BILL WHITTLE: Guiding the Wheel of History

Bill Whittle talar i denna video (18 minuter) om hur historiens hjul löper, hur historien ständigt upprepar sig med uppgång och fall, på grund av att folk är så korkade och verklighetsfrånvända att de önskar sig dekadens när allting är på topp och önskar sig civilisation bara när allting är i botten. Han påpekar att det är lönlöst att försöka att stoppa hjulet och erkänner att han tidigare har gjort och misslyckats med sådana försök. I stället pekar han på hur snabbt Bill de Blasio har förstört New York och hur redan efter ett par år av djup dekadens de två kandidaterna till borgmästarposten nu båda kan betraktas som starka, hårda män. (Jag erkänner att jag inte orkar kolla upp varför han verkar blanda ihop borgmästare och guvernör, eller om jag har missuppfattat något. Det borde inte göra någon avsevärd skillnad.) Inspirerad av denna förutsägelse menar han att man kan påverka hjulet utan att stoppa det genom att ömsöm bromsa, ömsom snabba på det.

Med Bill Whittle vid ratten i stället för Bill de Blasio

Hela tiden när jag såg denna film var det något som värkte och skavde, en elefant i rummet, något som Bill Whittle utelämnade, om det nu var avsiktligt eller ej. Den här analysen har en poäng, men analysen är inte komplett. Därför är det, föreställer jag mig, svårt att effektivt tillämpa den. Jag skall inte säga här vad jag tänker på, utan överlåter åt dagens FRIA diskussion att komma fram till detta!

75 thoughts on “BILL WHITTLE: Guiding the Wheel of History

 1. Under gnäll-patte:

  Arne vid 10 juli, 2021 kl. 08:36
  Din kommentar inväntar granskning.
  Tänk att du vet så lite om det sosse-land du var med om att skapa och njöt frukterna av. Jag måste säga, det är rätt åt dig. Vårdcentralerna har som huvudfunktion att hindra svenskar att få vård, invandrarna har förstått detta, de skriker och gormar, har någon sett en muslim vänta på en vårdcentral? Tror inte det. De vill ha det så här.

  Liked by 3 people

  • Jag kommer att tänka på “som det var tänkt”..
   Det folk nog har missat, är att för att upprätthålla den naturvidriga socialistiska konstruktionen “som det var tänkt” så kommer något inom jättestaten att vara tvungen att mörda sin befolkning för att undvika den givna korruptionen PK som ser ut SÅ HÄR.

   Liked by 2 people

  • Ta nu inte i så att du skiter på dig. Alla muslimer är inte odrägliga kravmaskiner, och alla odrägliga kravmaskiner är inte muslimer. Däremot är det vanligt med svenska gnällfittor, som tiger, knyter näven i fickan, gör ett vresigt tillbakadragande och sedan försurar miljön.

   Liked by 1 person

 2. Exakt. Den historien har en poäng, men är långtifrån komplett.Tillämpad på den svenska situationen kan man konstatera att folk i New York i princip talar samma språk och kan göra sig förstådda sinsemellan. Om man borser från en del spansktalande immigranter som bildar språkliga enklaver i New York, men som så småningom integreras i den engelskspråkiga majoriteten. Således finns förutsättningar för den som vill nå alla att göra sig hörd och förstått. Det är det som saknas här i landet. Utanförskapsområden är i ständig tillväxt, den som vill göra sig hörd där får tala somaliska eller arabiska eller vad det nu kan vara. Inte för att majoriteten i dessa områden inte förstår svenska tillräckligt bra för att kunna nås utan för att de inte lyssnar på det örat. Medbörgare i USA känner sig som amerikaner (i bemärkelsen medborgare), oavsett sin inställning till makthavarna och eliten. Men det gör inte en stor del av de utomeuropeiska invandrarna som Sverige tagit emot. De vill forsätta leva sitt klanliv, något som är förmenat dem i USA. Och de bestyrks i sin uppfattning av den svenska eliten. Ursäkta ordet elit. En annan sak som skiljer är det fria ordet. Och der är förutsättningen för att cykeln som Bill White beskriver kan fungera utan alltför dramatiska upp- och nedgångar. En tredje sak är att USA är ett samhälle som påverkar andra samhällen såsom Sverige, men själv påverkas i mycket liten grad av världen utanför i ideologiskt (i bred bemärkelse) avseende.

  Liked by 2 people

  • Ja, det är förstås en aspekt, men inte det som jag hade i tankarna. På sätt och vis är väl folkblandning bara ett exempel på de mekanismer om mobiliseras för att skapa den destruktiva fasen av den historiska cykeln? Risken att cyklen ändå stannar just här, att det inte finns någon återvändo, omnämner Whittle inte. Livet är inte en ergodisk process.

   Liked by 1 person

   • Cykler har stannat av förr. Ex visdet (väst)romerska rikets. Och då tar jag romerska republiken med. Kontinuiteten från ca 500 f kr bröts för gott med langobardernas invasion av Italien tusen år senare. Även ostgoternas rike i Italien kan ses som en fortsättning av det romerska riket. Men den såg en annan arvtagare, den ostromerska kejsaren Justinian, till att göra slut på. Och lyckades i sin målsättning att återupprätta den västromerska – d v s den ursprungliga – riksdelen i Italien. För två decennier, sen var det slut.

    Liked by 1 person

   • Eller en process med ständigt ökande entropi. Ur en kemists perspektiv ter sig Whittles analys som en som fungerar i slutna system. USA är på sätt och vis (på grund av bl a sin storlek) ett pseudo-slutet system. Däremot är Sverige praktexemplet för ett öppet sådant.

    Liked by 2 people

     • Jag använder utrycket i naturvetenskaplig mening. När man ska iaktta/analysera ett fenomen så avgränsar man fenomenet som ska undersökas rumsligt för att inte externa faktorer ska påverka resultatet. Med ‘system’ menas här inte ett politiskt system utan objektet för undersökningen. Detta sagt, så ser jag en slags parallelitet mellan USA som samhällssystem och ett system i naturvetenskaplig mening. Nämligen USA relativa slutenhet/avgränsning mot externa influenser. Som gör det lättare att observera vad som händer där. Som läsare av NY Times får jag belägg för detta varje gång läser tidningen. Inte genom artiklarna utan genom läsarkretsens kommentarer.

      Like

       • Jag förmodar att du menar USA:s avgränsning. Den består i det faktiska tillståndet. Den är inte perfekt, ,den är självvald genom självpåtagen dövhet/blindhet mot det som händer utanför landet och i bästa fall den förvridna synen som presenteras av amerikanska media. Inte alla, men i vart fall de som mina vänner (de flesta med hög utbildning) läser och ser på TV/nätet. Den är framför allt självvald. Jag blir inte längre förvånad när jag pratar med mina amerikanska vänner. Vissa saker har jag slutat med att ta upp. För man kan inte diskutera saker som folk fått för sig är givna. Och en annan sak, den inställningen fäster även på svenskar som fått sin utbildning/levt under ungdomsåren i USA. Inga namn nämnda.

        Like

   • Jag abonnerar på den engelskspråkliga versionen av israeliska dagstidningen Haaretz (webbtidning, rekommenderas för den som vill få en kompletterande vy på händelserna i Mellanöstern, som ofta är den mest relevanta i mitt tycke) och samt en del gratisinfo från olika i sammanhanget relevanta källor. Så det så.

    Liked by 1 person

 3. Jag är ganska nöjd över mig själv, för att jag kan häva mig upp ur den skadliga undergångsbrunnen för egen maskin. Kan det vara samma sak denne Whittle gör.
  Kan det vara ett uttryck för att allt sitter i huvudet. Och att det gäller ta saker i egna händer, Reject vänsterdestruktionen, för jag ska ändå inte med ner!!! Det är bara så!🙂
  Jag har varit på lite semester med det motoriserade huset, och jag tycker mig se att det småskaliga vackra alternativet spirar överallt, varför köpa in nåt av de vidriga illojala storföretagen när vi lika gärna kan GÖRA det själva. De kan dra åt helvete.🙂

  Liked by 1 person

  • Bill Whittle förordade emellertid “give it to them”, alltså ge dem den socialism de gapar efter och låt dem smaka på förfallet som följer. Samtidigt som han hävdar att det ligger inom den mänskliga naturen att samhällen går igenom dessa cykler av uppgång och nedgång (andel ‘spiteful mutants’ som skulle kunna selekteras bort genom eugenik?), att det inte går att stoppa, så säger han att det går att förlänga de goda tiderna och påskynda nedåtperioderna. Uppmaningen “give it to them” antyder föreställningen om makt att styra förloppet, men kanske är det mer en attityd att inte kämpa emot den förment obevekliga cykeln, men bespetsa sig på efterföljande – förhoppningsvis – bättre tider.

   Like

 4. Ok F, man kan väl säga att Whittle går The easy way, och återigen belönar svinen, och så är en ny generation åter åvanpå och säkrar framtiden för stöldvänstern. Jag är mera inne på permanent sidorörelse, skapa själv, vidrigheter nej tack, skillnad i den riktningen.

  Liked by 2 people

 5. Jo, fast Whittle föreställer sig väl att han själv sitter ovanpå alltihop och styr skiten. Typ: “Det kan fortfarande gå?”. Sådana fantasier har inte jag, och då behöver jag heller inte hora på det viset.

  Liked by 1 person

    • Jag tolkar det, alltså själva ordet responsable som vill analyseras, som att han vill försöka att plocka isär ordet och förklara vilka aspekter det egentligen innehåller och förmedlar?

     … – “To be responsable – , det är att vara förmögen att (kunna) svara (för)?

     … – Respons – betyder nog ungefär återkoppling? Eller kanske det betyder gensvar, men även förmodligen att kunna reagera, alltså att kunna respondera…

     Att vara … – able – …betyder att kunna, eller att förmå, alltså att kunna vara kapabel till.

     To – be able – to, att vara kapabel till att…osv.

     Att vara – responsable – bör då även kunna tolkas som en karaktärsförmåga att dels kunna tala, dels kunna agera, och dels kunna stå för det som talas och ageras samt att över huvud taget också kanske kunna ha förmåga att – respondera – , alltså att över huvud taget kunna – reagera – ?

     Det talas ibland om att vissa människor har en s.k. – naturlig auktoritet – , i sina personer.

     Detta vilket kan innebära att sådana människor ofta har inom sig själva ett naturligt självförtroende som då kan medföra att de både dels kan reagera vid olika skeenden som då kan anses behöva reageras inför, eller inför händelser som behöver reageras mot, samt att sådana människor inte sällan också har förmåga att kunna få respekt för sitt agerande, eller för sitt talande, eller för sitt agerande, (alternativt för sitt motagerande mot destruktiva beteenden). De kan kanske ses som naturliga s.k. ledartyper.

     … – “Att våga säga ifrån” – , i ett sammanhang där några myndighetspositioner, (t ex chefsbefattningar, polisuniformerade, militärbeklädda, alterntivt lärarbefattningar av olika slag osv.,), då inte är besatta eller givna som då medför ett förväntat auktoritativt agerande av just en responsabilitet, och i sådana situationer, utan ett givet s.k. bemyndigande, då faktiskt kunna vara en s.k. – responsable person – , det kan ses som värdefulla sociala förmågor. ( – Naturligt ledarskap är bättre än konstlat ledarskap – … )

     Men för detta, eller för sådana förmågor till – responsabilitet – , krävs då ofta att kunna avläsa en situation korrekt. Det krävs att kunna tolka, tyda, samt att kunna begripa sig på människor på ett psykologiskt plan, samt att kunna vara nogsam och inte dra förhastade slutsatser eller göra felbedömingar, om man vill kunna nå framgång med att kunna påverka en negativ situation och kunna förmå vända den till någonting positivt istället, eller vända den till någonting konstruktivt istället, för alla inblandade parter.

     Sådana sociala vändningar, som vad jag förstår att han menar sker naturligt, som i olika slags vågrörelser som kan gripa omkring sig och påverka stora kollektiv, och hela samhällen, genom olika skeenden, och som mer eller mindre avlöser varandra enligt något slags osynligt schema, de kan nog ändå inte uteslutas att de både kan framkallas och styras, samt ledas, med mer eller mindre s.k. samhällsteknisk psykologisk manipulation, dvs., propaganda, både synlig sådan och mer indirekt, eller mer osynlig, sådan.

     Hela historien är väl full av sådan propaganda. Att få populationer och folkmassor, eller även t ex militärer, att gå åt vissa håll och bete sig på ett visst sätt, det är väl den äldsta propagandistiska förmågan som har praktiserats i alla tider. Det behövs bara piskor och morötter, belöningar och bestraffningar, så rättar de flesta in sig i det kollektiva destruktionsledet som verbalt med hjälp av standardfraser, paroller och dogmer som då inprogrammeras i befolknigars sinnen med hjälp av musik, dans, trummor, fanor och sång….

     ( … – “Vi går över daggstänkta berg fallera, som lånat av smaragderna sin färg fallera, och sorger har vi inga, våra glada visor klinga, när vi går över daggstänkta berg fallera” ( !.)…)

     Like

     • “responsable” har jag aldrig hört talas om, på engelska. Däremot responsible.
      (“responsable” får mig osökt att tänka på ‘social responslöshet’, ett begrepp som utvecklades av Johan Asplund.)

      Liked by 1 person

      • Ja, just …det stavas förstås med – i – …responsible…., men det uttalas oftast ändå som just – responsable – , (därav min felstavning…).

       Men om det är ett – i – , eller ett – a – , så är väl ändå själva betydelsen av ordet just – kapacitet – , och att just – kunna – , vara förmögen till, alltså vara – able to – , att ansvara för.

       …- To be responsible – , att vara ansvarsfull, eller att svara för, samt att (kunna) ansvara för osv.

       (Ord är roliga att försöka rota isär…!)

       Liked by 1 person

        • Först nu ser jag att vad Jari Norvanto skrev förrut, (! …jag håller på att förlora synen tydligen!):

         …Jari Norvanto
         10/07/2021 at 14:47

         ..Be reasonable!
         ..Be… adequate!

         Var fick jag då ordet – responsible – , (respons-able), från?

         Från föredraget av Whittle kanske.

         (Så kan det gå när man inte ser upp!)

         Like

          • Jag har sedan länge förstått att tolka din pseudonym educaremm. Genom att läsa det du skriver. Man ska akta sig för att avslöja sig på det sättet. Hellre skylta med sitt eget namn.

           educaremm = educare (latin): uppfostra; m m = med mera. Stort tack!

           Like

          • Gmiksche skrev: ,,,”educaremm = educare (latin): uppfostra; m m = med mera. Stort tack!”

           Som jag själv har förstått själva ordet Educare så betyder det inte enbart att uppfostra, (eller egentligen inte alls upp-fostra), utan främst har ordet en annan betydelse, som handlar mer om en innebörd som betyder att: – “frambringa från det inre till det yttre” – .

           Det engelska ordet Education handlar om att – UT-Bilda och översätts till svenska med begreppet utbildning och även då skolning. Det hänger samman med det latinska ordet – Educare – , men är ändå inte riktigt detsamma.

           UT-bildning är mer en handling och har att göra med att bedriva en aktion, en inlärningsaktivitet, medan ordet Educare mer handlar om just att – frambringa (kunskap) från det inre till det yttre – .

           (Detta som kanske i och för sig alla former av ut-bildning egentligen handlar om, fastän ofta då samtidigt av s.k. skolning och i olika slag av inlärning i betydelsen av att lära från det yttre, (från mätbart vetande), istället för att vilja frambringa ut, lära ut, från det inre, som då kan ses som en mer omätbar sida.)

           M.M., dvs., m.m., i ordet Educaremm, handlar inte alls om en förkortning av – med mera – . Detta även om det kan tolkas så. Det är istället en förkortning för MARIA MONTESSORI.

           Detta därför att jag är utbildad montessorilärare och har en gång i tiden, som ung, blivit mycket begeistrad av just Maria Montessoris pedagogik och filosofi (och att jag ville skapa ett konsultföretag med titeln Educare M.M.).

           Gmiksche skrev:…”Jag har sedan länge förstått att tolka din pseudonym educaremm. Genom att läsa det du skriver. Man ska akta sig för att avslöja sig på det sättet. Hellre skylta med sitt eget namn.”

           Jag förstår inte riktigt vad som menas här. “Man skall akta sig för att avslöja sig på det sättet”, vad betyder det?

           Min signatur är Educaremm, vad “avslöjar” den, utöver vad jag ovanstående har förklarat att den innebär och betyder, menar Gmiksche?

           Liked by 1 person

          • OK. Då kompletterar jag med etymologin.

           educare är en hopsmältning av orden ex och ducare. Vilket i sammanhanget har den ursprungliga innebörden att leda ett barn så att det förmår att ta sig ur sin barndom för att bli en vuxen människa.

           Like

          • EX DUCARE??

           Results for ex ducare translation from Latin to English

           API call
           

           Computer translation

           Trying to learn how to translate from the human translation examples.
           Latin
           English
           Info

           ex ducare

           out to eat

           From: Machine Translation
           Suggest a better translation
           Quality:

           Liked by 1 person

          • Har du läst latin? Om du inte har det, så låt bli. Det börjar bli löjligt. Jag är nog ganska rar är i landet som naturvetare som läst latin som ett huvudämne i fem år. I min ungdom i Wien gjorde man det på gymnasiets mellanlinje “Realgymnasium”. Som också var ett ämne vid studentexamen. Detta inte för att skryta utan för att påpeka att utan grundläggande kunskaper i ett ämne är all kunskap i det ämnet som man hitar på nätet en vansklig historia.

           Liked by 2 people

          • Gmiksche skrev:….”Detta inte för att skryta utan för att påpeka att utan grundläggande kunskaper i ett ämne är all kunskap i det ämnet som man hittar på nätet en vansklig historia”……

           Och samtidigt skrev Gmiksche i en annan kommentar, med en lite hånfull, kanske föraktfull ton:…”Kolla gärna på nätet. Om du inte klarar det ställer jag upp med en referens.”…

           Lite motsägelsefullt i mina öron.

           Det är dock imponerande att ha läst latin i fem år, vilket naturligtvis bör respekteras, men å andra sidan har jag själv inte framfört att vara expert på latin, så Gmiksche har nog skapat sig en irritation i onödan, eftersom jag alls inte med någon tvärsäkerhet någonstans vill hävda endast en förklaring.

           Vad som är löjligt för Gmiksche är för mig oförståeligt, som om det vore någon form av strid på kniven, vad gäller korrekt tydande av ord och deras meningar och betydelser.

           Märkligt hur känsliga mycket, mycket högt belästa, högt examinerade och högt utbildade verkar kunna vara ibland, så lätt kunna bli förnärmade eller känna sig kränkta, hotade, förnärmade eller ifrågasatta, utan någon egentlig anledning eller orsak därtill.

           Jag kan inte låta bli att undra över vad detta märkliga fenomen kan bero på eller hur det uppkommer och hur det kan visa sig på många olika kommentarforum.

           Jag antar att det är ett ganska vanligt förekommande fenomen även bland just doktorander och docenter och andra med höga akademiska titlar som vill bli respekterade och där människor med sådana positioner, eller titlar, absolut inte tål vid att verka bli ifrågasatta. Att det kan upplevas som kränkande mot hela deras auktoritativa position. Bråk inom universitetsvärlden är nog ingenting ovanligt, liksom det alltid har förekommit lärostrider inom kyrkans världar, och mellan olika kristna tolkningar och inriktningar. Krigsgrundande motsättningar även.

           Märkligt.

           I NT sägs det förekomma en mening som heter: – “Come let us reason together”, som menas vara uttalat av Paulus, vilket jag tycker stämmer överens med Fredrik Östmans namn på sin blogg: The Way of Reason.

           För att s.k. resonemang, analyser och olika aspekter på allt och ingenting, skall kunna förekomma, så är förmodligen en grundförutsättning att försöka att undvika, så gott man kan, förolämpningar, insinuanta formuleringar, hatiska och ironiska eller sarkastiska formuleringar, då sådana formuleringar ju genast sätter stopp för fortsatta resonemang.

           Men, det är detta kan nog vara vad som främst och först av allt vill uppnås, när och om någon formulerar någonting som inte faller i smaken. Då är det verbalt döda genom att verbalt tillintetgöra, förnedra, förlöjliga, förolämpa, håna och stämpla, som gäller.

           Det ÄR märkligt hur dessa mönster, eller om man skall kalla dem för samtalsmönster, så lätt och så enkelt kan återupprepa sig i såväl små sammanhang, som i större, samhälleliga, sammanhang.

           De mönstren verkar alltså vilja tendera att återupprepa sig, och fungera som en slags oundviklig och tvingande nödvändighet, och omöjliga att kunna undvika.

           Eller som man vill säga och mena inom ett samhälles offentliga etablissemangsnivå: – Att inte ge plattformar åt oönskade tankar, (vare sig inom universitetsvärlden eller ett samhälles s.k. offentliga massmedieala rum). Oönskade åsikter måste istället helt resolut hånas, baktalas och vägra att resoneras med, utan bara helt enkelt verbalt dödas, som en slags automatisk standardlösning.

           Det är tydligen ett både oundvikligt som standardiserat fenomen, som, liksom föredragshållaren menade, är någonting som är egentligen omöjligt att kunna rå på eller kunna förmå undvika eftersom det drivs fram av både psykologiska som sociologiska mekanismer som egentligen inte går att förmå kunna förändra.

           Like

          • Det jag försökte uttrycka var att ‘bliv vid din läst’. Inse dina egna begränsningar och ta aldrig munnen full med något du inte behärskar. Jag sätter mig aldrig på andra, men som andra kan jag givetis bli irriterad då en diskussion spårar ur.på grund av okunskap om fakta. Irriterad för att värdfull tiden används till ingen nytta. Märk väl, irriterad men inte förbannad. Förbannad blir jag när någon medvetet kommer med lögner, undanflykter, falska beskyllningar, avledande manövrar eller en ‘von oben’ attityd. Som titt som tätt DN:s reaktonsledning och skribenter som jag har ett gott öga till och som jag gärna ställer vid skampålen.

           Liked by 1 person

         • Detta är en mycket korrekt iakttagelse av Göran Holmström.

          Att vilja sätta på plats störande personer, på mer än ett verbalt sätt och inte enbart med nedsättande i ord eller med verbal hånfullhet, med stämplande eller insinuanta epitet, som man då “tror” stämmer in på någon som man vill sätta på plats, med förhoppningar om att därmed kunna tysta störande människor, det fungerar kanske endast när det finns skriftliga förutsättningar för sådana saker.

          Vid intervjuer med opponerande figurer kan en intervjuare då konstant avbryta för att därmed kunna underminera de tankegångar som vill framföras av någon med avvikande åsikter.

          Det förekommer nog att människor slås ned fysiskt, när resonemangsförmågor, analysförmågor och argumentationsförmågor inte förmås kultiveras.

          När det inte finns skriftliga utrymmen till hands att kunna formulera sina frustrationer över att andra som inte alls borde ta till orda ändå gör det, och därmed anses behöva inse sina egna begränsningar, behöver veta sina begränsningar. Dessa uppstudsiga kan då av de som då själva tycker sig ha större berättigande att just yttra sig eller ta till orda, anses behöva plattas till verbalt, och om inte möjligheter därtill finns, istället kanske anses behöva slås fysiskt.

          En frustration över att andra, (som då “tros” är några som de i själva verket inte alls är, men som man föraktar pga just sin “tro” om dem), och som då tar sig otillbörlig ton och ordar om saker som de anses inte ha någon som helst kunskap om, och ordar fullständigt galet, eller okunnigt, utan några som helst insikter och därmed och därför anses behöva hålla sig på mattan, som det heter, och om de inte gör det, så anses de behöva verbalt klubbas ned, förolämpas, kränkas, hånas och förlöjligas, samt smutskastas och utmålas i så ofördelaktiga perspektiv som möjligt.

          (Därmed antas de hotfulla vara något eller något som de inte är, men som då tjänar ett syfte att underminera störande åsiktsbärare. Konservatism kan i modernismens tidevarv alltid antas vara en farlig fiende).

          Detta är de fundamentala och standardiserade ickefysiska verbala krigsverktygen som finns att tillgå, som det verkar.

          Kommer att tänka på Povel Ramels sång:

          “Du skall göra som Svensson gör, och inte skilja dig från mägden. Du skall tro det som Svensson tror, om du skall tro nå´t alls. Stick inte upp, stick hellre ned, stick åt sidan det lönar sig mer”…(!)

          (Vill passa på att rekommendera en mycket välgjord och mycket intressant historisk dokumentär om Ryssland och om Romanovs maktinnehav där. https://www.youtube.com/watch?v=USUA_1WVM8I )

          Liked by 1 person

         • Inte om det är riktigt nära. Jag bär med mig som en pytteliten tatuering av blyerts i höger underarm, distalt, palmart, medialt, från åk 5, efter ett hugg med blyertspenna.

          Liked by 2 people

       • Kalla det för felstavning, men responsible och responsable är två ord med olika betydelse. Kolla gärna på nätet. Om du inte klarar det ställer jag upp med en referens.

        Like

 6. Solpaneler, metantankar, eget kraftverk i miniatyr. Dröms det om och ska förverkligas.
  Allt detta kommer sig ur att jag fick en liten fin ångmaskin av mamma o pappa som liten, fan jag lever på riktigt nu.
  Från 20 till 50 så var det endast egots transportsträcka. jaga stålar, upplevelser och kvinnor.
  Livet är NU.
  Saknar min lilla ångmaskin, den var avkopplande att titta på.
  Kemilådan, vart det så mycket tok ur den small o levde om.
  Ingen mer brunn, och inget mer samhälle, kan passa på båda.

  Liked by 1 person

  • Hur fyller ni metantankarna? Ni äter mycket grönt, är det på så vis?

   Kolla in Microgen, med gas funkar deras stirlingmotor, 3.5kW tror jag

   Liked by 1 person

   • Än så länge är metangrejen i planeringsstadiet.
    Behöver lära mig mer, samt separera avloppet, då diskmedel o liknande skulle förstöra den anaeroba processen. Men planen är två stora tankar.
    Allt avfall som kan brytas ner ska hamna, där via avloppet eller en lastlucka.
    Det finns en kille i New Mexico som byggt ett liknande system.
    Det intressanta är att restprodukten är fint gödningsmedel.
    Generatorn har jag redan, 30 Kva sittandes i min gamla crossbuss..
    Ska kika på sterlingmotorn.
    En ide jag grubblat länge på, är att använda 134A kylmedel som drivgas, i något sterling liknande
    Den har en enorm värmeexpansion på ett hyfsat kort temperatur spann.

    Liked by 1 person

   • Intressant video, jag hade velat fått titta lite under motorhuven. Det verkar vara ett vettigt koncept, men lite siffror och fakta. jag vet att det är lätt att se glädjekalkyler i allt.
    Min gumma sätter alltid PI på varje moment jag planerar, tyvärr har hon nästan alltid rätt.
    Jag måste erkänna, att mecka med självförsörjning och off the grid projekt. Är förbaskat kul, man lär sig en hel del på att tänka utanför boxen.
    Samtidig så är det betydligt enklare, än att bygga en vettig mc-ram, eller trimma en motor.
    En högtrimmad motor har ett BMEP, på 23-25 bar, enkelt översatt, så det effektiva medeltrycket som en enkel översättning.
    Naturlagarna är enklare att planera, eller få till en vettig lösning, med gott om plats och stationära lösningar.
    En högtrimmad tvåtaktsmotor, har flera betydligt mer skärpta smurfar mecklat med flertalet gånger innan jag börjar brottas med den.
    Men jag har en dröm, en slidmatad tvåtaktsmotor med variabla slider på båda sidorna, cylindern ska endast ha överströmmare i manteln, samt roterande ventiler i toppen.
    Vad jag vet så har det konceptet aldrig testats än.
    teknik är spännande.

    Like

 7. Jag sträck-konsumerade Bill Whittle videos 2012 eller något sånt. Han förklarade utmärkt tankarna i den amerikanska konstitutionen.
  Men vad han också berättade var att han har varit fattig och dysfunktionell nästan hela sitt liv. Och att det var med hans blogg under början av Obama administrationen, eject eject eject, som han vann framgång. Och att han sedan dess har blivit en välbetald politisk kommentator och propagandamakare åt någon falang i den Republikanska rörelsen.
  Det här är tydligt att se, hur han dras mellan hans egna instinkter och kraven från hans finansiärer. Till exempel hur han var mot Trump under början av primärvalen 2015/2016. Och hur hans två med-värdar var rabiata Trump motståndare. Dessutom börjar BW bli gammal, han upprepar trötta gamla republikanska slogans från när USA hade någon form av trovärdighet som “den fria världens ledare”, samma löjliga och förljugna plattityder som vi ofta ser på DGS. BW har blivit en föredetting. Men man kan ju fortfarande med fördel leta upp hans gamla videosar och få iden med amerikansk konservatism förklarad för sig på ett snärtigt och underhållande sätt. Men man ska komma ihåg att den rörelse som BW representerar är fullständigt och totalt misslyckad. Reaganismen var en lika stor del av problemet i USA som Clintonismen.

  Liked by 3 people

  • Hade på känn att jag inte presenterat kronologin korrekt. Eject är från tidigt 2000-tal. Men som jag förstår det kom hans ekonomiska framgång under Obama och med PJ Media (Pyjamas TV Media). Några datum från wikipedia (man ska inte lita på wikipedia angående högeraktivister, men de här datumen överrensstämmer med vad jag hört från BWs videosar):

   In December 2002, Whittle started his first blog, Eject! Eject! Eject!, writing personal narratives and long format essays which discussed current events and political philosophy.”

   “Six years after starting Eject! Eject! Eject!, Whittle began writing as a guest columnist for the National Review Online.”

   “PJ Media
   In December 2008, Whittle moved to PJ Media where he continued blogging and hosted several of its video segments:

   Liked by 2 people

    • Det kommer från en kommentar från någon etablissemangare i USA när Youtube blev en politisk kraft, kommer inte ihåg exakt men kanske:
     “vafan, ska vi bli utmanade av män i pyjamas och webbkamera” eller något sånt. Följaktligen döpte propagandistiskt medvetna republikaner sin kanal till Pyjamas TV.

     Liked by 1 person

 8. Det är lätt att leva i tider av knapphet och svårt i tider av överflöd. Frågan jag hör är hur motstå överflödets förförelse? På individuell nivå syns förmågorna till motstånd tydligt, en liten andel har dessa, andra inte. På nationell nivå i demokratier med jämlik rösträtt kommer därför med nödvändighet överflöd att spenderas, ergo, sådana demokratier är en del av problemet.

  Liked by 2 people

  • Jung brukade visst säga när folk lyckats: ta det lugnt vi skall ta oss igenom det. Det finns många små guldplaketter i Genève med psychoanalyste X eller Y, det har inte kommit hit ännu men är väl om hörnet.

   Like

 9. Jag får återkomma till videon i morgon och inte tjuvkika då Fredrik avslöjar elefanten som när Kapten Haddock gör vatten till vin. Jag hade en av mina Kafka-drömmar och sov sedan inget, regn, ungdomar och moppebögar utanför. Dagens succé var middag på lokal restaurang en fantastisk côte de boef och hunden var med och uppförde sig nästan. Knähundar kan ju skälla och ha sig på restaurang men vår stora observerade en värdig tystnad, enda krisen var när han drog iväg med min stol jag satt i. Just det, han bet mig i förmiddags också.

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.