighet”?

    Like

    • Eller även då kallas för en form av “folkdirigeringskonstnärlighet”, eller “folk-drivnings-konst”, som förmodligen kräver särskilda psykologiska och sociologiska kunskaper och insikter, i att kunna förstå och uppfatta vad som driver på och vad som driver fram människor, folkmassor, så att de som är drivande kan uppnå sina önskade politiska eller samhälleliga mål.

     Eller det är även någonting som skulle kunna kallas politiska utopier som önskas att just kunna förmå skapas? Främst för att då kunna domptera, styra och ställa och underkuva och underordna andra människor och folk att samordna sig själva till?

     Detta fenomen i sig är urgamla önskningar som funnits inom mänskligheten i alla tider. De är därför någonting som har givits återupprepade försökt av en mängd olika människor, även folkstammar och folk, genom hela mänsklighetens historia. Det är därför förmodligen tendenser som är latenta psykologiska och sociologiska drivkrafter inom själva arten människa.

     De politiska konstnärlighetsförmågorna kan då uttryckas direkt och militäristiskt, eller mer indirekt och s.k. politiserat, dvs., mer strategiskt.

     Dvs.,de kan vara mer inlindade och lite mer fördolda och strategiska manövrer, där ett sätt att peka med ena handen åt ett visst håll kan förmå skapa en totalt motsatt rörelse åt det komplett motsatta hållet, vilket då är det håll som från början önskades uppnås en fokus på….).

     Like

 4. Sparfs inlägg föranleder mig att fundera över Hazonys idé om “carveouts”. Går det att skära ut bitar ur ett samhälle som sköter sig själv efter sitt huvud? Jag tror svaret är ja, judarna är ett exempel, men ett mycket speciellt exempel då denna kultur inte är expansiv eller parasitisk eller totalitär. Han nämner homofila, men nämner inte muslimer och hela talet handlar ju om att den expansivt totalitära gruppen socialister ständigt kräver mer, kan man göra en carveout för dem? Svaret är väl att det krävs vissa karakteristika för en carveout, annars är fullständig separation att föredra, vilket ju gäller så klart för totalitärt expansiva ideologier som islam och socialism.

  Under Sparf:

  The Hu vid 24 november, 2021 kl. 07:34
  Din kommentar inväntar granskning.
  Märklig artikel, för det första, är inte det som beskrivs ungefär det som görs idag. Sparf skriver att hon är ironisk, sedan skriver hon att det är ungefär vad dom krävs, här har vi nog rätt att kräva mer tydlighet av någon som beskriver sin egen bransch. Genom att raljera undviker Sparf att bli tydlig om vad hon själv tror på, jag tolkar henne som att hon tror på sitt program plus lite hårda tag, men jag vill inte börja kritisera en halmgubbe utan får vänta tills hon beskriver sin väg fram.

  För tydlighetens skull så är min position den att muhammedaner som exempel är just det, och inte kan fås att bli något annat. Se på Kina och uigurerna. Frågan blir, kan man ge dem sitt eget territorium som de sköter och finansierar själva eller är det bättre att de blir repatrierade till regioner som redan styrs efter deras metod?

  Like

 5. Jaha, det var i vart fall första gången i mitt liv jag blir beskylld för att gå socialisternas ärenden. Men herrar Fredrik respektive C som alltid driver sina teser till det yttersta gör sitt bästa för att få det dithän.

  Jag har den lite smålöjliga ambitionen att stå i upplysningens och yttrandefrihetens (och alla andra friheter också, för den delen) men det är klart att för detta kan man förtjäna lite hån; det är jag med på.

  Jag är ganska van, faktiskt; konspirationsteoretiker som jag är. Men det är givetvis helt möjligt att det finns mera konstruktiva vägar än min när det gäller att hitta sprickorna i den socialistiska fernissan. Men kanske jag slår in öppna dörrar?

  Sannningen är att jag följt den amerikanska debatten om CRT men har inte funnit att någon av debattörerna har utvecklat grunden till att det är just demokraterna som ivrar för detta. Särskilt har jag inte sett det påpekat i de svenska kommentarerna.

  Hur “avslöjandet” av hur demokraterna/socialisterna/kommunisterna använder CRT för att skyla över sin egen lömska agenda påverkar opinionen vet jag inte (om alls) men att det på något sätt vore en kil i våra frihetssträvanden har jag ännu inte fått klart för mig.

  Liked by 1 person

  • Jag hoppas att jag inte har hånat dig! Jag tror att jag förstår din inställning, åtminstone så som den yttrar sig i din artikel. Jag har avvikande mening, men avsåg inte att därmed förhåna dig. Är det någon speciell formulering du har reagerat på?

   Like

   • I vilket avseende har du avvikande mening? För mig framgår det inte tydligt.

    Hån får man stå ut med. Jag är van.

    Like

    • Återigen, vilket hån? Jag erkänner att jag då och då hånar redaktionen på DGS, men har jag hånat dig, Olle? (Jag skrev ju inte ens ut “Ollum”, fast det var lockande…!)

     Min egen uppfattning om din artikel kommer i en egen kommentar nedan.

     Like

  • Att gå deras ärenden är att gå för långt, jag tror snarare metoden du använder är ineffektiv och möjligen motverkar sitt syfte. Vem försöker man övertyga? Om vad?

   Visst, vi kritiserar från en ståndpunkt inte många har, och blir tex därför allt som oftast censurerade (som idag), då tex Omars ego får sig en törn. Öppen god debatt ses aldrig.

   Like

   • Nej, jag går verkligen inte deras ärenden; inte ens oavsiktligt. Du får visa det i så fall.

    Det handlar mindre om att övertyga mer om att förstå hur mönstret ser ut och varför det gör det. Jag är en mönstermänniska som snöat in mig på sådana.

    Det är när man ser sambandet mellan mordet på JFK och 9/11 som man ser hur det hänger ihop. Sedan blir komplotten lätt att upptäcka.

    Liked by 1 person

      • Precis. Det är lättare att skapa sig ett mönster när man bortser från det som inte passar in. Kallas bekräftelsetendens. Av denna anledning förbliver jag vid min uppfattning att endast en enda princip binder samman precis allt, och denna princip är Gud eller Sanningen och står bortom och hinsides vår sinnevärld. Den kan inte upplevas eller bekräftas av sinnena. Man kan endast tro på den. Konspirationsteoretiserande strider mot första budet, det är idoldyrkan.

       Mahmood var en moderat mujaheddinledare i Afghanistan, som mördades 9/10/01, uppenbarligen av Al-Kaida. Eller av CIA?

       På vilken sida stod Charlie Wilson?

       Jag kan fortsätta i all evighet att kasta pusselbitar som inte passar in.

       Liked by 3 people

       • Han kan också mördats av ISI (aisai in english) den lömskaste och farligaste och starkaste terrororganisationen (skilj på IS, islamiska staten) som finns nämligen Pakistans nationella terrororganisation som ligger utanför regeringens kontroll. Inom denna organisation fungerar också autonoma grupper liknande CIA och det finns säkert också viss connection.
        De kontrollerar säkert talibanerna i i Afghanistan nu efter övertagandet. Pakistan vill ha ett svagt och kontrollerbart Afghanistan. Pakistan har ett allt överskuggande problem och det är Indien.
        ISI lär ha haft avgörande roller i alla stora islamistiska terrordåd som förekommit i Indien och västvärlden.

        Liked by 1 person

       • Mönsterseendet bekräftar inga sanningar men underlättar sökandet och förkortar processen. Sanningen i varje enskilt fall får sedan sökas på sina egna meriter.

        Mönstersökandet ger ledtrådar; inget mer.

        Like

  • Olle,

   jag har gjort som du många gånger och gör det än, men man känner sig som en hund som jagar såpbubblor, vänstern sjösätter sådant här hela tiden, de blåser bubblor snabbare än vi kan smälla dem. Ta det rasistiska och av vänstermedia och Demokraterna uppviglade massmordet på vita i USA precis, detta blir värre snabbt.

   Liked by 3 people

   • Jag är ändå barnsligt övertygad om att rätt sida vinner till slut även om det inte blir en särskilt rolig resa.

    Till slut blir det Amerika som står för räddningen. “The Deplorables”; de som alltid hånats även i Sverige.

    Jag skulle ta mig f-n kunna bli religiös om de klarar av det den här gången också.

    Liked by 2 people

 6. Ur Olle Reimers artikel i DGS, med mina kommentarer insprängda nedan:

  “Man glömmer då som vit gärna bort att svarta personer upplever att hela systemet är uppbyggt för att gynna de vita.”

  Upplevelse är en sak, men hur ligger det till med sakförhållandet? Spelar det någon roll? Och har majoriteten någon talan i kulturen och politiken? Den gemenskapen för den krympande vita majoriteten i våra hemländer, såsom Sverige, USA och hela Västerlandet, verkar ju vänstern och eliten för att underminera och splittra. Är Dyson konkret eller svepande i sin anklagelseakt?

  “Vidare tillämpar många offentliga institutioner liksom även privata företag regler för diversifiering som är avsedda att gynna olika typer av minoriteter, det vill säga även svarta.”

  Och överrepresentation i reklam. Vilket får mig att stänga av och vid förekommande behov leta alternativ.

  “Med hjälp av CRT hoppas man att minoriteter, framför allt den svarta, ska förstå att republikanerna är rasister och rösta på demokratiska kandidater.”

  Som vanligt medelklassen som kläms, med vita, och i synnerhet vita män, utan ‘affirmative action’-privilegier. A + C är överens om att råna B, rättfärdigat av falskt men uppmuntrat ressentiment och falska anklagelser.

  “Demokraterna – som är för en stor stat – gynnas av att vissa grupper är underordnade och beroende av statens välvilja. De gynnas av att CRT slår rot i det amerikanska folkets sinnen. Hudfärgen får i stället bli en diskret påminnelse från slaveriets dagar om vilka som är över- respektive underordnade. Däri ligger den verkliga rasismen.”

  Slut i rutan för CRT (cathode ray tube), höhö.

  Liked by 1 person

 7. Det som mest stör mig i Olle Reimers artikel är att affirmative action och funktionssocialistisk kvotering av kollektivt definierade personer framställs som något gott eller åtminstone som något som är motsatt CRT eller kan antagas motverka eller balansera CRT. I själva verket är det ju CRT som motiverar dessa vidriga orättvisor! Enligt min uppfattning är spelet mellan de två omnämnda kontrahenterna ingenting annat än ett mycket genomskinligt “good cop, bad cop”. De står båda på samma vidriga sida, på fiendens sida.

  Like

  • Samtidigt devalveras taburetten på vilken den CRT-privilegierade burits upp, i avsaknad av egna, fullvärdiga meriter i konkurrens med alla andra som aspirerat. Smittar kanske av sig på andra, mer välförtjänta dock. Åtminstone utåt, bland allmänheten, men troligtvis även internt – med ett system som slår ner på kompetens och belönar oförmåga. Med tillräcklig systematik i denna ‘incitamentsstruktur’ kan ett riktigt förstörelsearbete genomföras.

   Like

  • Artikeln gör inte gällande att affirmative action är bra, men eftersom den tesen drevs av demokraterna som om det vore av godo får de nu tillbaka detta när de hävdar att att samhället bara gjort åtgärder för de vita.

   Tillskriv inte mig åsikter som jag inte har. Jag redogör bara för faktiska omständigheter som haft en viss inriktning; versamma eller inte.

   Like

 8. Under Slagskämpen och Virusdoktorn:

  Tweeten raderades efter påtryckningar!? Varför? Borde vi inte alla börja fråga oss själva varför uppenbar lögn anses vara comme-il-faut i det offentliga rummet, och uppenbar sanning i stället paria?

  Enligt vilken marxistisk eller annan teori är dessa två människor, dessa två irländska medborgare, över- respektive underordnade a priori, innan de ens tillåts att göra uttalanden och uttrycka åsikter? Satte inte Karl Marx klasserna i omvänd ordning? Har inte någon inverterat klassordningen här?

  Om vi erkänner att det skulle vara alldeles utmärkt trevligt och ombonat om alla uppträdde mycket avslipat och runt och snällt med varandra och aldrig tog upp ämnen och sakförhållanden som skulle kunna störa någon eller såra någon eller starta en dominoeffekt av fallande lögner som till slut kanske sårar eller stör, och om vi också låtsas att det blir kvar något alls som kan göras eller sägas i det offentliga rummet (*), om vi alltså bygger upp ett officiellt offentligt narrativ av politisk korrekthet som är ombonat och trevligt och så vidare — Är det då inte alldeles uppenbart även för detta systems förespråkare att det mycket lätt kan “kapas” av personer med ond vilja? Och därmed, som ovan, lätt vändas till sin direkta motsats? En lögn är så god som en annan, eftersom allting är fritt påhitt.

  (*) Den lösning vi hittills har kunna observera på problemet med att ingenting blir kvar om allting som stör eller sårar förbjuds är att ytterligare ett lager av lögner, förlåt politisk korrekthet, byggs in, som mer eller mindre presenterar en lista på politiskt korrekta uttalanden som det är politiskt inkorrekt att tillåta sig själv att störas eller såras av.

  Liked by 1 person

    • Tror Omar känner sig komfortabel och lagom överlägsen med Aha. När man får mothugg från dem så har de ju alltid missat poängen och tror man kritiserat någon triviell punkt. Det är verkligen som om de flesta har ett filter över all information som tar bort allt som inte är allmängods+ε, de ser inte vad man skriver utan transformerar det till något som passar in i vad de redan vet. Kom att tänka på filmen Idiocracy där hjälten tar ett IQ-test i ett fängelse i framtiden och finns vara den mest intelligenta på jorden. Bredvid sitter en kille och försöker trycka en fyrkant i ett runt hål.

     Liked by 3 people

 9. Under Mohamed Omar:

  Ja, idealismen, som omfattar både socialism och liberalism, bygger på önsketänkande och bortseende från sanningen. Det säger ju redan namnet idealism. Varför skall vi alltså vara förvånade eller upprörda över att idealister ständigt ljuger och hittar på dumheter som inte stämmer eller fungerar? Det är ju det som är själva kärnan i idealismen? Man blir ju idealist uteslutande för att få låtsas att man kan undslippa den hårda verkligheteten och dess begränsningar och naturlagar? Varför annars?

  Liked by 2 people

  • Här gäller det visst att s a s harmonisera verkligheten till det påstådda idealet, och ljuga under tiden.

   Like

  • Den fishy luktande spättan, åkte gärna bakpå, ty hon tog dom gärna två och två.
   Hon tvättade nästan aldrig sitt Munster, ibland visade hon sparbössan i ett funster.
   Den hade mer än en skavank , som bara överträffades av dess stank.
   Den gästades av gamle Olle och starke Arvid, dom lämnade sina spår
   efter dessa äventyr så vart denna stinkande raritet hiskeligt dyr.
   Den smaken den lukten, gjorde att alla vart yr.
   Den hämnande ostrimmaren är tillbaka.

   Liked by 1 person

   • Hehe! Hen biter inte ihop som en kammussla inte. Hen håller ej heller tand för sjötunga, den saken är klar som korvspadet i akvariet. Som hen yvs kan en tro att hen begått ett ost-rån och fått en snäcka på kroken. Den snabbaste fångsten var när en fiskade en flundra genom en direktträff med kastspöt, how about that.

    Liked by 1 person

 10. Rapport från verkligheten.
  Vi ska ha masker igen, min ministudie i covid, ingen hittills känner någon. som sjuknat in sedan i våras.
  Men paniken är tillbaka, för första gången går SVT nyheter på för fullt, hela dagen i mötesrummet/fikarummet.
  Nästan alla ojar sig, jag förklarade vid morgonfikat min önskan att gå hem, en elektriker pratade om det sociala och samspelet.
  Jag förklarade att för mig är, dom flesta av er får, som skiter och bräker lika ointressant.
  Hm det blir nog ett personligt samtal om attityd snart.
  Jag gick runt med en plastpåse på handen och lät den vara min handdocka, men säkerhetschefen vägrade skicka hem mig, Covid ger tydligen två veckor ledigt.
  Jaja ny dag imorgon nya utmaningar.

  Liked by 2 people

 11. Du skriver Maghmood men menar förmodligen Massoud.
  Ahmad Shah Massoud född i Panjshir, död i ett attentat den 9 september 2001 i Takhar.

  Du skriver 9/10/01. Detta datum säger mig ingenting av storpolitiskt intresse.
  Däremot 11/9/01
  Näää Fredrik, jag tror inte på Tor. Han var inte där då. Inte på något datum.
  Massoud dödades således 2 dagar innan “nine-eleven”. Tillfällighet? Nej, inte då, det var väl planerat. Han dödades av två al-Quidamän som poserade som journalister. Var CIA med på ett hörn? Icke otroligt men väl troligt är det att det hela orkestrerades av ISI (som ju väldigt få känner till).
  Du är förlåten för felskrivning av datum. Sådant händer.

  Like

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.