LARS HÄSSLER: Är Ungern helvetet på jorden?

På Det goda samhället pratas om att populismen kanske har etablerat sig som erkänd och tillåten politisk kraft i Ungern och Polen. Själv överväger jag en flytt till ett av dessa länder om Österrike inte får fatt i sin själ och sällar sig till Visegradblocket före Västerlandets slutgiltiga undergång. Jag bjuder var och en att … Continue reading LARS HÄSSLER: Är Ungern helvetet på jorden?

RICHARD SÖRMAN: Allas lika mänskliga värde

Kopia av DGS för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”. Så står det i vår svenska grundlag. Men vad betyder egentligen det här med alla människors lika värde? Många har kritiserat begreppet och vissa tycker att det inte betyder någonting. Men kanske ska det bara förstås som att vi genom vår mänsklighet är värda att stå lika inför lagen. Problemet är snarare att begreppet kan tolkas som att likheten också gäller vad vi gör med vår likvärdiga mänsklighet:

View original post 1,353 more words

PATRIK ENGELLAU: Klimatpolitiska rådet

Kopia av dagens DGS för FRI kommentering öppen för ALLA. Varmt välkommen till den VÄRDEFULLA DISKUSSIONEN!

DET GODA SAMHÄLLET

Jag tror att Sveriges politiker regelmässigt misslyckas med att uppnå sina mål och löften i frågor där det går att mäta måluppfyllelsen. I början av 2016 sa dåvarande inrikesminister Anders Ygeman att 80 000 personer skulle utvisas under året. (Det blev lite över 20 000 om man räknar med de 15 000 som återvände frivilligt.) Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att Sverige 2020 skulle ha Europas lägsta arbetslöshet. I själva verket blev Sverige det land i Europa där arbetslösheten ökade allra mest under perioden. Det kan hända att mitt selektivt ondsinta minne bara letar efter misslyckanden men tills detta visas anser jag att mitt minne är i mint condition.

View original post 697 more words

Andrew Klavan: Following God in a Time of Decadence

https://www.youtube.com/watch?v=gMtR7Mtofa0 Måste vi stå upp för vår tro även om det kostar på, eller kan vi vinna kampen mot vänstern genom att hela tiden giva efter för dess utpressning? Finns kanske till och med en bättre väg än att bara stånga huvudet blodigt genom att låta vänstern taga ifrån oss allting och stoiskt acceptera detta, … Continue reading Andrew Klavan: Following God in a Time of Decadence

Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Likavärde på export – UD reviderar FN-deklarationen 

Ja, vad skall man säga…? Säg det här nedan!

DET GODA SAMHÄLLET

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om “alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet 

View original post 580 more words

PATRIK ENGELLAU: Religionskrig

På allmän begäran kommenterar vi idag under fritt från hjärtat Patrik Engellaus krönika.

DET GODA SAMHÄLLET

Världen anses bli mer polariserad. Säpo bekymrar sig över ”ökad polarisering” enligt teveprogrammet Agenda. Även i andra länder talas det om motsättningar som blir allt starkare.

Det känns sant även om ingen, vad jag vet, har försökt beskriva karaktären hos detta framväxande tillstånd. Vad betyder ökad polarisering? En klok kvinna som jag talade med häromdagen hävdade att det numera inte längre går att föra politiska samtal med folk. Kunde man tidigare resonera med meningsmotståndare? frågade jag. Jag vet inte, svarade hon, men nu går det ju ibland så långt att samtalsklimatet inom familjer och sedan länge etablerade vänkretsar nästan förbjuder andra samtalsämnen än vädret och Let´s Dance.

View original post 455 more words

PATRIK ENGELLAU: Den gröna planekonomin

Idag spyr vi vår giftiga galla under Patrik Engellaus artikel. Håll tillgodo!

DET GODA SAMHÄLLET

När Stalin bestämde sig för att genomföra något djärvt projekt för att förbättra sovjetmänniskornas allmänna välmående, till exempel att kollektivisera jordbruket eller vända på flödet av Sibiriens floder för att kunna odla mer bomull, så gav han bara order till några lämpliga avdelningar inom sovjetbyråkratin som verkställde enligt ordförandens instruktioner.

Stalins metod var en härskares naturmetod. När härskaren vill något så säger han till och sedan blir det, med lite tur, som härskaren ville ha det. Men Stalin hade inte alltid lika mycket tur som andra härskare. Till exempel vrenskades sovjetmänniskan när det blev tal om kollektivisering. Stalin tog i med hårdhandskarna vilket kostade kanske tio till sextio miljoner ryssar livet.

View original post 838 more words

RICHARD SÖRMAN: Regeringsformen inbjuder till utopism

Kopia för kamratlig kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Vår viktigaste grundlag, Regeringsformen, innehåller storslagna formuleringar om alla människors lika värde. Tyvärr kompletteras inte dessa universalistiska ordalydelser med de begränsningar i ambitionsnivån som rimligtvis borde gälla för en enskild nation. Inkonsekvensen i vår grundlag speglar den inkonsekvens som finns överlag i de nationella politiska rörelser som egentligen inte tror på nationen. På sikt behöver grundlagen revideras.

View original post 742 more words

ANDERS LEION: Alla röstar med fötterna

Dagens Det goda samhället — till er tjänst!

DET GODA SAMHÄLLET

1970 kom Albert Hirschmans bok Exit, Voice and Loyalty. Den gjorde omedelbart ett starkt intryck, sannolikt därför att begreppen är så enkla och effektiva. Den understryker att i politisk, eller i all kollektiv handling, finns ett val mellan två grundläggande alternativ: att rösta med fötterna eller påverka med sin röst.

Socialdemokratin har alltid ansett att påverkan genom röstning, för att därmed utforma en organisations eller i sista hand en stats handlande är det eftersträvansvärda, och egentligen det enda värdiga.

View original post 662 more words