Dimman tätnar

Förhistorien till denna artikel finns här: Kära Brittmarie!

RedaktionsprincipernaDet goda samhället blir för varje dag mer och mer oklara. Dagen efter det att hårdare tag mot allting som kan uppfattas som chockerande eller ens störande eller ovälkommet, allting som uppvisar mod och mannakraft, har utlovats frågar sig redaktören varför vi är sådana fegisar och avslutar sin dagliga krönika med orden:

”Låt oss byta strategi. Låt oss i stället för att lisma chockera minst en motståndare per dag för att visa att vi faktiskt finns”

Patrik Engellau 31 januari 2021

Man kan förstås tänka sig att uppdelningen i ”oss” och ”dem” är objektivt självklar, fix och given och att ”vi” inte får chockera varandra inom ”vårt” kotteri, utan bara ”dem” i ”deras”. På så sätt koopterar Patrik Engellau i andanom alla läsare av hans blogg, som delar hans avvisande av ”dem” — inklusive dem som på Det goda samhället, hos ”oss”, finner saker att anmärka på och författa kommentarer om som potentiellt kan chockera redaktionen. Det skall vara leverage, förstår du. Balanced scorecard. Plebsen skall hålla sig på mattan.

Kommentarfältet skall understryka redaktionens inställning och inriktning.” (parafras)

En annan förklaring som lätt infinner sig är att Patrik Engellau är fast i tankemodellen ”om bara” och föreställer sig att alla logiska motsägelser i den abstrakta beskrivningen kan lösas upp på ett mer detaljerat plan ”om bara” goda människor samarbetar, uppvisar god vilja och är tillräckligt kompetenta. Det vill säga han får göra det vi läsare inte kan tillåtas. På detta sätt kan även socialismen genomföras i sinnevärlden, ty med modern teknologi och artificiell intelligens kan vi denna gång skapa ett mycket bättre Gosplan med exaktare planer, en mycket striktare övervakning, ett mycket hårdare förtryck som inte tillåter någon som helst mänsklig impuls att störa de höga och storartade planerna. Det är bara det att detta ju precis är ”deras” ståndpunkt, inte ”vår”! Om detta kan man läsa i detalj till exempel på World Economic Forums hemsida. De hymlar inte med detta. Detta är deras officiella policy. Har redaktören sammanblandat sin ställning högst upp på gödselstacken på den egna bloggen med sin ställning i världen och utnämnt sig till global plankommissarie?

Hela världen skulle bli perfekt om den bara gjorde precis som jag säger.” (parafras)

Och vips var vi därmed tillbaka vid vår tids sammansmältning av liberalism (den förra tolkningen) och socialism (den senare tolkningen) till den nya tidens postmodernism och politiska korrekthet. Den enda hederliga vägen ut ur denna analys, som säger att Det goda samhället annars inte är en del av ”oss”, utan av ”dem”, är att tillämpa sina egna regler på sig själv och att tillåta även kritiska — chockerande! — kommentarer på den egna bloggen. Någon hänvisning eller rörelse i den riktningen har vi emellertid inte sett från Det goda samhällets sida.


Men inte bara redaktören själv sprider ytterligare förvirring på Det goda samhället. Vi minns från tidigare följande uttalanden från Bitte Assarmo:

”Att du fortsätter tilltala mig med fel förnamn är en töntig och menlös härskarteknik. Men hur töntig den är så kommer den att medföra att dina kommentarer tas bort om du inte skärper dig.”

”olika typer av härskartekniker som på olika sätt går ut på att förminska mig som människa och skribent”

Bitte Assarmo 25 och 30 januari 2021

Vi ser här att ordet ”härskarteknik” skall betraktas som och exemplifiera personangrepp. Detta följdes upp med:

Bäste Fredrik, jag har aldrig anklagat för dig att syssla med personangrepp.

Bitte Assarmo 30 januari 2021

Hur skall vi alltså förstå Bitte Assarmo? Hälften prutades genast? Det finns öppna regler och slutna regler? Kanske skall vi snarast tolka portförbudet av mig som ett personangrepp från Det goda samhällets sida, något som har med min person att göra och inte med mina eventuella argument i politiska frågor, eller ens med mina eventuella enskilda felsteg? På sig själv känner man andra. Kanske skall vi därmed tolka personangreppen på min person som något som helt saknar saklig grund?

Kanske är det inte så klart som man har föreställt sig att skilja det sakliga från det personliga?

Vi ser också i andra av Bitte Assarmos kommentarer att hon uppenbarligen har fått intrycket att de flesta, kanske alla, kritiska röster i Det goda samhällets kommentarspalt egentligen tillhör mig! Bakom varenda hörn står en Fredrik Östman med kniven i högsta hugg! Kanske står jag rent av anklagad för föreseelser som har begåtts av andra, men som redaktionen har förmodat vare en front för mig?

”jag tror också att det finns troll som egentligen inte hatar överhuvudtaget utan spammar med kommentarer från tusen och en epostadresser för att de har någon form av behov av den typen av kommunikation”

Bitte Assarmo 30 januari 2021

Hur kommer det sig att jag, som så långt det har varit möjligt, sedan över trettio år alltid uppträtt på Internet under eget namn, på Det goda samhället ständigt måste variera min emailaddress (men ändå så gott som alltid har skrivit ut mitt rätta namn)? Två gånger har jag räddats av en ny chef från att avskedas direkt eller indirekt på grund av mina politiska åsikter. Tre gånger har ingen räddning varit möjlig. Ändå fortsätter jag i eget namn. Bitte Assarmo har ingen som helst saklig grund för att utmåla sig själv som något slags offer i jämförelse med mig.

Orsaken till att jag varierar min emailaddress när jag kommenterar på Det goda samhället är att redaktionen förefaller att inte känna till skillnaden mellan att radera en kommentar och att klassificera kommentaren (och därmed automatiskt också den därtill tillhöriga emailaddressen) som SPAM. I det senare fallet blir emailaddressen blockerad för uppemot en månad, den är förbrukad. Hur svårt är det för redaktionen att för det första lära sig att korrekt använda sin egen programvara och för det andra att man om man avser att göra en saklig bedöming inte har någon som helst anledning att bry sig om vare sig emailaddress eller uppgivet namn vid modereringen av kommentarer? Inkompetensen, hyckleriet och självmotsägelsen lyser oss här rakt i ansiktet!

Är det verkligen för mycket att begära att Det goda samhället, när det nu bemödar sig om att inte acceptera personangrepp, försöker att få syn på bjälken i det egna ögat och upphör med att basera sina egna bedömningar på just person?


Uppdatering i april

”Du får väldigt gärna dela med dig av dina egna funderingar om strategi och taktik. Men någon klapp på axeln behövs inte. Jag tror personligen man utvecklas mer av sparkar i ändan än av klappar på axeln, tror inte du det också?”

Bitte Assarmo 28 april 2021

De nya kommenteringsreglerna handlar likväl uttryckligen om att bespara redaktionen alla former av sparkar i ändan liksom, förstås, meddelandet av egna funderingar om dessa inte faller redaktionen på läppen. Det hela är en illa skriven fars.

8 thoughts on “Dimman tätnar

 1. En helt annan sak i sammanhanget. Att jag fortfarande följer DGS fast slapphänt beror inte minst på att jag är intresserad av hur His Majesty’s Opposition resonerar. D v s den i grunden lojala oppositionen. Det kan vara bra med lojalitet även om man inte är helt överens men det finns en brytpunkt. Jag har tidigare trott att brytpunkten ligger betydligt lägre från PK än den gör. Det var Assangefallet som öppnat ögonen för min del. Sen finns det en del inlägg på DGS som i sig är läsvärda och ligger utanför det känsliga området.

  Liked by 2 people

 2. Ja, idag censurerades allt jag skrev, jag tillfogade just denna inte så snälla men icke desto mindre sanna kommentar under Jaxels 70meters havshöjning:

  Ja, men du vet inte vad du pratar om. Du saknar förmåga att bedöma sanningshalten i det du säger, det blir inte värt mer än Krösa-Majas gnäll. Varför har du alls en åsikt i frågan?

  Detta censureras väl liksom mitt tidigare inlägg på temat, icke desto mindre finns det en större poäng här.

  För övrigt så har jag börjat lyssna på en ny podcast “The Great Books” från National Review, man avhandlar bland annat Ringen i tre avsnitt.

  Liked by 3 people

 3. Jag skrev en kommentar dels med liknande tema som ovan, dels om att det var givande att läsa kommentarer till Klaus Schwabs böcker på Amazon.com.

  DGS kommentarsregler är ju nu mycket irriterande, det kan bäst beskrivas som Patriks eget Bonsai där han klipper de grenar som växer starkast för att hålla den form han bestämt, tillsammans med Bitte som misstolkar och inte förstår och söker ursäkter att rensa med just den överkänslighet som hon påstår sig inte besitta.

  Mitt censurerade förslag var: varför inte tillåta kommentarer redaktionen inte förstår?

  Liked by 2 people

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.