GUNNAR SANDELIN: Svensk journalistik förr och nu

Gunnar Sandelin beskriver mycket väl vissa av den konstigheter och den ondska som florerar i dagens Sverige och i hela Västvärlden, som han, liksom Bitte Assarmo i sin krönika, kontrasterar med hur väl våra samhällen fungerade för bara några årtionden sedan. Men inte med ett ord berör vare sig Gunnar Sandelin eller Bitte Assarmo att den förstörande kraften är precis den socialism och liberalism, den idealism som de vägrar att giva upp sitt stöd för och vägrar att tillvita skulden för förfallet.

Kopia av dagens Det goda samhället för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

När jag inte har någonting särskilt för mig brukar jag bläddra i en skatt som jag har fått med hundratals gamla svenska veckotidningar från slutet av 1950- till början av 60-talet. Eftersom publikationerna vände sig till vanliga läsare, ser jag dem som tidsdokument, en slags inscanning av ett folkmedvetande som fanns för 60-70 år sedan. Det är också den värld som jag växte upp i. För mig var dåtidens Sverige ett bättre samhälle, befriat från den destruktion som massinvandring, mångkultur, statsfeminism och intersektionalitet har blandat ihop i en aggressiv cocktail.  


View original post 941 more words

James Corbett: Tron på verkningsfulla åtgärder

Här om dagen delade Olle Reimers ett mycket intressant videoklipp från James Corbetts kanal Corbett Report Extras. Det handlade om en professor som undervisade i propaganda och som trodde att han alltid hade varit balanserad och visat på alla “sidors” användning av propaganda, men när han genom slumpens, eller tidens, verkan fick ett stycke äkta … Continue reading James Corbett: Tron på verkningsfulla åtgärder

PATRIK ENGELLAU: Rättelse

Dagens kopia av Det goda samhället för FRI kommentering. Gärna kommenterar vi fritt och frejdigt under Thomas Sowells nuna!

DET GODA SAMHÄLLET

Det är endast med motvilja och självövervinnelse som jag publicerar denna text. Jag gör det bara i mitt vetenskapliga nit att tillrättalägga vitt spridda men felaktiga uppfattningar så att de inte fortsatt kan vilseleda samhället.

Den felaktiga uppfattningen som jag själv, ehuru i god tro, ägnat mig åt att sprida är att det var jag som för vid pass tio år sedan formulerade teorin om det välfärdsindustriella komplexet och dess makt över samhället.

View original post 627 more words

LARS HÄSSLER: Sydkinesiska havet – bryter tredje världskriget ut här?

Kopia av dagens Det goda samhället för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Sydkinesiska havet, ett av jordens så kallade bihav, är idag den näst mest använda sjövägen i världen . Av världens årliga handelstonnage passerar mer än hälften här och i regionen finns åtta av de tio största containerhamnarna i världen. Men här finns stora geopolitiska konflikter: dels tillgången till de resurser som finns i havet (fisket) och under havsbotten (olja, gas, mineraler), dels rätten till fri passage för civila och militära fartyg och flygplan. 


View original post 978 more words

PATRIK ENGELLAU: Värnar företag om kapitalismen?

Kopia av dagens Det goda samhället för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

När storföretag hyllar regeringar finns det anledning till skärpt vaksamhet. Det behöver förstås inte tyda på några ugglor i mossen men för det mesta handlar det om att de fjäskar eller räknar med att få, eller redan har fått, förmåner som de inte borde ha tilldelats.

När amerikanska storföretag kommer ut som PK-ister kan man emellertid både ana ugglor i mossen och räkna med begravda hundar. Och det är just vad de gör. Till exempel har både Coca-Cola och Delta Airlines läxat upp sin hemstat Georgia för att delstaten – i likhet med nästan alla andra republikanska delstater – bestämt att sedan det kritiserade valet i höstas strama upp sitt valsystem. Unga PK-istiska människor bland bolagens kunder uppfattar reformen som ett attentat mot svartas rättigheter. Svarta företagsledare har bett om storföretagens hjälp att stoppa reformen. I själva verket handlar de nya vallagarna om sådana tidigare missade självklarheter som att en…

View original post 454 more words

PATRIK ENGELLAU: Hur ser slutet ut?

Idag citerar Det goda samhället ur Axess, där P. J. Anders Linder och Mauricio Rojas har skrivit pessimistiska betraktelser över Sverige. Kommentera här på denna sida fritt och utan rädsla för refusering och vänstervridning genom kommentarsselektion! Även diskussion av andra politiska temata välkomnas varmt.

DET GODA SAMHÄLLET

Längre än de flesta har jag förutspått slutet på Sveriges politiska system. Redan 1987 skrev jag en historiebok där jag med astrologiskt noggranna metoder räknade ut att politikerväldet skulle falla på nittiotalet. Clarté skrev i en recension att hela boken var ”prillig” och det kanske den var eftersom politikerväldet överlevt sin utmätta tid med mer än två årtionden. Till mitt försvar kan jag kanske anföra att mina förväntningar inte grundades så mycket på oroväckande tecken i samtiden som på en utdragning av historiska trender, ett notoriskt oprecist förfarande när man ska förutsäga framtiden.

View original post 549 more words

BITTE ASSARMO: Skyddad verkstad för regimtrogna

När man svabbar hej vilt händer det förstås att man faktiskt ibland finner en liten luddtuss. Själv står jag inte ut med någon som helst TV, inte en endaste kanal på Astra och Hotbird, som är de satelliter jag oförhappandes har tillgång till. Alla tyska kanaler och alla österrikiska och schweiziska likaså är fullkomligt oavnjutningsbara. På senare tid har även YouTube blivit tomt på allt innehåll annat än vacker musik.

Jag försöker komma mig för att köpa en mini-PC att koppla till TV:n så att jag kan se på Odyssey, Rumble och GAB-TV i stället.

Jag har tills vidare på senare tid börjat köpa gamla pålitligt icke-PK-istiska TV-serier på DVD. När man tittar på gamla serier från åttiotalet kan man precis se när och hur de stegvis inför det kommunistiska folkmordsnarrativet. Skrämmande. Jag vet att jag tolkade det på ett annat sätt på den tiden. Ständigt denna naiva och välvilliga feltolkning av onda avsikter, även jag var drabbad.

I till exempel Morse, som jag nu senast har tittat på, smyger sig en vidrig feminism in steg för steg. I efterföljarserien Lewis var ju polischefen först kvinna och sedan neger. Det var då jag slutade att titta på den serien. Det var för smärtsamt.

Till FRI kommentering av detta och andra temata inbjudes hjärtligen!

DET GODA SAMHÄLLET

Varför är svensk TV så undermålig jämfört med många andra länder?

Den frågan har jag ställt mig många gånger, senast en kväll för någon vecka sedan då min man och jag satt och avnjöt en brittisk dramaserie. Jag säger avnjöt, för det var vad vi gjorde. Även om det börjat smyga sig in ett visst mått av tillkämpad pk-ism även i en del brittiska filmer och serier så görs fortfarande en stor mängd lysande produktioner. Till skillnad mot i Sverige.


View original post 363 more words