PATRIK ENGELLAU: Plikter och rättigheter

Dagens totalitära fantasier från Patrik Engellau kan här refuteras i kommentarer som inte refuseras! Släpp loss! Var en människa!

DET GODA SAMHÄLLET

Tänk dig följande alldagliga scen. Du sitter på restaurang. Så fylls bordet bredvid av en familj med två barn i fyra- och sexårsåldern. Barnen är gnälliga och ålar mellan stolar och mammas knä. Föräldrarna ler lite ursäktande för att barnen stör, men barn är ju barn och de måste ju få vara barn, så klaga inte! Budskapet går fram på en sekund. Du förstår att det är spänt. Ungarna har väl härjat i bilen och mamma och pappa smågrälat.


View original post 753 more words

42 thoughts on “PATRIK ENGELLAU: Plikter och rättigheter

 1. Är det inte annandag pingst som totalitaristerna tog ifrån er i Sverige? Så att ni skall kunna föda och göda fler utländska parasiter! Glad pingst i alla fall! Jag har ledigt. Här är helgdag. Detta land är ännu kristet, har ännu en liten chans att överleva den moderna krisen.

  Liked by 1 person

 2. Under Patrik Engellau; Plikter…

  educaremm den 24 maj, 2021 kl. 08:47 Svara

  Din kommentar inväntar granskning.

  Kanske behöver man se det hela ur s.k. världskommunistiskt+världskapitalistiskt systems synvinkel kring vad som är gott och ont?

  Alla former av nationalism är i dessa intressesfärer någonting ont, genom att riskera att vara någonting hindrande och gränssättande, och därmed och därför någonting som behöver bekämpas av en världskommunism+en världskapitalism, och då med alla medel?

  En nationalism betecknas alltid som någonting som frammanar plikter, ansvarskänslor och vilojor till trohet till först och främst nationen och dess egna folk. Nationers styrka och förmågor kan näras av starka och sammanhållande familjer?

  Att därför vilja bryta ned känslor av plikt och ansvar, genom att förneka skyldigheter till auktoriteter såsom föräldrar och lärare, samt andra nationella auktoriteter, ledare och överheter i allmänhet, till förmån för söndring av familjer, det kan te sig naturligt att vilja göra?

  Att sönda respekt, aktning och värnande av själva äktenskapsorganisationen som sådan, och respekt och aktning för dess sammanhållningsförmågor. Genom att hustrur och makar strävar efter helhetens bevarande och därigenom respekterar varandras olika funktioner och olika roller, bidrar då till en strävan till beskydd av barnen främst, och i en förlängning därmed av hela nationen.

  Familjesammanslutning handlar inte om att ”kompisar” bildar familj på sexuella grunder, eller för att mannen och kvinnan ”tänder” på varandra sexuellt, utan kräver en respekt för själva familjefundamentet grund, alltså äktenskapets grund, eller helighet, som bas?

  Det är den viktigaste referenspunkten att visa trohet mot, att värna och att akta, därför att det i sin tur då kan fungera som ett beskydd för barnen och det uppväxande släktet, och i en förlängning därmed till beskydd för hela nationen.

  Därför, om man alltså som utgångspunkt vill upplösa nationen som ser detta som det övergripande goda att göra, så behöver man upplösa familjerespekt, samt respekten mellan makar och respekt för helhetens bevarande, i äktenskap.

  Man behöver kanske också då bidra med en stor invandring av avvikande folk och kulturer, vilka då ytterligare kan ses som förande fram till målet att kunna upplösa nationen, genom inre söndring? Detta bidrag medför att alla invandrare kan ses som ”goda”, just därför att de då kan fungera som verktyg för en världskapitalisms+en världskommunisms ideal och önskningar, vilka, självklart då ses såsom goda ideal att driva.
  Detta medför, som en naturlig logisk konsekvens att alla former, sorter och slag av nationella samlingar, eller nationsformationer på etniska eller gemensamma kulturella grunder, kan ses såsom onda och dåliga ideal ur ett internationellt och globaliserat perspektiv och som därför med alla tillåtna och tillgängliga medel, (utom direkta bombningar), behöva bekämpas, (helst då genom skapade av inre självsöndringar, på alla nivåer möjliga.)

  Det är vad som av dessa globaliserade etablissemang, ses som det goda att alltid bidra till, överallt och på alla upptänkliga och olika sätt och vis. Både från den ena såväl som från den andra sidan av problem som medför denna det självklara och “goda” omvandlingsmål, (att globalisera och internationalisera alla f.d. nationssammanslutningar).

  Like

  • Du vet att det råden en längbegränsning på Det goda samhället på 1500 tecken? Du har skrivit 3327, mer än dubbelt så långt. Det är självklart att du inte kommer med. Du är ju inte Patriks fru.

   Like

     • educaremm den 24 maj, 2021 kl. 18:20 Svara

      Din kommentar inväntar granskning.

      ”Plikten framför allt”, stod det förr i Sverige, på varje svensk enkrona, (och kanske fler mynt), inte att förglömma.

      ”Mänskliga skyldigheter” för föräldrar mot barn, och mänskliga skyldigheter för barn mot föräldrar, skulle kanske inte skada som ideal?

      Liksom heller inte ”mänskliga skyldigheter” (plikter) från lärare mot elever, liksom även mänskliga skyldigheter (plikter) för elever mot lärare.

      ”Mänskliga skyldigheter” för arbetsgivare gentemot anställda, liksom även mänskliga skyldigheter för anställda gentemot arbetsgivare, borde kanske också uppmärksammas.

      Att det finns risker kring att begreppet ”mänskliga rättigheter” kan överskugga en balans i tillvaron, om det inte också finns en lika ofta påkallad eller uppmärksammad fokus också på både plikter och på mänskliga skyldigheter, det kan nog stämma.

      För att en så stor balans som möjligt skall kunna uppnås i ett samhälle, både social balans såväl som kanske politisk, så kan nog de ”Mänskliga Skyldigheterna”, eller plikterna, då behöva införlivas i propagandaekvationen, för möjligheter att kunna förverkliga en sådan önskad balans.

      Like

 3. Under Bitte:

  Antagen

  Du kanske inte passar i Sverige? vid 24 maj, 2021 kl. 09:25

  Hehe, välkommen tillbaka, skönt med lite censur, då fanns det åtminstone en chans att man skrev något relevant.

  Like

 4. Under Bitte, nogsamt bortstädad:

  Antagen

  När tog du i hand senast? vid 24 maj, 2021 kl. 06:47

  Fick exakt samma intryck, fixarna fixar, fuskisar går före, så är hela samhället idag. Problemet uppstår eftersom vi betalar skatt och fortfarande låtsas att politiker och administration är till för oss, finns det någon där som INTE är vaccinerad? Ja det finns det väl, jag gissar att av alla som jobbar för kommunen här så är de enda som inte är vaccinerade de som gör ett riktigt jobb, städerskan eller vaktmästaren. Så skatten är problemet, detta fungerar inte och fungerade endast genom en lång serie tillfälligheter och speciella omständigheter, kulturell homogenitet med ett kargt arbetsamt folk med kristen ärlig moral, tur med råvaror och ekonomisk utveckling och avsaknad av krig och kaos. Det kommer aldrig tillbaks och vi retar oss på detta fusk för att vi vägrar acceptera faktum, men fuskarna som förstår vad som pågår räknar ju inte bara invandrare utan alla Bert Karlssons och den där skäggiga parasitsossen, sådana blir fler och fler. Hur många sossar sitter på flera hundra miljoner?
  Vi över en viss ålder som är ärliga vi kan inte hantera friheten och blir lätta offer, jag tänker, vad fan, skall jag förhandla som en matthandlare för att få vaccin? Eller ta mitt bygglov, den ena regeln efter den andra, två våningar, nej! Sen växer det upp tvåvåningshus som svampar. Såga ner ett träd, nej! Nyinflyttade plöjer hela tomten. Jag minns när jag mötte valfrihet första gången, det var på en konferensresa om Svarta Hål, Stephen Hawking var där, jag skulle beställa en kaffe och en macka i San Francisco och blev helt konfys, rye bread or sour dough och corn or old barley, samma med kaffet. Jag ville ju bara ha svart kaffe och en ostmacka!!
  Låt oss se detta positivt, för den skattefinansierade demokratin faller samman framför våra ögon, det går inte att stoppa, fuskarna och parasiterna styr, till sist kommer även DGS att acceptera detta: vi har ju inget bindade avtal med politikerna, och handslaget vart fjärde år är ju helt uppenbart dött.

  Liked by 1 person

 5. Till Stefan Schiller och C:

  Stefan Schiller kommenterade igår C som skrivit ”[…] varför har folk inte vaknat?…”

  Jag tror att jag identifierat det största hindret hos de flesta. Jag tror att de (oftast omedvetet) ser makthavare/auktoriteter (politiker, experter, osv…) som föräldrafigurer. För att vakna måste man inse att de inte vill oss väl och folk har ett väldigt stort motstånd mot att tro att deras föräldra-substitut inte skulle vilja dem väl.

  Anledningen till att folk ser dem som en slags föräldrar är att individen är så maktlös gentemot samhället. Dessutom har individen gjorts ytterligare maktlös dels genom sosseriets politik som syftat till att göra folk beroende, och dels av den snabba utvecklingen där människor blivit mer beroende av teknologiska och organisatoriska system de inte själva har kontroll över.

  Att uppleva sig så maktlös (omedvetet – folk borttränger vanligen detta) som människan gör gentemot samhället aktiverar anknytningsbehovet. Samhälleliga auktoriteter blir då till anknytningsfigurer som ska skydda och hjälpa. Problemet är bara att föräldrar vanligen älskar sina barn medan makthavarna vanligen inte älskar sina undersåtar.

  Svårigheten att väcka folk beror alltså på att de borttränger både sin maktlöshet (bla beroende på self-serving bias) och att de ser makthavare som föräldrafigurer. Om man lyckas få dem att börja ana att makthavare inte vill dem väl kommer otryggheten att snabbt dra fram starka skyddsmekanismer.

  Det krävs alltså en svår balansgång för att väcka sådana människor. Kanske de vaknar när muslimerna kör förbi huset med avhuggna huvuden och den akuta verkligheten blir så hotande att fantasin inte längre skyddar.

  Liked by 1 person

  • Ja, det är det vi kallar indoktrinering i det totalitära paradigmet. Man uppfattar det som oomkullrunkeligt och moraliskt och tekniskt nödvändigt att all makt över allting “egentligen” tillhör staten och att utan staten inget civiliserat liv kan existera, att all frihet individen och familjen har är villkorad av statens godtycke, är ett beviljat och provisoriskt undantag.

   Liked by 1 person

   • Det blir svårt att väcka dem så länge de saknar resurser de kan luta sig mot; resurser som tex gudstro, kompetens viktig för egen överlevnad (odling, jakt, sjukvård, etc…), en hållbar filosofisk utgångspunkt, stark moraliskt grundad strävan efter att själv ta eget ansvar, kunskap om samtidssituationen (fri från pk-lögner och mörkanden), osv…

    Like

    • Om sådana resurser är otillräckliga krävs antagligen stort lidande för att de ska känna sig tvungna att acceptera att makthavarna inte vill dem väl. Annars kommer de att ducka detta.

     Like

     • Jo, det är ju därför vi satsar på att draga oss undan från deras sammanbrott och bygga upp det nya livet parallellt. I värsta fall som medeltidens munkar, som bevarade den romerska kulturen i Europa tills äntligen en renässans kunde inträffa.

      Liked by 1 person

      • Det låter som att ni kommit fram till slutsatsen att det är för svårt att väcka tillräckligt många? Det stämmer antagligen.

       Det finns dock en stor risk att oligarkerna fortsätter att utgöra ett hot även för autonoma som försöker dra sig undan. De verkar ha totalitära ambitioner och den samtida vapenteknologin gynnar detta (se Caroll Quigleys analys). Dessutom har de övervakningsteknologi långt mer effektiv än vad som tidigare funnits.

       Like

       • Quigleys analys (från wikipedia):

        Weapons and democracy
        From a historical study of weapons and political dynamics, Quigley concludes that the characteristics of weapons are the main predictor of democracy.[11][12] Democracy tends to emerge only when the best weapons available are easy for individuals to buy and use.[13] This explains why democracy occurs so rarely in human history.[14]

        In the 1800s (peaking in the 1880s), guns were the best weapon available. In America, almost everyone could afford to buy a gun, and could learn how to use it fairly easily. Governments couldn’t do any better: it became the age of mass armies of citizen soldiers with guns.[13] (Similarly, Periclean Greece was an age of the citizen soldier and of democracy[14]).

        In the 1900s, expensive, specialist weapons (such as tanks and bombers) became available, and citizen soldiers became dominated by specialist soldiers.[15] Quigley notes that the slaughter of World War I (1914-1918) was due to the mismatch between the traditional armies (citizen soldiers) and the available weapons (machine guns used defensively).[16]

        Numera finns avancerade kem- och biovapen, drönare, strålvapen, mm… Det mesta vilket är dyra avancerade system ej tillgängliga för gemene man.

        Like

          • Om man å andra sidan tillåter allmänheten att ha kulsprutor, automatkarbiner och hagelbrakare så kan det bli ganska svårt att undertrycka dem med drönare utan att man därigenom genomför ett folkmord. Och ja, som ingenjör med god fantasi och kreativitet vet jag ganska bra vilket slags avskyvärda robotvapen man skulle kunna skapa med modern teknik.

           Likväl kan mycket väl vapen av slaget “covidvaccin för alla” vara den allra farligaste sorten? Det farligaste av allt är indoktrineringen, hjärntvätten, livslögnerna, ideologien. Mekaniska vapen kommer inte att vara vårt största problem. Se hur Kina sedan det fatala misstaget 1972 systematiskt besegrar USA ett litet steg i taget, ett steg varje dag, och halva befolkningen i USA driver bara på underkastelsen för allt de är värda.

           Liked by 1 person

          • “…så kan det bli ganska svårt att undertrycka dem med drönare utan att man därigenom genomför ett folkmord”

           Vad säger att de drar sig för folkmord? Sådant har de ju genomfört tidigare.

           “Likväl kan mycket väl vapen av slaget “covidvaccin för alla” vara den allra farligaste sorten? Det farligaste av allt är indoktrineringen, hjärntvätten, livslögnerna, ideologien.”

           Än så länge, ja.

           “Mekaniska vapen kommer inte att vara vårt största problem.”

           Inte ännu. Men när de fått in massan i ett kinesiskt typ av kontroll-samhälle (eller värre); kommer de då låta oss äga någon markplätt och leva som munkar bortom kontrollstrukturer? Du tror inte de går vidare och eliminerar det potentiella framtida hot vi skulle utgöra.

           Like

       • Ja det tror jag, och i val fuskar vänstern ändå. Tänk om SD, likt Trump, skulle få mer än 50%, så många vars liv skulle raserats så det kommer inte att hända. Jag tror SDs mandat = min(SD rösteandel, 20%).

        Jag tror istället på att höja temperaturen och rikta ett knotigt anklagande finger mot alla våldtäktsfaciliterare. Ont måste åter bli ont, pedofiler bankas sönder och samman, våldtäktsmän utvisas eller sitta inne 25år minst osv.

        Jag tror iställe

        Liked by 1 person

        • Ja, så konflikträdda som många är kan det kanske vara nästan lika skrämmande för dem som muslimska dårar som hugger huvudet av folk. Högljudd moralisk indignation har ju funkat bra för vänstern så det kan funka.

         Like

 6. Till uppstigersolen under Patrik Engellau:

  Vilka dumheter! Precis som dessa människor inte duger till något produktivt och uppbyggligt, så duger de inte heller som soldater. Fem engelska soldater som fick slut på ammunitionen i Irak och beredde sig på sin snara död började i stället att döda fienden med sina bara händer och kom så småningom undan. Du överskattar vår begåvningsreserv och våra pensionsräddare gravt.

  Liked by 1 person

 7. Under Patrik Engellau:

  Refuserad — Vem kunde ha förutsett det!? —

  “Utan att ha tagit några filosofikurser i ärendet”

  Men det stämmer ju inte. Till för något halvår sedan fick du ju dagliga lektioner av en oförskämt kunnig och konsekvent liten Caligula här i kommentarerna. Frans Östberg eller vad han hette.

  Liked by 1 person

 8. Under Patrik Engellau:

  Antagen — i två delar —

  “föreställningen att summan av skyldigheterna (eller plikterna) och rättigheterna är konstant. När människan får en rättighet så befrias hon från en plikt”

  Jag tror att denna föreställning är den skadligaste av allt, är själva den grundföreställning som (indirekt och på omvägar) har förorsakat den dekadens som artikeln behandlar. (Det finns ord för fenomenet, eftersom det har inträffat förut.)

  När man tänker sig dessa skyldigheter och plikter brukar man låta bli att omnämna inför vem. Man har kanske en plikt inför den ene och en skyldighet inför den andre? Hur skall i så fall summan kunna hållas konstant? Blir det en lång kedja av det, ett nätverk? Kanske, men det är inte ett marknad av utbyte, ty det skulle vara meningslöst att utbyta skyldigheter ett till ett, eller för den delen rättigheter. Om man inte just utför kommersiella transaktioner och skriver servitut och kontrakt. Men även då blir det svårt att räkna ut en summa. BNP är till exempel mest känt för sitt godtycke, och det gäller för det enkla fallet med ömsesidigt utbyte.

  Problemet med föreställningen om skyldigheter och plikter så som den här framställs är att man betraktar samhället baklänges, att man föreställer sig en Stat med virtuell eller potentiell Allmakt, som på något sätt delar ut alla dessa rättigheter och skyldigheter. Innan staten kommer igång med sin verksamhet står menigheten där som mesiga får som inte ens bräker, som en armé av tennsoldater som inte av sig själva kan springa till livs. Detta är naturligtvis en missuppfattning, en felaktig bild, en falsk modell som inte har ett rimligt förklaringsvärde.

  Totalitarismen, som vi kan kalla denna föreställning, är en fantasi uppbyggd av abstraktioner som har befriats från sin förbindelse med sinnevärlden. Det är en livslögn, en ideologi, en idioti.

  Liked by 1 person

 9. Under Jan-Olof Sandgren:

  Antagen — ?!? —

  Utmärkt, Jan-Olof. Den här typen av information och påverkan behövs antagligen för att i någon mån motverka filterbubblorna och de stora företagens psyops och propaganda.

  Kan man önska sig en uppföljare om de sociala nätverken med ambitionen att plocka ned Fakebook och i stället peka på GAB?

  Like

 10. Under Birgitta Sparf:

  Antagen — Hoppsan! —

  Kanske behövs detta mångordiga ältande av självklarheter för att de som har levat i den socialdemokratiska livslögnen, alltså nästan alla svenskar, långsamt skall vakna upp och se enkla realiteter och fakta?

  Problemets lösning ligger för handen:
  – Stoppa alla bidrag alla kategorier helt utan varje hänsyn
  – Utvisa alla som enligt Utlänningslagen inte har uppehållstillstånd
  – Draga tillbaka alla uppehållstillstånd som har utdelats illegalt
  – Utvisa alla kriminella inklusive alla bedrägare
  * Bidragsbedrägeri
  * Uppehållstillståndsbedrägeri inklusive inresa utan pass
  * Semester i landet man har asyl från
  – Stäng av vatten, el och avlopp från de utländska enklaverna
  – Sluta upp med att rasistiskt bestraffa svenskar för att de uttrycker sina åsikter
  – Spräng alla miljonprogrammets hus för att förhindra “problemets” upprepande och för att förhindra en finanskris och sjunkande fastighetspriser

  Allt detta är legalt och i enlighet med internationell lag och folkrätt och FN:s alla konventioner.

  Det kan göras i morgon dag.

  Like

  • Ja det är ju delvis därför jag gnabbas med Bitte och Patrik och Sörman som ju symboliserar ketchupkorken. Alla förslag som ligger minsta lilla utanför om bara, ses som oseriösa, det betyder med automatik att alla verkligen nya förslag ses som oseriösa. En seriös diskussion bland dissidenter blir istället att klaga rejält på de som nu styr och antingen “bör” de styrande göra som dissidenten anser, eller så har man ett förslag i stil med att polisen skall göra sitt jobb, eller skatten inte förslösas utan användas klokt. Eller vad gäller islam så klagar man på terror, ingen terrorfinansiering!, men det har ju faktiskt inte med vanliga muhammedaner att göra. Westerholm och Flam är framträdande här.

   Så de flesta namnkunniga dissidenter, ja väl alla, agerar som korken i nålsögat, genom att DÖMA UT ALLT SOM DE VET ETABLISSEMANGET INTE VILL HA. De agerar i symbios, som putsarfiskar eller fåglar som äter ohyra som oss på flodhästens rygg.

   Liked by 2 people

 11. En mycket bra kommentar ur mitt flöde på GAB om DGS och den moraliska/filosofiska grundvalarna för deras censur:

  Min poäng är/var – om skribenterna “själva” eller “mha” cencurerar kommentarer till sina egna krönikor – hur viktiga är deras texter då i att säga det som andra inte säger – egentligen? Det säger mig att de spelar i samma liga som dem de (självrättfärdigt) direkt och indirekt kritiserar för att inte våga skriva om det som är angeläget.”

  Like

 12. Fredrik, du skrev igår “Men är det inte den moderna mentaliteten som förorsakar detta snarare än låneincitament?”

  Jag svarade (ifall du inte sett det iom att det är under gårdagens klappturksdans):

  “Det ena utesluter inte det andra och den moderna mentaliteten är onekligen en stor bov i dramat. Men jag skulle hävda att de valutasystemiska låneincitamenten faktiskt är den större boven.

  Därmed inte sagt att vi inte har kvar ett stort jobb med mentaliteten även om vi skulle lyckas rekonstruera valutasystemet. Det har vi antagligen.”

  Det är givetvis svårt att veta vad som är viktigast men bägge dessa faktorer spelar oerhört stor roll i den samtida galenskapen och vi har allt att vinna på att förstå och försöka förändra även valutasystemets inverkan. Därför tjatar jag om detta.

  Like

  • Valuta är onekligen ett ännu olöst problem, hur mycket totalitära stater än låtsas något annat. Och det är ett särskilt svårt problem för oss konfederalister. Hur skall man veta på vilken nivå man skall ha en valuta och vilka regler skall den lyda under?

   Liked by 1 person

   • Ja, det är en svår fråga. Jag är själv inte tillräckligt kunnig för att komma med mer än ganska allmänna tankar.

    Det stora problemet i dagsläget med den valutakonstruktion vi har idag (antagligen en av de sämsta konstruktioner som funnits – utom för bankernas ägare) är de stora systemiska konsekvenserna, bla den destruktiva kapitalförstöringen (destruktiv till skillnad från den kreativa förstörelsen).

    Like

    • Jag har aldrig kunna komma på en bättre lösning än att man när man tillverkar pengar tilldelar dem lika på alla deltagare (människor) i valutakollektivet. Oavsett om det är guld, som det var förr i tiden, eller krypto, som det rimligtvis blir i framtiden.

     Liked by 1 person

     • Det är ett rimligt förfaringssätt. Till det kan man lägga att det antagligen är bra med transparens eftersom risken annars finns att några ser till att de tilldelas mer än andra (som tex i dagens system där bankerna kontinuerligt tjänar ränta på betalningsmedlen).

      Like

     • Det kan också vara lämpligt att valutan är konstruerad så att den fungerar dåligt för att spara värde i. Dvs att man blir tvungen att använda annat för att spara värde. Det kan tex ske genom att en enhet har ett bästföredatum eller att den kontinuerligt minskar i värde. Jag har för mig att någon centraleuropeisk tyskspråkig ort använde en egen sådan valuta med stor framgång under depressionen.

      Like

       • Jag tror aldrig negativ ränta förekommit tidigare historiskt. Vad jag förstått har ett system liknande nuvarande valutasystem förekommit på 1300-talet. Men jag tror inte det gick så långt som till negativ ränta innan det kraschade. Men kraschen lär ändå ha varit spektakulär.

        Like

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.