Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Likavärde på export – UD reviderar FN-deklarationen 

Ja, vad skall man säga…? Säg det här nedan!

DET GODA SAMHÄLLET

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om “alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet 

View original post 580 more words

34 thoughts on “Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Likavärde på export – UD reviderar FN-deklarationen 

 1. Men samma felaktiga inställning, samma felaktiga metodik, ligger ju på samma sätt bakom både viljan att tolka och skriva dessa floskler, som viljan att lägga in någon som helst betydelse i denna praktik.

  Man föreställer sig här att mystisk exegetik av den heliga FN-skriften har något som helst sanningsvärde eller ens övertygandevärde. Men i stället skall vi nog även framledes utgå ifrån att endast de redan övertygade finner en avsevärd och sanningsskapande skillnad mellan “lika värde” och “lika värdighet”, medan vi som inte tror att världen på sex dagar formades av fr Roosevelt betraktar abstrakta begrepp “åt andra hållet” som just abstraktioner av något mer konkret, fylligt och innehållsdigert.

  Den avsevärda skiljelinjen i dagens politiska värld, den som ibland sägs gå mellan elitism och populism, kan mer formellt sägas gå mellan eskatologism och epistemologism, mellan tendensen att låta begreppen forma världsuppfattningen och den motsatta metoden att låta världsuppfattningen forma begrepen.

  Elitismen sätter kartan före terrängen och populismen terrängen före kartan. En felaktig punkt eller ett snett streck på kartan spelar för oss ingen större roll och lockar oss inte till upphetsning.

  De som finner dessa ordlekar avsevärda skall studera sig själva och försöka bestämma sig för på vilken sida de står: elitens eller populasens, lögnens eller sanningens, antikrists eller Jesus Kristus.

  Liked by 2 people

  • Ja, i omgångar försöker jag föra fram att anfall är bästa försvar, provar igen nu. Det är verkligen en slående kontrast mellan den “konservativa” sidan som alltid försvarar (för döva öron) och vänstern som alltid attackerar. Vänstern gör utfall på utfall och vår blick styrs av deras attackmorot hela tiden så vi inte har tid till annat.

   Igår försökte jag formulera en metodskillnad också, vänster skapar ett skuldbelagt kollektiv av sina motståndare, sen är de färdiga, och det är upp till individuella vänsteraktivister att komma på hur man kan attackera: de har fått kaparbrev av Löfven.

   Vi å andra sidan bröstar oss över det det dånande ekot när vi visar på vänsterns felslut och hyckleri i deras attacker. Ingen hör det utom vi själva: Hohoo – hohooo!

   Istället så skulle jag önska att vi bröt oss fria från vänsterns metod, och placera det specifik individuella ansvaret för den kollektiva skulden, vi följer orsak och verkan baklänges och finner de skyldiga, vi känner namnen, men de gömmer sig i detta stora kollektiv som heter: vi är alla skyldiga så då är ingen skyldig. Motståndet mot “de vill ha det så här” kommer nog delvis av detta, vill man ha det så här så är man skyldig och de som ryggar för uttrycket känner nog, är den ene skyldig så är kanske den andre, kanske jag själv? Tryggare att ingen är skyldig.

   Jag känner att något utöver de vill ha det så här behövs, nästa steg. Att under varenda artikel och kommentar skriva: anfall, eller försvar? När man sedan räknat 109 försvar, noll anfall så kanske man borde säga, hm?

   Liked by 2 people

   • Det som skulle ändra spelplanen är om det gick att införa Riksrätt, Tjänstemannaansvar igen samt sanningskommission. Men något sådant existerar inte i vänsterns tankevärld.. Det ger dem bara ångest. Jag tror ej heller att en högerregering 2022 är på minsta sätt intresserad av detta. Trots att dessa institutioner utgör en del av demokratins fundament.
    En folkomröstning om införande igen vore av värde. Vid ett positivt utfall härav gör att det tar två val för att återinföra för det blev inskrivet i grundlagen av Palme 1974-1976.
    Väntan på Godot (som aldrig kom).

    Liked by 1 person

   • Många vänstermänniskor tror nog på riktigt att de har moraliskt rätt och därmed juridiskt. Vänstermänniskor i ledande positioner tror inte på någonting annat än sina sina höga löner och sin makt. Sånt sitter givetvis gott. Makt och pengar.
    Ett

    Like

   • Men ett påstående väcker alltid ett motstånd. Folk vill automatiskt tycka tvärtom.
    Vi får underbygga bättre, att visa vilka beslut som vänstern faktiskt tar, hela tiden mer av samma. Folk fattar inte hur utstuderad vänstern är.
    Men, jag tänker att man borde formulera mål, och sedan skapa verktygen för att nå dit.

    Liked by 1 person

  • Jag vet exakt var jag står. Låt oss marschera mot Konfederationen i alla lägen och använda detta ord så mycket som möjligt och i alla sammanhang till dess ordet har fallit i god jord och börja spira. För de som är okunniga förklarar vi innebörden, lugnt fredligt och sakligt.
   Detta tror jag är Guds vilja.

   Inför den stora och viktiga högtid som nu står för dörren kan man tänka på dessa ord:

   Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig
   och utplånar världens alla synder, jag ber dig:
   Rena mig, så att jag blir ren, hela mig, så att jag blir hel,
   drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.

   Liked by 2 people

   • Ja jag hade gärna börjar gå i kyrkan men är så rädd att bli besviken och få en predikan om klimat eller migranter. Det finns en vacker sjömanskyrka i närheten med faktiskt välskött kyrkogård, kanske där?

    Liked by 2 people

    • Gå på tider då kyrkan är öppen men då inga predikningar förekommer. Sitt och meditera en stund. Det gör gott. Vid senare tillfälle kan du gå på Gudstjänst men räkna med att det finns väldigt få präster som är med i synoden, alltså konservativa.
     Vill du inte höra på predikningar så sök upp kväkarna som väl bara finns i Stockholm och eventuellt lite i Göteborg. Dessa samlas i enkla lokaler och säger inte så mycket utan mediterar och ber. Kanske sjunger något. Detta enligt Jesu Kristi Ord: där två eller tre av eder är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland eder.
     Stora vackra kyrkor har ju sina kulturella och arkitektoniska värden.
     Till sist kan jag säga till dig broder att det väsentliga är bönen. Man kommer inte vidare inom kristendomen utan bönen. Man kan be i grupp och det är fint men de absolut flesta gångerna ber man ensam. Hemma i sin kammare med stängd dörr eller ute i skogen med hunden. Man ber inte om gods och guld utan man ber framför allt för andra människor, främst då familjen och vännerna och givetvis vid behov för sig själv. Man kan även be för vårt fosterland.
     Du har intelligensen, intellektet och djupet, släpp inte detta men börja med bönen och det rätta är att börja med Herrens Bön. Fader Vår. Den kommer väl du ihåg sedan skoltiden.
     Till sist, tro inte att jag är något under av renhet. Jag syndar i tankar, ord och gärning varje dag men jag har inte svårt för att be om förlåtelse till någon, allra minst till Herren.

     Like

 2. Under Patrik Engellau:

  Ja, här är en viktig startpunkt för vårt elände och vårt förfall. Barocken var kanske den sista sunda epoken i vår historia. Det var ju också tiden för alla konstarters höjdpunkter: Arkitektur, musik, målning, teater. Varför skulle inte också en Armfelt i denna tid bli fångad av en stormvind?

  Precis som i vår tid ser vi hur även de som påstås eller förefaller vara oppositionella till sin tids strömningar, i detta fall Armfelt, i själva verket är fångna i precis samma våg av depraverade kätteri. Den äkta oppositionen utövades av trista borgare som Edmund Burke och Joseph de Maistre. Huvudmotsättningen är, som alltid, inbillad.

  Likväl vill jag utsträcka ett olé till artikelförfattaren för den eleganta kopplingen mellan frk Söderhjelms och frk Wilhelminas mätresskap och deras respektive ställning som “fynd” av helt olika slag och i olika tider.

  Liked by 1 person

  • Men är verkligen barocken tiden för alla konstarters höjdpunkter? Bach var ju exempelvis visserligen gudomlig och nådde oöverträffade höjder inom polyfonin men Mozart, Beethoven och Wagner nådde ju motsvarande höjder inom andra delar av musiken.

   Men bortsett från det ligger det kanske något i betraktelsen av barocken som den sista sunda perioden. Wagner är kanske, i anslutning till det, att betrakta som början på nedbrytandet av den musikaliska ordningen gällande harmoniken. Men herregud så vackert!

   Like

 3. Under Eddie Råbock:

  “Medan de syriska paradisskildringarna är andliga och de olika fröjderna är menade som metaforer är Koranens skildring mer konkret och sinnlig. Men de syriska hymnerna står också litterärt på en högre nivå.”

  Vi skall använda munken Ockhams verktyg och på enklaste sätt förklara denna skillnad med en motsvarande skillnad i intelligens.

  Like

  • Tidigare (antagen):

   ”paradiset, ‘firdaus’, är ett lånord från persiska som från början betydde ‘muromgärdad trädgård’”

   Om man klipper i citatet blir det sant. ”Firdaus” är ju samma persiska ord som vårt ord ”paradis”.

   Like

  • Det intressanta med olika religionsförklaringar och tolkningar är nog ändå att de är i stort sett alla försök till förklaringar av, om och kring själva människan och människans konstitution, eller varelse, samt människans placering i själva – naturen som sådan – ?

   Många likheter i tolkningar, och också olika beskrivningar, finns det ju både inom samma religioner, såväl som mellan olika religioner.

   Att en kristendom har delar av en judendom, samt att en islam har delar av en kristendom såväl som delar av en judendom är kanske inte så konstigt i sig.

   En buddism har delar av en judendom och en hinduism likaså. Liksom också en judendom har delar av ett urgammalt epos om Gilgamesh, där det berättas om en vattenöversvämning och om en kamp mellan gott och ont osv., samt om en dömande Gudom som registrerar alla val och steg som människan gör och som kan urskilja människans godhet eller ondska, med medföljande konsekvenser till himmelrike eller underrike, när hon går över den rakbladsvassa skiljelinjen som kan skilja ont från gott, över bron från liv till död, och väga eller sammanväga, vilken sida som väger tyngst; den goda sidan eller den onda sidan. Osv., osv.

   Vad gäller de naturfenomen som väl sedan urminnes tid har inspirerat till olika beskrivningar av Gudom, i tillvaron och i människan, så är de ju inte sällan förknippade till väderfenomen, till åska, till blixtar, till sol och till måne, till olika föränderliga väder under årets tolv månader, vilket blir till fyra årstider, och där solen – dör – , vid vintersolståndet i tre dagar, för att sedan – återuppstå – och börja skina igen. Solen är förknippad med det manliga, med det öppna och det raka.

   Månens månatliga föränderliga faser verkar ha satts samman med kvinnans menstruationscykler, som ju också sker månadsvis. Kanske har kvinnans blödningar (som förutsättningar för – nytt liv – , har varit bakgrunder till de blodoffer-ritualer som varit vanliga inom en judendom, men även andra religioner, och att man har – tänkt – , att om man – offrar – , blod till Guden, så kommer – Guden – , att ge framgångar, rikedomar, goda skördar, krigssegrar och – nya liv – , dvs., – nya barn – ?)

   Månens – föränderlighet – har ju förknippats med just – kvinnlig föränderlighet – , samt för manligheten någonting – svårförståeligt – , eller någonting – dolt – , som det kvinnliga då har fått representera.
   Dessutom kallas en s.k. feminin aspekt av Gud, eller en moderlig aspekt av – Gud- , inom en judendom för – Shikina – .

   Många likheter finns det, likväl som många olikheter.

   Att – Moder Maria – blir annorlunda förklarad inom en islam, än inom en kristendom, är då inte så konstigt egentligen.

   Även en judendom talar om en – kvinnlig – sida hos Gud, där just – Shikina – , även vill jämställas med – Logos – (som menas – blåsa LIV – , i människan. Dvs., blåsa – ande – , i – Adam, människan – , och därigenom förmedla – Ordet – till människan, vilken i sin tur menas medföra att – Adam – då börjar att namnge alla skapelser som Guden, Skaparen anses ha givit till just – människan- att råda över…..

   Inom en indisk tradition finns också en förklaring att människan har olika s.k. – energichakra – vilket menas vara energicentra i kroppen, som menas vara särskilt viktiga att uppmärksamma för att skapa balans mellan s.k. – kropp och psyke – , eller – kropp och själ – .

   Dessa s.k. chakran anses vara sju till antalet, alltså sju stycken – ljuskällor – , eller – energikällor – i människan.

   Även inom en judendom finns en s.k. noggrann – kartläggning – , över den mänskliga – kroppen – . Kroppen menas ha en mängd olika s.k. – energicentra – . Dessa finns uppritade inom en s.k. Kabbala och heter någonting som jag just nu inte minns….

   Från google: Kabbala är en viktig del av den judiska mystiken. En av de viktigaste källorna är boken Zohar, en annan Sefer habbahir. Tidigare var gränsen för att få lära sig kabbala 40 år, en begränsning som inte längre gäller.
   En central symbol i kabbalan är livets träd[1], som i detta system består av de tio sefirot (emanationer) av gudomen. Kabbala anser att gudomen som man kallar för Eyn Sof, är någonting fördolt. Eyn Sof kommunicerar mellan världarna och universum genom sefirot. De tio sefirot anses kunna förklara såväl den fysiska som den metafysiska världen.

   En kristendom skulle ur ett litet apart perspektiv kunna ses som en – blodofferkultur – ?

   Eller, alternativt även kunna lika makabert beskrivas som en – kannibalistisk kultur – (….!)?

   Detta i och med att – Gudens kropp och blod – skall rituellt och ändå fysiskt – ätas och drickas – (!) vilket då menas kunna förena – lärjungarna med både varandra och med Gudens – kropp och blod – , och därmed bli – delaktiga – , i dennes – gudalikhet – .

   (Som ju Paulus skriver om? Lärjungarna skall – växa till i Kristus – , och alltmer och steg för steg – förminska sina egna – jag – , till förmån för – Gudens Jag – , vilken för lärjungen då är – Du – …..)

   Like

   • Det heter sefirot. Trädet Sefirot med sina 10 grenar (tillstånd).
    Framlidne israelen och kännaren av den judiska mystiken professor Gersom Sholem har skrivit in en bok med titeln Kabbalah. Den är intressant att läsa men man skall akta sig för att försöka gå för djupt i kabbalah, det är farliga saker.
    Har du läst de två intressanta av böckerna av professor Karen Armstrong, Gud respektive Jerusalem?

    Like

   • Man kan jämföra delar i olika sanningsreligioner och söka spår och likheter. Men islam hör inte dit. Islam är bara samlade dogmer. Det är inte en organiskt framväxt sanningsreligion. Det finns ingen debatt, ingen diskussion, ingen epistemologi, inget sanningssökande, inget sökande alls inom islam. Det är bara död och förstörelse och ingenting annat. Islam måste förbjudas.

    Like

    • Man behöver kanske (trots allt?) se till omständigheterna omkring – tillkomsten – , av en – Helig Koran – , (som menades vara – Levande Ord – på liknande vis som – en Kristus menades vara både en – Helig och Levande Ord – ), till mänskligheten?

     Dessutom går inte att förneka att det inom en Koran förekommer tydliga ändrade – berättelser – , i jämförelse med en kristendoms – berättelse – , om just händelser vid en korsfästelse av Jesus, (som ju ur ett romerskt maktperspektiv ansågs vara ; en – upprorsmakare – ?), där då i det Nya Testamentets skrifter för evigt förekommer anklagelser mot en judendom om att det är den judiska eliten, (Kaifas m.fl.), som – dödade Jesus – , vilket genom historien, och växande makt för en kristendom inom romarriket, medförde olyckliga förhållanden mot en judendom, inklusive judar.

     Enligt en Koran så berättas händelsen annorlunda, där det i själva verket menas vara – någon annan – , som dödas, istället för Jesus.

     Dessutom förekommer ett tydligt – avståndstagande – , (liksom även hos en judendom), gentemot – avbildningar av Det Gudomliga – .

     Avbildningar av – Det Gudomliga – , för tillbedjan, vilket ses som allvarlig förseelse, och ses som – Idolatry – , dvs. ses som en – avgudadyrkan – (som menas kunna leda människor bort från – Levande Gudoms dimension – , istället för att kunna leda människor – närmare till Levande Gudoms dimension – ?

     Samt så menas Jesus Själv, enligt NT-texterna, ha uttalat: – “Guden/Fadern är Större än Jag”, (från vilket kanske uttrycket: – Allah Akbar – , kommer?)

     Även andra besvärliga passager och grova anklagelser mot en judendom (och en vilja att fullkomligt tillintetgöra – Det Gamla Förbundet- ), samt även judar, som då är nedtecknades och skrevs in i NT, skapade ökade motsättningar mellan en kristendom och en judendom.

     “Ni har Lögnaren Jävulen, till Fader”; – “Ni är fiender till hela mänskligheten” osv.
     Alltsammans vilket naturligtvis ökade både hot och motsättningar.

     Ju starkare, rikare och mäktigare katolska kyrkan blev medförde ökade anklagelser.

     Tillsammans med allt allvarligare vilja helt och hållet vilja – omintetgöra – Det Gamla Förbundets giltighet – , dvs., judendomen?

     Detta vilket började på allvar att hota en judendom och dess utövare, och detta kan man inte bortse från, och att en Islam då faktiskt kan ses ställande sig på en Judendoms sida?

     Och detta i försvar mot en alltmer anklagande, alltmer smädande och alltmer stämplande alltmer mäktigare och rikare Kristendom?

     Like

  • Meeeen, hans kostymnummer döljer hans egen mycket värre och mera subtila dubbelmoral som aldrig testas eftersom just hans inställning skyddar och håller vänstern vid makten. Henrik Jönsson är vänsterns smutsiga underkläder som aldrig behöver visa sig.

   Liked by 1 person

   • Om klädseln bryr jag mig inte och inte om personen i övrigt heller. He is a dude men innehållet budskapet var väl både korrekt och strukturerat. Han gör jämförelser.
    Men tror du inte att processen i omvandlingen av det politiska systemet kommer att utveckla sig så, att för att komma till Konfederationism så måste man passera libertarianism. Vad säger Fredrik?

    Like

       • Så lustigt,precis så ser jag ut.
        Jag trodde att du och jag resonerade och spelade i samma tonart.
        Valse Triste, så tråkigt.
        Duden sitter och läser sitt opus från en datorskärm. Om det nu hade varit en mycket vacker kvinna i yngre medelåldern, strikt men elegant klädd, som läste upp samma sak men avslutade med följande ord: “jag ber om ursäkt men jag måste erkänna att jag är libertarian”. Hade det då blivit samma ylande från dig och C?
        Vad jag frågade dig om gällde ett antagande som jag har gjort, nämligen att libertarianismen kommer att föregå konfederalismen. Detta antagande kan vara orimligt, falskt eller till och med ologiskt. Men jag inte bevisa detta (och ingen annan heller tror jag) och därmed faller reductio in absurdum och satslogiken i detta fall.
        A för med sig B
        Icke-B för med sig icke-A.
        Om reductio in absurdum kunnat vistas så hade ju man bevisat motsatsen till antagandet (lite grand av tvärtomet).
        Varför är du så sur?

        Like

        • Lasse, jag är inte sur, jag är bara hård i min förnekelse av den sociala sanningen. Jag accepterar ingenting bara för att en kompis säger det.

         Om du säger att vägen från Tranås till Trelleborg går över Treriksröset, så får väl ändå du vara den som får lov att hosta upp en förklaring och en argumentation därför?

         Like

 4. Till Martin Andersson under Eddie Råbock:

  Även Umberto Eco och Igor Sjafarevitj har gjort denna koppling mellan kättarna i bland annat Münster och socialismen. Men kätteri av denna art (millenniaristisk, dualistisk) började samtidigt med renässansen i trettonhundratalets Italien och inte först sedan tryckpressen blivit effektiviserad.

  Liken av tre av ledarna för kättarsamhället i Münster hängdes upp i järnburar på kyrktornet. Det var bra gjort av de kristna.

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.