EDWARD DUTTON: Leftists Are Motivated by Self-Interest and Envy, NOT Compassion: The Evidence

Eftersom vi redan har pratat lite om denna video är det kanske dags att lansera den som officiellt påbjudet samtalsämne. Här har vi alltså minst tre olika vetenskapliga undersökningar eller forskningsgrupper som påstår att de har bevisat att vänsterblivenhet är en mental specialitet och att denna kännetecknas av att vara diametralt motsatt den självbild som … Continue reading EDWARD DUTTON: Leftists Are Motivated by Self-Interest and Envy, NOT Compassion: The Evidence

RICHARD SÖRMAN: Stagnelius eller Tegnér?

Dagens FRIA diskussion behandlar bland annat, i brist på högre inspiration, detta tema.

DET GODA SAMHÄLLET

Ska vi läsa Stagnelius eller Tegnér? (För poesi ska vi naturligtvis läsa i sommar.) Ska vi läsa dikter om vårt trasiga själsliv, om vår personliga längtan och trängtan? Eller ska vi inspireras av litteratur som lyfter blicken från det privata och ser till vårt gemensamma bästa? I Stagnelius anda fokuserar vårt samtida svenska kulturliv på våra intima livsproblem: vi har ångest över vår personliga otillräcklighet. Nu behövs en kvalitativ litteratur som höjer blicken från det privata och manar vårt samhälle till skärpning. Tegnérs “Svea” visar vägen.

View original post 1,039 more words

Ungern och EU:s självmordspakt

Som en osalig ande söker vi nya offer att klappa ned överallt i hela bloggosfären. Den här gången är vårt offer Karl-Olov Arnstberg och ett inlägg från hans Invandring och mörkläggning. Den FRIA diskussionen är öppnad!

Invandring och mörkläggning


Rod Dreher heter en amerikansk journalist som skriver för The American Conservative, en tidskrift som också finns på nätet. Han har skrivit tre bestsellers, en av dem med den lockande titeln ”Live Not By Lies”. Rod Dreher bor tillfälligt i Budapest och i en färsk artikel konstaterar han att Viktor Orbán gjorde rätt, när han hösten 2015 stängde Ungerns gränser. Motiveringen var att Ungern är ett kristet land. De muslimer som vällde in i Europa på grund av kriget i Syrien var därför inte välkomna att bosätta sig där. Orbán gjorde också klart för EU att han inte lade sig i den politik som andra nationella ledare förde. Ville de ha muslimska bosättningar så var det deras sak. Men han kunde inte förstå varför de motarbetade honom och det ungerska folkets vilja att hålla sig till sitt eget historiska arv, sin kultur och religion.

För detta fick han hård…

View original post 1,286 more words

PATRIK ENGELLAU: Meritokrati

Gårdagens diskussion fortsätter lika FRITT och OFÖRTRUTET som någonsin tillförne.

DET GODA SAMHÄLLET

Den 24 juni presenterade Svenska Dagbladet en stor intervju med Adrian Wooldridge (bilden), den journalist på det engelska veckomagasinet The Economist som innehar uppdraget att skriva prestigekolumnen Bagehot. Han säger inget nytt men han säger det igen och det kan sägas hur många gånger som helst ty bigotta och egennyttiga makthavare strävar alltid efter att borttränga det. Det handlar om meritokratin.

Meritokrati betyder att samhället, om det ska utvecklas och frodas och skapa mycket nytta för alla människor, inte bara för några privilegierade eliter, måste söka efter de bästa talangerna i hela befolkningen och låta dem bekläda de mest krävande positionerna.


View original post 664 more words

Zombiesocialism

Begreppet zombie kommer från den karibiska voodoo-kulturen och betecknar en person som har återvänt från de döda och befinner sig bland oss levande, men ändå inte lever. Jag kom att tänka på detta ord när jag för ett par dagar sedan läste en krönika av Patrik Engellau på Det goda samhället. Det var en kanske något felslagen association, jag menade inte precis att han var död eller själlös, utan själva den abstrakta företeelsen att leva i ett visst sammanhang, men tillhöra, tänka och tolka i ett helt annat sammanhang, i ett annat paradigm. Jag inser att jag riskerar att bli pedantiskt vantolkad. Den som känner sig lockad till pedanteri ombedjes härmed redan i förväg att skärpa sig.

I filmen nedan visas en varelse som för oss ser ut som en snigel, som kryper med hjälp av en snigels kropp och använder dess mekanismer, men som styrs av ett annat väsen och som för en fågel ser ut som en larv högt upp i en trädkrona. Den som gjorde filmen tyckte även han eller hon att ordet zombie kunde beteckna denna snigel som ändå inte är någon. Så en viss frihet råder kanske i vår användning av detta ord.

DEN PARASIT SOM KAN FÖRVANDLA SINA OFFER TILL ZOMBIER ÄR DEN DÖDLIGASTE

Patrik Engellau förefaller att ännu att leva i det hederliga gammaldags samhälle som han och alla andra sossar i Sverige har ägnat ett liv åt att montera ned. Hur mycket elände som än uppstår så föreställer han sig plikt och återhållsamhet och strävan och nationell gemenskap — kanske till och med konserveringen av uppnådda produktiva resultat? — som om de ännu stode där runt omkring honom lika tydliga och påtagliga som för oss den levande verkligheten.

Vi har ofta nog ondgjort oss över att Patrik Engellau inte accepterar socialismens skuld för att ha orskat allt det elände som dagligen beskrivs på Det goda samhället. Men tänk om allt hans ondgörande över elände och klagande på felaktigheter är hans självuppfattning, hans snigelkropp, det paradigm han har tagit med sig till den främmande värld han lever i, och socialismen är den parasit som hemligt styr hans beteende? Lever vi i en liknande, men omvänd, illusion?

Välkommen att FRITT diskutera era respektive baksmällor av olika slag här i den grottekvarn vi alla är fullkomligt och gripbart medvetna om att vi lever i! Vi har ju ännu inte fångats av Livslögnen! Eller hur?

DET GODA SAMHÄLLET

Efter att under lång tid ha funderat mycket skarpt på samhällenas öden har jag kommit fram till samma uppfattning som jag tror de flesta människor har skaffat sig utan särskild ansträngning, nämligen att det är folkens mentalitet och värderingar som bestämmer vad det ska bli av dem.


View original post 694 more words

Gästskribent RUNE LANESTRAND: Den förgiftade jordgubben

Förgiftningen är en del av förgiftningen!

DET GODA SAMHÄLLET

Trots en växande efterfrågan och skriande brist på ekologiskt odlade jordgubbar fortsätter Jordbruksverket att rekommendera kemisk bekämpning. Växtskyddsmedel 2021 Bär är ren propaganda för växtgifter. Den kunde lika gärna vara utgiven av globala giftbolag som Monsanto, Basf, Dow Chemical/DuPoint, Gullvik eller Syngenta.

View original post 456 more words

RICHARD SÖRMAN: Har högern någon moral?

Dagens FRIA diskussion — ännu saknar vi helt regler! — tager sin utgångspunkt i Richard Sörmans ganska vidriga artikel där det påstås att vänstern kännetecknas av moral.

DET GODA SAMHÄLLET

Den politiska vänstern har länge velat framställa den nya nationalistiska högern som moraliskt underlägsen. Grundtanken är att nationalister bara tänker på sig själva, på de egna, på den egna gruppen, medan moraliska människor också tänker på andra.


View original post 587 more words

RICHARD COOPER: Äktenskap eller det röda pillret – Är det mödan värt att gifta sig?

Denna diskussion från Andrew Klavans videokanal handlar om de offentliga relationerna mellan män och kvinnor i vårt samhälle, enkannerligen om familjebildning, äktenskap och prokreation. Både Klavan och hans gäst, Richard Cooper, gör många bra poänger och täcker in många aktuella åsiktskonfrontationer på området. Titta på videon, den är knappt 20 minuter lång, och hitta där, … Continue reading RICHARD COOPER: Äktenskap eller det röda pillret – Är det mödan värt att gifta sig?

PATRIK ENGELLAU: Synpunkter med anledning av en möjligen verklig händelse

Dagens FRIA betraktelser av det sjuka socialistiska tänkandet och hur det får andra sjuka socialistiska tänkare att börja prata ren goja för att slippa konstatera att det socialistiska tänkandet i sig är det sjuka.

DET GODA SAMHÄLLET

På undanskymd plats i Dagens Nyheter råkade jag läsa en nyhet som i all sin alldaglighet ger djupa insikter i det svenska samhällets, eller snarare politikerväldets, tänkesätt – om nu nyheten inte är fake news.

View original post 742 more words

HANS-GEORG MAASSEN: ”Ni befordrades till antisemit ganska sent”

Hans-Georg Maaßen, chef för Tysklands säkerhetspolis från 2012 till 2018, anklagas för att ha spridit antisemitiska åsikter. Anklagelsen kommer från Fridays for Future-rörelsen. Maaßen misstänker att tidpunkten inte har valts på måfå och inte har någonting med klimatet att göra. Man vill förhindra att han blir vald till Förbundsdagen. Henryk M. Broder talade med Maaßen. Hans-Georg … Continue reading HANS-GEORG MAASSEN: ”Ni befordrades till antisemit ganska sent”