Blattarna som byggde Sverige

⬛ Leif GW Persson leder en fortsättning på sin populära TV-serie om brott och kriminalitet på TV4. Den nya serien heter Blattarna som byggde Sverige1 Här är några slumpvis valda exempel som förtjänar att omtalas i denna TV-serie. — Listan fylls på allteftersom ett bättre2 Sverige byggs. — Dessa ”blattar” byggde ett bättre Sverige. Efter … Continue reading Blattarna som byggde Sverige