RICHARD SÖRMAN: Svensk kultur behöver inga definitioner

Skuggsidan av Det goda samhället är de uppriktiga och sanna kommentarer som återfinnes nedan. Alla är inbjudna att deltaga!

DET GODA SAMHÄLLET

– Vad är svensk kultur?

– Det är all kultur som är svensk! Och vet du inte vad kultur är kan du titta i närmsta ordbok!

View original post 839 more words

20 thoughts on “RICHARD SÖRMAN: Svensk kultur behöver inga definitioner

 1. En helt annorlunda teori om elitism gentemot populism eller den tilltagande polariseringen

  Om man studerar den politiska taxonomin ser man strax under mitten en grupp taxa som löper samman i något slags pompös pragmatism eller Leibnizsk optimism. Det är den gamla moderna högern. Den har de senaste trettio åren koopterats för postmodernism och snusk. Alla högerpartiet har svängt kraftigt åt vänster och övergivit sina väljare, speciellt dem som redan tidigare var missnöjda med dessa partiers okristliga grundinställning.

  Samtidigt som den gamla moderna högern har svängt åt vänster, så har den genomsnittliga politiken, eftersom den har blivit allt mer vänstervriden, blivit mer och mer absurd, verklighetsfrämmande och misslyckad. Detta har förorsakat en strömning i opinionen bort från alla dessa idealismer eller korrupta och pompösa pragmatismer till den riktigt gamla, omoderna högern, som återfinns längst ned i diagrammet. En viktig orsak är att den gamla moderna pompösa pragmatiska högern i första hand ses som ansvarig för misslyckandet. Vänstern vet man ju var man har den. Men även från det som kan kallas klassisk liberalism och nyliberalism rör sig många missnöjda nedåt i diagrammet. Deras system kunde ju fungera bara så länge det gamla samhället, resterna av det, höll det under armarna.

  Dessa två fenomen har fyllt upp den nedersta grenen, som har varit tom och bortglömd i hundra år. Och när vi tittar på vad det är som skiljer denna gren från de andra tre och när vi tittar på hur mycket de tre övre grenarna har gemensamt, så står det kanske helt klart för oss att vi måste uppleva en polarisering mellan det moderna, elitistiska, misslyckade å ena sidan och det gamla, populistiska och framgångsrika å den andra.

  Eskatologisk Epistemologisk
  Totalitär Konfederalistisk
  Platonisk Sokratisk
  Modern, Upplyst Historisk, Ödmjuk
  Ovanmänniskan utan bröst Nedanmänniskan med bröst
  Betraktar historien baklänges Betraktar historien framlänges
  Vänder på kausaliteter Respekterar kausaliteter
  Uppifrån och ned Nedifrån och upp

  Liked by 4 people

 2. Du, Göran, som ännu känner både dessa impulser och hur de hämmas (som två separata fenomen) kan kanske vara den rätta predikanten som kan förklara för svenska folket hur våra invandrare fungerar. De har nämligen (i sin etnicitet) bara den första delen, medan svenskarna i allmänhet bara känner nettoeffekten, inbillar jag mig, när hämningen redan har slagit till och impulsen är stukad. Detta försvårar svenskarnas inlevelseförmåga. Det gör att man av misstag tror att de är som vi.

  Like

 3. Jag undrar om PE vågar ta in denna kommentar.

  Cicero den 26 mars, 2021 kl. 09:22 Svara
  Din kommentar inväntar granskning.

  PE

  Extrahera alla etniska svenskar (alltså stratifiera de som bor i Sverige) och testa våra IQ så kommer du att finna att vi scorar högt, lägger du till nettoskattebetalare blir det ännu högre. Testa sedan resten så blir du inte förvånad om IQ ligger kring 80, ännu lägre från ett visst land i Afrika.

  Liked by 1 person

 4. Under Patrik Engellau:

  Du kommer mycket nära sakens kärna, Patrik Engellau. Men inte så nära att du känner hettan bränna i ditt skinn. För det är här förklaringen ligger.

  De goda värderingarna och det goda beteende som är så lätt att beskriva och önska sig existerar inte i ett vacuum, de kan inte lösgöras och användas skilt från den hårda verklighet de uppstod i. Vi måste för att komma tillbaka till det goda också med öppna ögon acceptera den smärta, de påtvingade relationer och beroenden, de kanske patriarkala strukturer och könsroller och sociala övervakning och inordning och underordning som de var och är fast förbundna med.

  Vi måste vakna upp ur vår dröm om det perfekta samhället befriat från smärta, rädsla och underordning. Vi måste avsvära oss vår livslögn. Vi får inte tro att vi skall ha kakan kvar när vi har ätit upp den. Det goda och självklara och enkla som du beskriver är kanske, som i talesättet, bebisen som slängdes ut med badvattnet och som man önskar sig tillbaka. Men den verkliga insikten skulle då vara att förstå att det inte alls kan finnas någon bebis utan detta “badvatten”. Verkligheten är inte en social konstruktion. VI kan inte omforma den och välja ut bara vissa delar som smakar oss som på ett julbord. Vi kan få bebisen tillbaka bara om vi fyller upp ett nytt badvatten. Det betyder i klarspråk att avsvära sig allting som liberalismen och socialismen predikar, alla dumheter som uppstod under den så kallade Upplysningen.

  Like

 5. Till Lennart Bengtssons utmärkta kommentar under Patrik Engellau:

  Vi behöver ett konfederalt organsierat samhälle som börjar med den enskilde människan och sedan växer uppåt genom — på varje nivå — frivilliga och traditionella westfaliska samarbetsformer mellan stratifierade suveräner: familj, grannskap, socken, kommun, landskap, nation, Europa, världssamfund.

  Detta är rakt motsatt dagen totalitära princip, där man börjar ovanifrån med statsmakten som i princip är oinskränkt och en successiv delegering nedåt till regioner, storkommuner och i undantagsfall den enskilde, avskilde och frånskilde undersåten.

  Liked by 1 person

 6. Under P:

  What’s next to the moon? vid 26 mars, 2021 kl. 09:43
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag har svårt att förhålla mig till alla dessa artiklar som blandar två problem. Det är som att äta kanelbullesemla. Hur smakar det? Dåligt exempel, det smakar nog gott, hur smakar spaghetti och kanelbullar? Kan det räddas med ketchup? Nej för det passar inte ihop.

  Så detta hopkok fungerar inte, antingen talar vi om socialismen, som är orsaken till att svensk kultur och kristna dygder motarbetats, socialismen är ju anti-meritokratisk, bränslet för vänstern är allt som är dåligt, självklart skapar man då mer som är dåligt, sådana är incitamenten.

  Det andra vi kan tala om är invandringen, som idag kulturellt och därmed genetiskt skiljer sig diametralt från det svenska, ett helt annat problem, också detta visserligen skapat av vänsterns behov av förstörelse men ett helt separat symptom. Till och med Reinfeldt erkände detta öppet: det finns ingen arbetslöshet bland svenskar sa han.

  Liked by 2 people

 7. Under Jan Franzéns kommentar:

  TGWB vid 26 mars, 2021 kl. 11:50
  Din kommentar inväntar granskning.
  Det slog mig att detta till sist inte är så dåligt för 2+2 ÄR 4 och vad bygger hela detta vansinne på? Jo det bygger på en naiv syn på vetenskap och upplysning, en tro på att förnuftet hos gemene man kan formas av naturvetenskap och logik och att gamla lärdomar som kristendomen bar, som tio guds bud, inte behövs.

  Istället så ser vi ju vad att ta bort de redskap gemene man förstod och kunde använda, som religion och tradition, leder till. Man har lyckats lura nästan alla att antropogen CO2 påverkar klimatet när det självklart styrs av solen och andra faktorer vi saknar inverkan på, eller ta corona, med vetenskaplighet kan man lura folk i vilken riktning som helst. Så genom att man fått folk att tro att de kan förstå världen vetenskapligt så kan man styra folk hur som helst. Det positiva med detta är att det kommer att stå klart att CO2 är livets gas osv till sist, så själva grundvalen för ett socialist-vetenskapligt samhälle faller samman. Maos sparvar då, CO2 idag.

  Liked by 1 person

  • Man måste uttrycka det på ett mytologiskt anekdotiskt vis så det fäster i skallen och hela tiden finns tillgängligt. Se på talesätten, helt fantastiska och så sanna som nåt kan bli.

   Liked by 1 person

 8. Under Jan Molins svar:

  What’s next to the moon vid 26 mars, 2021 kl. 14:18
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag tänker mig något helt annat. Detta måste bli personligt. Det är specifika individer som är skyldiga, vissa är våra explicita fiender, jag tänker mig mera de som står i en inbillad ”mitt” av rim och reson. Mera kan jag nog inte skriva utan att bli censurerad, men jag tror på den fria viljan och ansvaret som kommer med den. På något sätt är INGEN skyldig. Vi måste bort från det.

  Liked by 1 person

 9. Vad som behövs är så litet, att uppnå det är så lätt. Allt vi behöver är människor som på sina grastenar låter inrista “Arbete – Plikt – Kärlek”.

  Men de ord som svävar över vår igenvuxna minneslund är ju “Fritid – Rättigheter – Sex”?

  (Under Patrik Engellau.)

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.