RICHARD SÖRMAN: Regeringsformen inbjuder till utopism

Kopia för kamratlig kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Vår viktigaste grundlag, Regeringsformen, innehåller storslagna formuleringar om alla människors lika värde. Tyvärr kompletteras inte dessa universalistiska ordalydelser med de begränsningar i ambitionsnivån som rimligtvis borde gälla för en enskild nation. Inkonsekvensen i vår grundlag speglar den inkonsekvens som finns överlag i de nationella politiska rörelser som egentligen inte tror på nationen. På sikt behöver grundlagen revideras.

View original post 742 more words

27 thoughts on “RICHARD SÖRMAN: Regeringsformen inbjuder till utopism

 1. Men grundlagen har ingen betydelse i Sverige. Den kan användas som karottunderlägg, som Stigbjörn Ljunggren har konstaterat.

  Den politiska rörelsen är inte från grundlag till politisk praktik, utan från politisk praktik till grundlag. Därför ändras den också så ofta, för att i efterhand dokumentera det som redan har slagits fast.

  Like

  • Den kanske inte har betydelse för makthavare, men fungerar bra som teater, då de flesta tror på ord och benämningar. Tex namn på myndigheter.
   Det räcker att de heter något, så tror folk att de GÖR vad de heter.

   Like

   • Som det ofta upprepade mantrat “Stateteve borde fungera som det var tänkt”. Man tänker inte på att var och en tänker på ett helt annat sätt, saknar, som vår kinesiske observatör försökte tala om för oss, empati, kan inte generalisera.

    Detta är ju den andra sidan av bekräftelsetendensen: vi tycker oss se precis det som bekräftar våra egna fördomar, till exempel att tullen tullar som vi tycker att det skall tullas (av andra) eller skatteverket beskattar så som vi tycker att det skall beskattas (andra). Men det är som du säger förstås inte sant.

    Like

 2. Denna nedan kom inte med och jag tycker det verkligen bekräftar tesen om totalitarism, man finner alltid ett rationellt skäl att inte släppa igenom åsikter och kritik man ogillar. Jag har nog ibland tänkt på totalitära system som regelföljande totalitära, man tvingar alla efter ett system, men det är ju just det arbiträra maktutövandet som är det främsta kännetecknet för totalitarism. Desperat söker undersåtarna efter mönster så man åtminstone förstår metoden med vilken man förtrycks, men det är ju det konservativa tankesättet. Istället så är ju verklig makt att tvinga alla fram, och sedan bakåt, sedan att sitta, sedan att säga kuckeliku. Så DGS famlar dels runt och försöker finna mönster i makten, men det blir allt mer pinsamt då allt ju passar in i pk-ism. Sedan AGERAR DGS på precis det sätt man säger sig kritisera, och censurerar efter en låtsad formel istället för att som
  ärliga socialister säga: vi censurerar allt vi inte gillar men ibland kommer det med, om vi har lust, inte denna dock:

  Wang Dang Sweet Poontang vid 23 mars, 2021 kl. 08:26
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag måste säga att systemmedia är förbi DGS på flera punkter, där tar man upp att kristna och demonstranter förhindras att träffas med polis i gasmask om så krävs, alltmedan ICA har full rulle, Liseberg kör och såvidare.
  När skall DGS inse att de som styr inte kör lite dåligt, utan motsatt ett västligt moralisk körfält i totalitär riktning, således så är man helt enkelt emot kristendom och yttrandefrihet och demokrati. De vill inte ha det så, de vill ha det så här.

  Like

  • Jag tror att man med några få meningar kan förklara varför “de vill ha det SÅ HÄR” är det sanna synsättet när det gäller vilja. Det är inte så svårt, folk har bara inte tänkt på sådana här saker, utan tar för givet att önsketänkandet är vilja. Felet är att de inte har insett att sann vilja måste väga in kostnader.

   Liked by 2 people

   • Tyvärr saknas två ord. Den syntaxen får vi leva med. :-) Det vore fint att kunna editera allt som oftast. Men nånting vill inte ha det så.

    Like

     • Ahh, ÄR det, samt tänkt PÅ.

      En annan grej när jag ändå kluddar: När bör jag använda semikolon kontra kolon? Jag får nån ingivelse att göra det ovan här.

      Sen borde jag väl kursivera istället för att förtydliga med stor bokstav, men jag vet inte hur man gör på plattan.. lata djävul..

      Många slarvfel ångrar jag nåt förbannat, men tycker det blir ännu kluddigare att ursäkta över det.

      Like

      • Semikolon är som punkt, men följs av liten bokstav. Kolon är som ett pekfinger på det som följer. Det kan vara med stor eller liten bokstav eller ett citat.

       Du har rätt om kluddet.

       Du kommer inte att använda <i>, så håll dig till versaler.

       Like

       • Ge exempel på när semikolon är användbart. Varför skulle jag vilja sätta punkt; och fortsätta med liten bokstav?

        Like

        • För att ändra tempot, för att tydliggöra kopplingen mellan de två påståendena.

         Där du har satt det skall det inte vara något skiljetecken alls, någonsin. Man kan sätta komma före en konjunktion, men bara om den inleder en självständig huvudsats. Så komma och konjunktion kan ibland ersättas med semikolon; den regeln använder jag här.

         Like

   • Precis, precis och precis igen. Hela DGS, verkligen hela, bygger på att “önsketänkande är vilja”.

    För mig är DGS att ha vaskat fram kanske 5 guldklimpar som tänker ungefär som jag, fast var och en på sitt unika sätt.

    Liked by 2 people

 3. Denna kom med under den naiva juristen:

  Wang Dang Sweet Poontang vid 23 mars, 2021 kl. 08:48
  Din kommentar inväntar granskning.
  Artikeln vilar på felaktiga axiom, ”vad vill Sverige”. Detta är verkligen nattståndet, har ”Sverige” en vilja? Självklart inte, vi har olika intressegrupper som vill ha makten och en konstellation, den socialdemokratiska, har styrt i hundra år. Det stora felet som görs i artikeln är dock inte att missa att Sverige idag är ett uppenbart splittrat land, det finns ingen anledning att tro att de som styr skulle agera för ”svenskars” bästa idag (vilka är det enligt författaren), utan att tro att det någonsin varit så. Vänstern agerar ALLTID för sig själv, sin makt och sin utopiska ideologi, tidigare hade man dock lyckats lura svenskarna att intressena stämde överrens, men varför skulle de det? Det är ju perverst, utomlands vet alla att politik är en kamp mellan olika intressegrupper.
  Vill man kan man fundera över varför de som bestämmer i EU, Tyskland, gör denna överföring till söder, men det är ju välkänt sen länge, vem skall annars köpa Tysklands produkter? Se det så här istället, vi blir alla delägare i fina Mercedesbilar och Porschar som rullar i Grekland och Spanien som vi kan titta på när vi åker till svindyra euro-hotell. Win-win kallas det väl?

  Liked by 1 person

 4. Denna kom inte med:

  Wang Dang Sweet Poontang vid 23 mars, 2021 kl. 08:33
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag kommer väl inte med för att påpeka detta, men det är så uppenbart en fas att i artikel efter artikel skriva ”bör”, ”borde”, ”skulle behöva” etc, då inget av detta kommer att ske, och det heller inte adresserar grundproblemet. Så det blir ingen ny regeringsform alá Sörman, inget nytt public service alá Thomas, och inga nya kompetenta politiker alá Patrik.

  Like

 5. Under Bitte Assarmo (refuserad):

  Det en vettig människa vänder sig mot är emellertid inte det att våldet och övergreppen som kännetecknar mindervärdiga kulturer och islam motiveras med heder, utan det att det är just våld och övergrepp.

  Så påpekandet att det ännu finns små hedervärda motståndsfickor i det svenska Sverige är fullkomligt innehållslöst.

  Like

 6. Till Lars-Olov Svensson under Gunilla Edelstam (refuserad):

  Jag arbetar i denna tyska bilindustri med elmotorer (VW, BMW, Daimler) och ser bara hur kineserna stjäl både teknologin och omsättningen genom ensidiga “joint ventures”. Det hela är ofantligt enfaldigt.

  Den hybris som har drabbat Tyskland och därmed även den tyska bilindustrin — trots debaclet med utsläppsfusket — återspeglas kanske bäst i den officiellt uttryckta föreställningen i VW-koncernen att den skall klara av att skapa ett operativsystem för självkörande bilar som skall konkurrera ut Apple, Google, Tesla, Lyft och Uber. Detta samtidigt som den teknologiska mognad VW visar upp i mjukvaruteknologi endast med välvilja kan beskrivas som hemmahörande i det tidiga nittonhundrasjuttiotalet. Men de är bra på att böja plåt!

  Like

  • Ja, och detta är ju många årtionden efter kineser tilläts jobba på Los Alamos och bara kunde gå rakt ut med sin laptop med koden till den senaste atombombsdesignen.

   Like

 7. Under Gunilla Edelstam (refuserad):

  Vilken skillnad gör just detta slöseri jämför med resten av statsbudgeten? Vad är poängen? Menar du att det övriga slöseriet på något sätt är mildare, billigare, effektivare, rimligare…?

  Like

 8. Under Patrik Engellau (refuserad):

  “I Sverige har detta av tradition inte varit något stort problem.”

  Det är här du tager miste. Man har kanske inte lätt kunna inse eller upptäcka att detta har varit ett stort problem. Politiker och opinionsbildare som har försökt övertyga befolkningen om detta har misslyckats, det är sant, och sedan systemskiftesvalet förlorades 1985 har väl ingen utom kanske Bo Lundgren försökt igen. Men det betyder ju inte att det inte lukafullt är sant att det är ett gigantiskt problem att man delar ut sjukvård gratis!

  Nu känner vi ju bättre till än på åttiotalet vad som händer när man får internettjänster gratis. Man blir själv den produkt som säljs och exploateras av andra parter som handlar med pengar precis som vanligt, alltså köpare och säljare av reklam och kundbeteendeinformation. Det är precis samma sak med alla andra gratistjänster: Du personligen är inte kund, utan vara.

  Gratis sjukvård objektiserar patienten och gör honom till en handelsvara. Den politiska maktkomplexet och det politiskt styrda sjukvårdskomplexet handlar med honom som ett pund kött skuret ur låret. Deras behov och önskningar och fördelar är avgörande för huruvida han får en behandling eller inte och hur denna ser ut.

  Det är ett gigantiskt problem, såväl nationalekonomiskt som för folkhälsan och det individuella välmåendet.

  Like

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.