Är du en kvinnosakskvinna?

Denna intervju med min farmor Anna Maria Elisabeth Östman, född Andersson år 1900, gjordes någon gång på sjuttiotalet med en kassettbandspelare i eller i närheten av Björkvik i Södermanland.

[Lyssna på farmors berättelse.]

Hör du Anna!

– Elin var det.

Du är nog karsk du. Du pratar bort vilken karl som helst. Är du kvinnosakskvinna?

Nej. Jag både är och inte är. För jag har funnit att kvinnor kan aldrig lära sig att hålla ihop. Så det är ganska lönlöst att vara kvinnosakskvinna. Det finns några, man kanske skall kalla dem för gaphalsar, fast det är väl inte rätt. Många har ju gjort mycket gott. Men så finns det 75% som bara löper med och säger ja och amen, men gör ingenting utan tycker det är bekvämt och bra att ha det som de har det. Tycker inte du det?

Jo, det är … är som du säger. Kan du ändra på det?

– Neej.

Du vill inte ändra på det!

– Jo, nog skulle jag vilja. Men, du ser, dessa, det finns ju en hel del utmärkta kvinnor som arbetar för kvinnorna, men de får dem ju inte med sig! Se på nämnder och riksdag och allting. Vi har ju nästan inga kvinnor där. Nu är det väl inte helt beroende på kvinnorna heller. För det är ju faktiskt så, att skall det utses någon ledamot någonstans, så röstar denna övervikt av karlar på en karl. Det är ju sällan de anser att en kvinna skall kunna klara av saker och ting på samma sätt.

Jaa, men kvinnorna skulle ju kunna klara av karlarna? Det har du gjort i ditt liv.

Ja, det är inte alla som har den förmågan. De är så, för att begagna ett modernt ord, indoktrinerade på att vara mannen underdånig. Det ligger kvar sedan forna tider.

Du menar att det beror på uppfostran?

– Ja visst gör det det. Många kvinnor vågar inte ha sin egen uppfattning i politiska ting eller annat, därför att de då stöter sig med sin man. Han har andra åsikter och det blir bråk och tråkigheter.

Hur var det i din egen barndom?

– Ja, nog var väl kvinnorna underdåniga då, och de skötte sitt. Men nog var det mannen som bestämde det mesta. Det var väl sällan man träffade människor som tillsammans löste de stora problemen. Utan mannen bestämde hur det skulle vara och kvinnan hade att följa efter.

– Men kvinnan bestämde väl var skåpet skulle stå? Hon hade sin sfär?

– Ja, det hade hon kanske, men den var ju … det var ju intra muros, det.

Du hade ju flera syskon, både systrar och bröder. Tycker du att bröderna var favoriserade?

– Jaa, det var de faktiskt. Var och en av mina bröder hade en syster i närheten som fick passa dem och se till dem. Jag hade en två år äldre bror, som ansågs vara karaktären i familjen och hade så många egenheter. Med det gillades. Han var karaktär, sades det, för han gjorde inga rackartyg. Och sedan hade min yngre bror, han hade en två år äldre syster, som fick springa ärenden och passa upp honom. Och min lilla bror likadant, han hade en lite äldre syster. Och hon fick minsann springa ärenden och passa upp honom, det var så naturligt.

– Hur trött man var och hur mycket läxor man hade, om min äldre bror behövde en skrivbok eller en räknebok, ja då gavs det order åt mig att springa ned till staden, det var väl tre kilometer, för att köpa denna bok. Och när man då nekade, vilket man naturligtvis gjorde, så sade mor: ”Ja, ge dig iväg nu. Han har så mycket att göra. Han måste få arbeta i lugn och ro. Du har tid att springa.” Jaha. Så sprang man.

– Jag vet, jag blev mycket förvånad när vi tillsammans sedan som studenter hade självhushåll i Stockholm och jag kom hem ifrån mitt arbete en kväll och jag fick se min bror iklädd en av mina bomullsklänningar stå och tvätta väggarna i tamburen och toaletten och jag bara ställde mig och gapade och sade: ”Men kan du sådant där?” ”Jaa, jag skall väl hjälpa dig,” sade han. Så förvånad tror jag aldrig att jag har blivit någon gång. Att han ansåg att han också hade skyldighet att göra någonting för detta lilla hushåll. Vi studerade ju båda två och hade fullt upp med göra.

– För du förstår, när han var liten, då hade han en massa egna idéer. Han kunde inte äta om han inte fick sitta på den givna platsen vid köksbordet. Han var tvungen att ha en egen kniv och gaffel. Det var den enda gaffeln som det fanns fyra … taggar på och så en kniv med ett särskilt skaft. Och han kunde inte dricka mjölk ur annat än ett glas. Ur en kaffekopp gick det inte, för han drack inte kaffe. Och det var så mycket märkvärdigheter med honom. Men allting godtogs. Han passades upp som en prins, precis. Och att se honom stå och tvätta väggarna, det var mycket förvånansvärt. Liksom jag också blev förvånad när han sedan gifte sig och jag kom ut och hälsade på dem och han stod ute på gården och piskade sängkläder. Då tänkte jag: ”Tänk att det kan bli en sådan ändring på en karl i alla fall!”

– Ja, jag tänkte att hans härskarlater har tydligen försvunnit. För jag kommer ihåg när jag var fjorton och han sexton år. Han gick i läroverket och var mycket noga med att han skulle vara välpressad och fin. Men den där pressningen, den skulle skötas av mig. Jag skulle upp på morgonen och pressa hans byxor så han var fin när han gick till skolan. Men då opponerade jag mig. Kvinnosakskvinnan började vakna. Jag tog hans byxor och lade dem söm mot söm på brädan och strök ut pressvecken, pressade ut dem, med fasters stora, tunga pressjärn, sådant där som man eldar med kol invändigt, och pressade dem så platta som de kunde bli. Sedan sprang jag och gömde mig. Sedan slapp jag i alla fall pressa byxorna under motivering att jag inte dög till det. Och det var ju en skön sak.

Du hade förutsättningar att bli kvinnosakskvinna, Elin. Mer än de flesta kvinnor har haft, tycker jag. Varför blev du det inte?

–Ja, det berodde på mycket. Jag var så upptagen av att försöka skaffa mig själv utbildning. Jag ville läsa, fortsätta att läsa. Men det fanns inga möjligheter.

34 thoughts on “Är du en kvinnosakskvinna?

 1. Under Lennart Bengtsson:

  “Under mer än ett millennium hade den kristna kyrkan överhöghet när det gällde forskning och naturvetenskap. Ingen fick ifrågasätta de kristna dogmerna som var tydligt preciserade i Bibeln och inte minst skapelseberättelsen i första Mosebok.”

  Vilka belägg har du för detta uppseendeväckande uttalande? Kristenheten var nog ganska förtjust i sitt Nya testemente, men det Gamla? Inte gällde samma regler för vetenskapen som i söndagsskolan.

  I själva verket är det ju kristendomen och inget annat än kristendomen som ligger bakom den utomordentliga vetenskapliga utvecklingen de senaste 1500 åren.

  Liked by 1 person

  • Fredrik, du måste göra skillnad på kyrkan och religionen.
   Religionen är en samling levnadsregler som påverkar människor och samhälle, på gott och ont.
   Kyrkan är den samling människor som uttolkar religionen samt de socio och psykopater som alltid och överallt dras till maktcentra, ju starkare centra desto mer destilleras de värsta fram.
   Den kristna religionen har givit oss frihet att söka sanningen.
   Den kristna kyrkan har gjort allt den förmått för att förtrycka oss.

   Like

   • Nej. Där tager du miste. Det har, som du säger, nog förekommit övergrepp. Men det du — i ren socialistisk anda! — kallar förtryck är ju livets realiteter, som kyrkan inte ville låta oss fly ifrån in i missbruk och dödskult, in i synd och kätteri, in i liberalism och socialism.

    Like

    • Det jag kallar förtryck är ett beteende som återfinns inom alla maktcentra, av alla sorter och färger. Det är de totalitära krafternas utmanövrering av de kristna, frihetliga, demokratiska och civiliserade värden vi byggt västerlandet på.
     Och, ja, dessa totalitära krafter är livets realiteter men därför inte önskvärda eller för befolkningen välgörande.
     De mest tydliga exemplen just nu är väl Marxism, Islam och politikerväldet, tidigare har det varit påvemakten och kronan. Detta har inget med socialism eller kapitalism att göra utan mer en följd av maktkoncentration, oberoende av vilken institution som uppnår ett maktövertag kommer den utvecklas till despotism med åtföljande förtryck.
     En viss människotyp frodas i dessa maktcentra, vi ser dem ständigt överta makt och inflytande, de sociopater, psykopater och narcissistiska som är odugliga till samarbete och byggande av värden men oerhört framgångsrika i karriärstegen.
     Deras makt grundar sig inte på meriter utan på förmågan att utmanövrera de som genom goda kvaliteter utgör ett hot mot dem.
     Kyrkan har genom historien varit en tummelplats för dessa onda och förstörande människor, de har använt religionen som verktyg i maktkampen.
     I dag är det statsmakterna och byråkratin som är hemort för samma förstörande människor, nu används, i stället för religionen, demokratin som verktyg för att förtrycka och förslava folket.
     Den kristna religionen med sina regler för samlevnad ger oss det yttre moralisk/etiska ramverk vi har att hålla oss inom, obevisade axiom som visat sig vara oerhört gynnsamma för oss som lever i denna kultur.
     När nu den socialistiska rörelsen lyckats nedkämpa den kristna religionen har vi förlorat det ramverk vi måste ha för att begränsa jordiska maktcentra, vi har ersatt Kristus och Gud med politiker, experter och media, vi har givit dem gudomlig makt att leda oss.
     Ett fungerande samhälle måste som jag ser det vara byggt för att hindra något maktcentra vinna dominans, maktdelning, och framförallt minimering av makten hos varje centra.
     Det är inte en grönavågenfilosofi jag förordar, inte FÖR något utan MOT de maktmänniskor som ständigt river ned vad strävsamma människor bygger.
     Maktmänniskor för vilka ideologi, religion, lag är likgiltiga, endast makten är för dem av värde, oberoende av kostnad.

     Liked by 1 person

     • OK, då missförstod jag dig och ber för detta om tillgift. Många, många som man stöter på tycker att det värsta med kyrkan är den stränga prästen som predikar på ett sätt som sätter press på en att taga sig samman och inte sväva ut. Men utan stränga prästerliga predikningar blir det ingen civilisation. Särskilt inte av den breda massan. Jag trodde att det var kritik av denna typ du kom med.

      Det du säger om påveämbetet som sådant är förstås sant och kanske i sig orsak till de två stora schismerna, först med den ortodoxa kristenheten, sedan med den protestantiska. Det är okristligt att ha en påve, ett imperium. Den westfaliska principen med maktbalans, mångfald och harmoni speglar kristendomen bättre.

      Like

 2. Under Patrik Engellau:

  Jag tycker om jämförelsen mellan våra tiders rent seeking inom klimathysterin och gamla tiders rent seeking inom kolonialhysterin och hur det i båda fallen har lett till att den totalitära liberalistiska staten klampar in med sitt våldskapital. Sådan är liberalismen. Nattväktarstaten är en polisstat. Vi måste genomskåda liberalismen och betrakta den som den löjliga irrationella vidskepelse och övervåldskult den är och alltid har varit.

  Like

 3. Under Hittat på nätet:

  Självklart är homoamorositeten dödlig, eftersom den inte är sexuell, utan i stället förhindrar sexuella förbindelser, som för livet vidare.

  Homoamorositeten är inte något virus och i grunden inte något inbillat eller vare sig socialt eller asocialt, utan antagligen ett naturligt fenomen. Outgrundliga är Herrens vägar och hans skapelse, varje människa, måste få fatta sina egna beslut under personligt ansvar inför Honom.

  Ingen anledning finns alltså att hylla, höja upp eller propagera för homoamorositet, att kräva kakbak för homoamorösa med hot om våld, vare det statligt eller ej; ingen anledning finns att (som tyvärr har gjorts) upplösa äktenskapet och ersätta det med något slags offentlig amorositetspakt, ingen anledning finns att kvotera in inkompetenta bögar. Allt detta är definitivt felaktigt.

  Låt oss snarast avskaffa den officiella amorositetspakten och i stället återinföra äktenskapet mellan kvinna och man! Frågan om amorös läggning skall inte alls ställas — endast frågan om viljan att avla barn och uppfostra dem till goda kristna.

  Like

   • Sorgligt, verkligen. Det självklart rätta kommer inte med, det som socialismen och liberalismen först gjorde upp med kommer inte med och där har vi förklaringen. Det självklara måste återvinnas likt droppen som holkar ur stenen.

    Like

   • Ja vad trodde du…he…he…

    Om man ser efter vad Gud vill så är det ju som du skriver:
    “Låt oss snarast avskaffa den officiella amorositetspakten och i stället återinföra äktenskapet mellan kvinna och man! Frågan om amorös läggning skall inte alls ställas — endast frågan om viljan att avla barn och uppfostra dem till goda kristna”.
    De sant homosexuella är ju som de är. De kan in inte hjälpa det. Lå dem vara. Är de helyllemänniskor så respektera dem och om de är närstående så tyck om dem i sann kristen anda.

    I fängelserna är det inte ovanligt att normalt sett heterosexuella håller på med homosex av olika varienter. Din synpunkt?

    Like

    • Min åsikt om detta är densamma som Edmund Burkes. Det skall snarast avskaffas. Det skall inte användas för att i hemlighet förvärra fängelsestraff och avmänskliga internerna.

     Allmänt tycker jag att fängelserna skall slutas inåt och öppnas utåt. De intagna skall inte få träffa varandra, men kunna få mer besök utifrån.

     Like

  • Är inte manlig homosexualitet en säkerhetsventil? till skydd för kvinnor?
   I rent manliga miljöer frodas homosexualiteten, som jag förstår det är det för att den emotionellt ersätter det heterosexuella behovet av närhet, ömhet och ömsesidigt förtroende.
   Utan homosexualitet torde samhället bli betydligt kallare och hårdare för oss alla.

   Like

 4. Under Bitte Assarmo:

  “Men även i vissa katolska länder förväntas de lyda männen – sina makar, sina fäder, sina präster.”

  Och dessa män sina fruar! Den illusion som målas upp när man beskriver svårigheter som någon kvinna har haft är att män inte även de har liknande svårigheter. Det är kvinnorna som skapar nytt liv. Detta är grundläggande och ofrånkomligt för alla som inte vill förfalla till dödskult och dekadens.

  Liked by 1 person

 5. Under Bitte Assarmo:

  “Majoriteten av vårdpersonalen är fortfarande kvinnor”

  Majoriteten av avloppsrensarpersonalen är fortfarande män. Betyder det att vi behöver en internationell mansdag för att uppmärksamma avloppsrensarna? Eller om vi tager lastbilschaufförerna?

  Hur skulle ett enda sjukhus fungera utan leveranser och fungerande avlopp?

  Varför har genitalier något med detta att göra?

  Like

 6. Under Lennart:

  Village Idiot vid 8 mars, 2021 kl. 07:03
  Alla säger att Jeppe super men ingen säger varför Jeppe super. Så skrev Ludvig Holberg 1722 i texten Jeppe på Berget. Applicerat på den slentrianmässiga kritik av katolska kyrkan så anser jag att man bör fundera över varför kyrkan skulle motarbeta nya sanningar. Egen vinning och makt, visst, men jag anser att många klagar för ensidigt på superiet. Varför? Jo, för att idag så har kristendomen börjat förlora sitt grepp, och, går det bra så långt?

  Mänskliga förehavanden kan uppenbarligen inte hanteras av heliocentricitet eller den allmänna relativitetsteorin. Vem kan räkna ut Mars bana ändå F = g *m * M / .. vad var det nu igen? Så vad återstår då utan religion, tja det vi klagar på dagarna i ända: politiken. Folks klokskap räcker inte till, är vi eniga om detta, och vi ser den logiska slutpunkten utan högre regler: det minst lämpade styr oss.

  Så att Jeppe super det står klart men..

  Liked by 1 person

 7. Jag läste P.E idag, tyckte det var ganska bra. Självklart är tex invandringen bra och lönsam, för ett fåtal kortsiktiga maktpsykopater.

  Like

 8. Ytterligare grannar här har haft sjukdomen, förstås utan vidare bekymmer.
  Men sjukdomen är såklart livsfarlig oavsett. Heja vaccintvång! Tvång överhuvudtaget. Yeah!

  Like

 9. Björkvik är jag väl bekant med. Men mormor var nog ute på en osäker väg, saker blir ofta inte som man tänker sig. Det finns inget som reglerar måttan, och då går det som det går. Fungera kan reglera vad som helst, men hur får man stopp på vansinnet och paracitismen som skiter fullständigt i fungera? Vi har facit, och nåt mer måste uppenbarligen till. Samtidigt kan man säga: Vi har ju förlorat på walk over, så varför skulle nåt styra mot fungera? Vi har ju inte fattat att det var en match ens.. Och vad gör vi nu?? Spridda skurar samt uppfinner hjulet varje dag. Det håller inte!

  Liked by 1 person

  • Kul med en kommentar till dagens artikel också! Det som kanske inte framgår är ju att hon avbröt sina läkarstudier på grund av överbelastning, tröstade sig med en karl och fick fem barn. Hon grät över sina böcker, men hon följde sin instinkt. Hon säger det ju: Nej, hon är inte en kvinnosakskvinna.

   Like

   • Jag beundrar dem, och de hade sina fantastiska karaktärer. Min mormor var tuff enkel och välvillig och kunde nöta på hur mycket som helst, och morfar var intelligent mild social arbetsam och mycket duktig, de levde i symbios. Det var som ett paraply av omtanke runt dem. Men han såg vad som pågick. När Palme sköts så sa han: Det var för väl. Han visste att vi skulle få betala på det vis vi nu ser. Och nu säger de som hörde vad han sa: han fick rätt om alltihop…

    Like

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.