PAUL JOSEPH WATSON: The Work of the Devil

Denna video är 10 minuter lång och beskriver hur den falska påven Frans utför Djävulens arbete. https://www.bitchute.com/video/si0CL8ewQhs/ Satan sitter i Rom Man slås av hur fullkomligt fantasilös Katolska Kyrkans kapitulation för Klaus Schwab och de övriga globohomoledarna har varit. Inga egna perversioner har den haft att erbjuda, utan bara sådana som barnsligt och slarvigt har … Continue reading PAUL JOSEPH WATSON: The Work of the Devil

DR. GABOR MATÉ: What Almost Nobody Understands About Addiction

Denna film om narkotikamissbruk är bara knappa fem minuter lång. https://www.youtube.com/watch?v=ZZaGjlniwjE På en punkt måste jag säga emot dr Maté. Karaktären är, åtminstone delvis, inblandad. Kanske är det inte dess svaghet som förorsakar missbruk, men dess styrka kan stoppa och avhålla oss ifrån missbruk. Och det är nog tur det, för annars skulle det se … Continue reading DR. GABOR MATÉ: What Almost Nobody Understands About Addiction

PATRIK ENGELLAU: Nationellt slöseri

Totalt totalitära fantasier. Att kommentera dem i detalj båtar föga! Låt oss alltså som en flock vargar riva dem i småstycken!

DET GODA SAMHÄLLET

John Stuart Mill (bilden) anses av en del vara liberalismens urfader. Han sa att en nations kvalitet bestäms av kvaliteten hos dess folk. Detta kan vara en banalitet om man läser det exempelvis som att kvaliteten hos ett fotbollslag bestäms av spelskickligheten hos lagets medlemmar. Men det kan också, tror jag, tolkas som något mer djupsinnigt och rentav omvälvande, kanske särskilt om det tillämpas på den svenska skolan.

Mill var nationalekonom. Nationalekonomin handlar till stor del, kanske bara, om hur resurser ska användas på effektivast möjliga sätt, det vill säga hur man ska få ut så mycket produktion som möjligt av de resurser som står till buds. Det jobbiga med denna ambition är att resurserna skiljer sig åt just ifråga om kvalitet. Särskilt gäller detta resursen människa. En del är överdängare på matematik, andra, som jag, kan inte spela basketboll. Sådana grundläggande fakta måste man ta hänsyn till när man…

View original post 598 more words

Gästskribent Zhengyang Wu: Den svenska sjukan och det svenska samhällets utveckling

Dagens FRIA diskussion!

DET GODA SAMHÄLLET

Sverige har en liten befolkning, och det är naturligt att man inte har eller har haft så många (om ens någon) intellektuella giganter som med sin unika insikt och kunskap kan påverka samhället mot en positiv riktning, och i yttersta fall rädda landet från förfall när makteliten håller på att tappa kontakt med verkligheten.

Men det gör egentligen inte så mycket om man har ett öppet samhälle värt namnet, eftersom man utan problem kan få inflytande från resten av världen där insikterna och kunskaperna finns. Som jag ser det har detta varit en av nyckelfaktorer som gjort den västländska civilisationen så mycket mer framgångsrik än alla andra.

Men när jag började intressera mig för Sveriges utveckling upptäckte jag ganska snabbt att Sverige inte har ett öppet samhälle i det här avseendet, eftersom positivt inflytande utifrån har svårt att accepteras och nå ut till den svenska makteliten och det svenska intellektuella…

View original post 1,290 more words

CHRIS FARRELL: Vem styr Bidenregeringen?

Joseph Robinette Biden, Jr. (Photo by Al Drago/Getty Images) För att besvara frågan om vem som styr Bidens regering måste vi betrakta på Bidenadministrationens katastrofala politiska beslut. ”Cui bono?” — Vem tjänar på dem?Varför övergav Biden flygbasen Bagram? Den är nyckeln till hela Sydvästasien — bara 65 mil från Kina och 80 mil från Iran. … Continue reading CHRIS FARRELL: Vem styr Bidenregeringen?

BILL WHITTLE: Asches to Asches

Bill Whittle har funnit nytt hopp. Han tänker sig (kontrafaktiskt, för det finns och har funnits massor av fria grabbar) att det går att bryta den sociala konstruktion som de flesta invånare i Västvärlden under 100 år mödosamt har byggt upp genom att ropa att kejsaren är naken. Filmen är drygt 13 minuter lång. https://www.youtube.com/watch?v=o1NSV5YpxW4Continue reading BILL WHITTLE: Asches to Asches

MARK STEYN: Ett historiskt brytningsskede

Mark Steyn (Image source: Mark Blevis/Flickr) Jag har bott i länder som faktiskt har inhemska terroriströrelser. [...] Inget land som är välsignat med att sakna sådana bör hitta på en.Vi genomlider en snöstorm av lögner.Vi är mer beroende av att en handfull vänsterextremistiska miljardärer talar om för oss hur verkligheten ser ut. De är nu … Continue reading MARK STEYN: Ett historiskt brytningsskede