ANDERS LEION: Alla röstar med fötterna

Dagens Det goda samhället — till er tjänst!

DET GODA SAMHÄLLET

1970 kom Albert Hirschmans bok Exit, Voice and Loyalty. Den gjorde omedelbart ett starkt intryck, sannolikt därför att begreppen är så enkla och effektiva. Den understryker att i politisk, eller i all kollektiv handling, finns ett val mellan två grundläggande alternativ: att rösta med fötterna eller påverka med sin röst.

Socialdemokratin har alltid ansett att påverkan genom röstning, för att därmed utforma en organisations eller i sista hand en stats handlande är det eftersträvansvärda, och egentligen det enda värdiga.

View original post 662 more words

25 thoughts on “ANDERS LEION: Alla röstar med fötterna

 1. Refuserades gjorde det enkla inpasset under Anders Leion:

  Sådan är socialismen.

  Mer är denna platta text inte värd — enligt redaktionen själv uppenbarligen inte ens det.

  Like

 2. Refuserades gjordes även denna kommentar till Patrik Engellaus ännu plattare och tommare bokstavssammanställning med den lika uppenbara som enträgna och enfaldiga innebörden “Om bara!” omstöpt i formen “Tantali kval”:

  “Sveriges problem är inte att fel partier sitter vid makten utan att den sorts människor som politikerväldet ställer till förfogande i allmänhet är olämpliga för uppgiften.”

  Här frågar man sig om redaktören menar att säga att det skulle räcka i ett bestående system som det vi har idag med att en viss grupp männskor, makthavare, byts ut mot andra? Kan man behålla gällande regelverk? Ungefär hur stort måste utbytet vara? Räcker det att byta ut valda politiker genom till exempel allmänna val? Eller måste dessa sedan också byta ut många politiskt utsedda funktionärer och ämbetsmän? Eller måste även dessa i sin tur byta ut stora delar av personalen på de statliga verken och myndigheterna?

  “För att undersöka potentiella ledares lämplighet kan man börja med att fråga hur de ställer sig till Sveriges ambition att vara en humanitär stormakt. Om de svarar som en miljöpartistisk socionom på den frågan är de inte lämpliga.”

  Det är ju utmärkt att vi har ett kriterium! Men vem skall tillämpa detta kriterium, och på vem skall det vid vilket tillfälle tillämpas? Redaktören talar i gåtor, mumlar i skägget.

  Ligger sten ännu på sten när redaktören i andanom är färdig med sitt personalutbyte?

  Like

  • Patrik Engellaus artikel och min kommentar och dess refusering fick mig att fundera på vad som verkligen ligger bakom utformningen av åsiktskorridoren i det socialistiska postmoderna samhället, och då inte specifikt på Det goda samhället, utan i hela det system där Det goda samhället så gärna vill passa in på ett hörn och spela sin roll som markgreve och korsriddare. Två fakta är lika uppenbara som förskräckliga:

   1. Det är tillåtet att uttrycka önskemål om omfattande utrensningar och personalutbyte som får en att tänka på Joseph Stalins, Adolf Hitlers och andra socialistledares brutala utrensningar i de egna leden. Det är tillåtet att förkasta det befintliga samhällets personer och makthavare som individer, att ifrågasätta deras kompetens, att hävda att någon annan, oklart vem, besitter högre kompetens. Underförstått är att endast kompetens kan felas ett i övrigt perfekt system, trots att detta system har utformats av uppenbarligen och uttryckligen inkompetenta personer (så långt tillåts tanken inte att gå)! Inte heller den gudomliga kompetensens källa får efterfrågas. Ur vilken funt springer Den Store Ledaren och Folkets Räddare?
   2. Det är otillåtet att uttrycka tankar om att själv personligen utträda ur den förtryckande samhällsgemenskapen och bilda ett parallellt, nytt samhälle som inte borde störa eller hota det befintliga, utan bara beröva den dess nödvändiga stötta. (Här skrev jag nästan (i stället för “befintliga”) “bestående”, men det är det ju uppenbart inte.) Det är otillåtet att förkasta det befintliga samhällets struktur och institutioner. Att skrapa ut en egen hylla, ett eget tjäll, en bubbla som skyddar mot den absoluta och totalitära makten, att ställa upp ett Magna Charta — detta är anathema.

   För en kristet och humanistiskt funtad person är ju uppenbarligen 1. det sämre, strängare och 2. det bättre, mildare.

   Här ser vi alltså med all önsklig tydlighet vad som ligger bakom det fascinerande fenomen att begreppet “om bara” är så provokant. “Om bara” ifrågasätter effektiviteten i den metod som beskrivs i faktum 1 och leder tanken till den metod som beskrivs i faktum 2.

   Det är verkligen totalitarismen, den grundläggande totalitära principen, gemensam för socialism och liberalism och därmed grundläggande för postmodernismen, deras sammansmältning, som definierar åsiktskorridoren, som definierar termen “populism”.

   Goda människor, välvillliga människor, anständiga människor, icke-populister måste med nödvändighet vara totalitarister. Alla variationer på totalitarism är socialt acceptabla och totalitarismens inre spektrum utgör det tillåtna politiska spektrumet och definierar dess bredd och plats för opposition, invändningar och kritik. Men varje yttring, varje tendens, varje antydan om icke-totalitarism är ondska, illvilja, oanständighet och populism. Här och exakt här går skiljelinjen.

   Liked by 2 people

  • The Great White Buffalo skriver:

   “Denna typ av halvbakta artiklar där man inte ens vet vad artikelförfattaren vill, hur länge kan man hålla på och skriva sådana?”

   Det är exakt detta. Det problem du ser och de lösningar du anspelar på eller tänker dig står alla i strid med den allting överordnade totalitära grundinställningen, som aldrig får ifrågasättas eller kringgås. Åsiktskorridoren, Värdegrunden.

   Anders, Patrik, Richard, Bitte — de är alla vilse i den totalitära pannkakan. De söker och söker, de är inte nöjda, de finner ingen lösning, de söker vidare, de går från en idé till nästa, från en tänkare till en annan, frustrerade är de, missnöjda är de, men de söker uteslutande inom det totalitära paradigmet och de är samtidigt helt oförstående och ilsket förnärmade när någonting antyder en öppning, en väg, en möjlighet, en lösning som ligger utanför det. Helt omöjlig är tanken att alla dessa uppenbarligen misslyckade hittills provade lösningar — här är vi och de ju överens, detta är basen för vår ömsesidiga attraktion! — är misslyckade på grund av den egenskap de alla har gemensamt, nämligen det totalitära paradigmet. De idéer som ständigt prövas, förkastas och omprövas är uteslutande totalitära idéer. De tänkare som ständigt prövas, förkastas och omprövas är uteslutande totalitära tänkare (se kommentaren om Patrik Engellaus urval av tänkare här om dagen). Det är en vald och avsiktlig blindhet precis som Osiris’, den döda kungens, avsiktliga blindhet i myten om Horus, den förlösande sonen.

   Vi kan också observera att oförmågan till hierarkiskt tänkande, av sann taxonomisk insikt som Carl von Linnés, ligger dem i fatet, eller omvänt att de måste avstå från detta slags tänkande på grund av att det skulle avslöja de totalitära ideologiernas gemensamma egenskap och kategori.

   https://thewayofreason.wordpress.com/political-taxonomy/

   Liked by 1 person

  • Ja, mina kom heller inte med, återigen för nära. Man har en bägare som beror av dagens censor och dennas humör osv, ibland kommer inget med, men ibland tror jag de tänker på censurkritiken och släpper igenom en, två .. sen förmår de inte mer, det är för plågsamt.

   Kommentarerna har också börjat bli plågsamma allt som oftast i deras statiska naivitet och/eller om bara-socialism.

   Liked by 1 person

 3. Är partikularism en rimlig antonym till totalitarism? Har det använts konventionellt eller historiskt för något annat?

  Slår man på thesaurus.com får man som antonym till totalitarianism — ta-da! — demokrati! Detta är den sjuka självbilden.

  Lustigt nog finner man som synonymer till totalitarian alla dessa: communist, Nazi und fascistic. Alltid något!

  Like

 4. I Merriam-Webster finner man:

  Definition of particularism
  1: exclusive or special devotion to a particular interest
  2: a political theory that each political group has a right to promote its own interests and especially independence without regard to the interests of larger groups
  3: a tendency to explain complex social phenomena in terms of a single causative factor

  Nummer 2 är ju i princip det vi söker, men 1 och 3 är raka motsatsen enligt vårt kära tvärtom.

  Andra termina som kan vara användbara är kanske federalism och subsidiarism?

  Like

  • Subsidiarity, in [Wilhelm] Röpke’s understanding, refers to the absolute right of local communities to take decisions for themselves, including the decision to surrender the matter to a larger forum. Subsidiarity places an absolute brake upon centralizing powers by permitting their involvement only when requested.
   — Roger Scruton

   Like

   • Konfederalism måste det bli.

    confederate (v.)
    1530s, “to unite in a league or alliance,” from Late Latin confoederatus, past participle of confoederare “to unite by a league,” from assimilated form of com “with, together” (see con-) + foederare, from foedus (genitive foederis) “a league,” from suffixed form of PIE root *bheidh- “to trust, confide, persuade.”

    Like

 5. Under Johan Ahlenius:

  “Vi skall ge dem ett helvete” sade Olof Palme i direktsänd TV under valvakan.

  LO under Gunnar Nilsson satte omedelbart under valnatten igång en process för att stillägga landet i en politisk antidemokratisk generalstrejk med avsikt att störta den demokratiskt valda regeringen och avskaffa demokratin. Detta var en självklarhet för LO, man tänkte inte alls efter före. Först efter en hel vecka tog man sitt förnuft till fånga och ställde in den socialistiska revolutionen. Vilka krafter det var som verkade bakom kulisserna för att stoppa LO vet jag inte, men jag är säker på att sådana krafter INTE länger existerar i Sverige. Däremot lever de revolutionära impulserna i högönsklig välmåga.

  Like

  • subsidiary (adj.)
   1540s, from Latin subsidiarius “belonging to a reserve, of a reserve, reserved; serving to assist or supplement,” from subsidium “a help, aid, relief, troops in reserve” (see subsidy). As a noun, c. 1600, “subsidiary thing.” In Latin the word was used as a noun meaning “the reserve.”
   subsidiarity (n.)
   1936, from German Subsidiarität, paraphrasing the Latin of Pius XI in his Quadragesimo Anno of 1931; see subsidiary + -ity.

   Like

 6. Kom med först och sparade inte vad jag skrev under Patrik, ej heller mitt medhåll under personen som skrev om
  det giftiga 68-vinet och behovet av självrannsakan och att just DESSA personer måste predika socialismens ondska för den yngre generationen. Det är mycket talande att INGEN på DGS gör detta utan motsatsen. Det inger inte mycket hopp, då ju någon som du eller jag som aldrig haft socialistviruset säkerligen inte når fram till de unga som redan smakat giftet. Så istället för självrannsakan och: gör inte samma misstag vi gjorde!! så uppfinner man en saga om pk-ism. Jag/du är en katt/pk-ist för att jag/du säger det.

  Like

   • Ja jag funderade på forumet som sådant, jag har böcker med Hemingways samlade korrespondens, och några med Einstein och Bohr, eller Churchill och Alan Brooke. Jag funderade på klass. Jag undrar om inte det enda sättet att differentiera sig på är kvalitet i både innehåll och stil, jag aspirerar på innehåll men är språkligt skadskjuten. Patriks forum lockade mig för anslaget var en smula mer intellektuellt men nu börjar man inse att under ytan så fanns det inte så mycket, och det som fanns var stöpt i sossebetong. Så ett mera dynamiskt forum där alla skärper sig, det är ju vad Patrik nästan fick men så sviker han själv. Ett forum där ärlig skarp tanke får en chans att flyga. På DGS dras man då ofta ner i smutsen och skall förklara sig för hundrade gången. Det jag uppskattar det är när jag inte förstår, och hoppas att personen har en djupare insikt om något än jag själv har. Kan inte ett sådant forum skapas här? Man läser på, funderar, ungefär som du gjort idag.

    Liked by 1 person

 7. Några kvällstankar från Lassekniven

  Jag tycker bäst om Konfederalism. Partiet Konfederationen.
  Varför väljer till synes goda, ärliga etniska svenskar ur medelklassen att leva i detta totalitära system? Har de för lite tid till att tänka? Varför läser de inte denna blogg? För att de inte vet att den finns. Information om bloggen betyder så mycket. Om de hade läst allt innehåll här på TheWayofrReason så är jag övertygad om att de flesta hade sagt: “jo, så här är det ju, varför har jag inte tänkt så här innan”.
  Varför protesterar inte folk om höga skatter utan bara betalar. Vad får jag för mina skattepengar som Östling sade. En mycket bra fråga.
  Politikerna handskas med en lätthet och självklarhet med våra skattepengar som vore de deras egna. Och stöddiga är de. Denna fråga är en av de första man får lösa när Fågel Fenix stiger upp ur sitt eget vackra ägg som han själv värpt.
  C vill ha ett större forum men får bli kvar här och det är inte det sämsta men vi kanske också kan bredda oss lite vad gäller topics.
  Kanske skulle det locka fler med följare en större satsning på litteratur. Ett bokbytarform kanske (jag menar boktitlar). En bok jag gärna rekommenderar är Kvantjaget av Danah Zohar. Kom ut 1990. Har läst den ett par gånger då jag är mycket intresserad av vad medvetandet är för något.Ni kanske redan har läst den? Sök på David Fenwick på Youtube.

  Like

   • Ser bra ut, och mycket bättre än Patriks allt mera uppenbart oärliga metod med konstruerad bekräftelsetendens: han sitter ju och googlar fram filosofer, mytiska figurer och “lärda” samtal som mellan Peterson och Weinstein endast för att sälja sin redan färdiga teori, utan ens en nick till den förödande kritik mot hans teori från oss i kommentarsfältet. Det är raka motsatsen till den vetenskapliga metoden.

    Bara din taxonomi kräver en bok.

    Like

 8. Gratulerar till din politiska taxonomi. Verkligt fin indelning och klassifikation. Jag har inte sett något liknande. Associerar till Carl von.
  Denne man man var ju mycket framstående.
  Det är elegant också med kartorienteringen. I syd-väst med rätt och sanning till nord-ost med Saurons rike. Totalitarismen. Vad är det för krafter som ligger bakom rörelsen uppåt. Eller har det bara blivit så. Det är ju lätt att tro att det är den rika judiska zionistmaffian från 1800-talets början och framåt som styr och har styrt. Man får dock absolut inte koppla ihop det judiska-israeliska folket med denna. Personligen tror jag inte på något StorIsrael. Ryssland som har stor makt där nere kommer inte att tillåta detta. Rent praktiskt blir det alldeles för mycket gränser att hålla reda på (svårt, historien visar på detta).

  Jag tycker också att du skall göra ett försök att få taxonomin publicerad på DGS i ett gästinlägg. Kommer den in är det säkert många läsare som blir glada. Det är sorgligt om redaktionen nobbar på grund av prestige.
  Är det inte konstigt att människor vill leva i totalitarism när de skulle kunna leva inom ett konservativt politiskt system, Krist-Federalt. Är de kryptomasochister?

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.