PATRIK ENGELLAU: Religionskrig

På allmän begäran kommenterar vi idag under fritt från hjärtat Patrik Engellaus krönika.

DET GODA SAMHÄLLET

Världen anses bli mer polariserad. Säpo bekymrar sig över ”ökad polarisering” enligt teveprogrammet Agenda. Även i andra länder talas det om motsättningar som blir allt starkare.

Det känns sant även om ingen, vad jag vet, har försökt beskriva karaktären hos detta framväxande tillstånd. Vad betyder ökad polarisering? En klok kvinna som jag talade med häromdagen hävdade att det numera inte längre går att föra politiska samtal med folk. Kunde man tidigare resonera med meningsmotståndare? frågade jag. Jag vet inte, svarade hon, men nu går det ju ibland så långt att samtalsklimatet inom familjer och sedan länge etablerade vänkretsar nästan förbjuder andra samtalsämnen än vädret och Let´s Dance.

View original post 455 more words

14 thoughts on “PATRIK ENGELLAU: Religionskrig

 1. Jag tycker att P.E gör bra observationer i religionskrig, MEN blir sabbat av att han inte tycks förstå/vilja förstå skillnaden mellan en hittepåreligion och en sanningsreligion. Den ena följer människans eviga fiende satan, den andra sanningsguden. Han har ju ändå bläddrat i bibeln påstår han.. Jag undrar om kopplingen till hantverk är för klen? Men det mer troliga är nog att han innerst inne vill ha det UNGEFÄR, SÅ HÄR.

  Like

 2. “Man kan inte göra samhällsekonomiska vetenskapliga experiment”

  Det här är en grundläggande missuppfattning. Vi gör experiment hela tiden. Men vi har inte brytt oss om att definiera meningsfulla kategorier och kriterier, så vi klarar inte av att taga till oss och systematisera de erfarenheter vi hela tiden gör.

  Men vi gör ju detta avsiktligt och medvetet. För om vi hölle oss till sanning och erfarenhet, så skulle vi ju, som Olof Lagercrantz en gång konstaterade, vara förbannade till konservatism och ingenting annat.

  All idealism och ideologi bygger ju på att gjorda erfarenheter i samhällsfrågor INTE skall beaktas. I stället skall den färdiga lösningen bestämma handlingssätt, moral och relationer.

  Det finns sju tusen år av erfarenheter att skopa visdom ur om man bara så önskar. Oändligt många experiment. Allting har prövats och det mesta har funnits vara felaktigt och misslyckat. Så låt oss för all del veva ett varv till på grottekvarnen!

  Liked by 1 person

 3. Till bilden som postades av cmmk10:

  Din bild är helt felaktig. Den högra grafen visar ideologi, inte tro. Däremot bygger den vänstra helt och hållet på ett grundantagande att den fast och oföränderlig djupare sanning existerar bortom vår uppfattningsförmåga och att därmed naturlagar kan vara mer eller mindre korrekta och exakta, men inte godtyckliga. Denna vetenskapliga tro är identisk med den kristna tron.

  Det kristna kallar Gud är i bilden betecknat med “Universum”.

  Inom vetenskapen är Universum, som bekant, en del av en teori och INTE det som man ultimativt mäter sina teorier mot och som vi ultimativt försöker att förstå. Gud.

  Detta är ett typiskt, snarast sterotypiskt eller arketypiskt, beteende, att med lätt genomskådbara medel försöka dölja och förneka det faktum att vi, som Platon beskrev i liknelsen med skuggorna på grottans vägg, kanske lever i en real värld, men vi upplever endast våra sinnesintryck av denna värld och måste FÖRLITA oss på (faith) att den existerar och har en konstans som tillåter vetenskap, som tillåter upprepade förutsägelser om framtiden.

  Denna förnekelse av att vetenskapen bygger på Gudstro är i sig ett exempel på den metodik som beskrivs till höger i bilden.

  Liked by 1 person

 4. Cicero den 25 mars, 2021 kl. 11:29 Svara
  Din kommentar inväntar granskning.
  Få se om PE godkänner denna kommentar:
  Exakt som LG&M skriver är det. Sydeuropeerna är som individer inte på långa vägar så hårt belånade som de enskilda svenskarna. Deras länder har däremot en usel ekonomi på grund av misskötsel och korruption under det att Sverige har en stabilare ekonomi.
  Vår medverkan i betalningscirkusen till korruptionen i sydeuropa kunde ha undvikits om inte SVIKARNA M och Kd lagt ner sina röster. Vi skall aldrig glömma detta svek.
  Det ju skattebetalarnas pengar som de spelar monopol med och dessa syltryggar till politiker betraktar dessa konfiskerade medel som sina egna.
  Världens högsta skatter! Vi behöver våra pengarna i vårt eget land. Go for Skatterevolt!
  Nu är det nog, låt ropen skalla SWEXIT, det får svida vid ett utträde men vi måste bli fria igen.
  Det nya Sverige måste bygga på en konservativ Konfederation på kristen grund. Även om du är ateist, jag har inga problem med det trots att jag kristen, så har du en skyldighet mot dina anhöriga eller dina ancestors som är eller har varit kristna. Förrädare inom svenska kyrkan som menar att vi skall hylla islam och Mohammed skall lyftas ut. Min personliga uppfattning är att islam inte har i vårt Fosterland att göra. Buddism och hinduism har jag inget problem med, tillika invandrare från sydostasien. Flitiga och duktiga och bidrar med få problem.
  TA TILL ER DENNA KOMMENTAR. Sverige måste bli fritt från totalitarianism och identitetspolitiken och hela den vänstervridna idiotin.

  Liked by 1 person

  • Ja, den kom med. Mitt svar till Åkes kommentar till samma kommentar:

   Nästan rätt, Åke. Det är mellan en maffia och en stat som ingen väsentlig skillnad finns, annat än att maffian måste leva inom och under en eller flera stater, medan stater åtminstone förr i världen hävdade suveränitet. Nu har vi en globalmaffia som vill underordna sig alla stater. Då blir det globalmaffian som skiljer sig från de andra maffiorna.

   Liked by 1 person

 5. Kommer EU att kollapsa inom en relativt snar framtid? På sikt är det väl tämligen sannolikt såvida inte det kommer att ske en revision till att anamma fyra uppdrag.
  1. Frihandel inom EU
  2. Gemensamt försvar. ETO istället för NATO.
  3. Visumtvång med speciella luckor vid gränskontrollen för EU-medborgare (för att snabba på passage). Snabbkoll fingeravtryck och ansiktsavkänning, tar 15 sekunder.
  4. Gemensamt ansvar för kontroll av EU:s yttre gränser.

  I övrigt sköter de ingående länderna (nationerna) sina egna affärer, lagar och regler.

  Liked by 2 people

   • Jämför utvecklingen av alternativa bloggar, sidor och twitter över de 10 senaste åren. Har inte utvecklingen varit i det närmaste exponentiell. Många bäckar små…
    Inte minst här på TheWayofReason kan vi se oss som pionjärer och partisaner, real freedom fighters. Våra små korn om de faller i den goda jorden kan växa till stora träd, en hel skog. Tänk att maskrosen kan växa igenom asfalten. Jag tror att vi kommer att segra på sikt men först då den enskilde medelklassaren förstår att nuvarande system är totalitärt på riktigt och inte skoj. När detta väl inträffar tror jag att det kan gå väldigt fort. En tsunami.
    Fredrik, du kan vara stolt över vad du har gjort och gör (sic!, inget smicker).

    Liked by 2 people

  • Innan dess måste hela den nuvarande uppsättningen av minion-politiker avlägsnas och bytas ut mot personer som företräder folket.

   Minion- politikerna har försvurit sig åt Molok, skaffar inga egna barn och dyrkar satan.

   Minion-politikerna har inget som helst intresse av att föbättra något för sina medborgare utan de söker i stället efter möjligheter att offra dem till sina gudar och på det sättet få belöning innan de stiger ner i helveteshålet.

   Like

 6. En helt annorlunda teori om elitism gentemot populism eller den tilltagande polariseringen

  Om man studerar den politiska taxonomin ser man strax under mitten en grupp taxa som löper samman i något slags pompös pragmatism eller Leibnizsk optimism. Det är den gamla moderna högern. Den har de senaste trettio åren koopterats för postmodernism och snusk. Alla högerpartiet har svängt kraftigt åt vänster och övergivit sina väljare, speciellt dem som redan tidigare var missnöjda med dessa partiers okristliga grundinställning.

  Samtidigt som den gamla moderna högern har svängt åt vänster, så har den genomsnittliga politiken, eftersom den har blivit allt mer vänstervriden, blivit mer och mer absurd, verklighetsfrämmande och misslyckad. Detta har förorsakat en strömning i opinionen bort från alla dessa idealismer eller korrupta och pompösa pragmatismer till den riktigt gamla, omoderna högern, som återfinns längst ned i diagrammet. En viktig orsak är att den gamla moderna pompösa pragmatiska högern i första hand ses som ansvarig för misslyckandet. Vänstern vet man ju var man har den. Men även från det som kan kallas klassisk liberalism och nyliberalism rör sig många missnöjda nedåt i diagrammet. Deras system kunde ju fungera bara så länge det gamla samhället, resterna av det, höll det under armarna.

  Dessa två fenomen har fyllt upp den nedersta grenen, som har varit tom och bortglömd i hundra år. Och när vi tittar på vad det är som skiljer denna gren från de andra tre och när vi tittar på hur mycket de tre övre grenarna har gemensamt, så står det kanske helt klart för oss att vi måste uppleva en polarisering mellan det moderna, elitistiska, misslyckade å ena sidan och det gamla, populistiska och framgångsrika å den andra.

  Like

  • Eskatologisk Epistemologisk
   Totalitär Konfederalistisk
   Platonisk Sokratisk
   Modern, Upplyst Historisk, Ödmjuk
   Ovanmänniskan utan bröst Nedanmänniskan med bröst
   Betraktar historien baklänges Betraktar historien framlänges
   Vänder på kausaliteter Respekterar kausaliteter
   Uppifrån och ned Nedifrån och upp

   Like

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.