Det här gör vi inte

Det här gör vi inte

Det här gör vi inte: Anslag på Sveriges Ambassad i Wien

Med ett anslag i vestibulen informerar Svenska Ambassaden i Wien svenska medborgare om allt det som ambassaden inte är beredd att göra för dem:

 • Vi har ingen bank-, tolk- eller översättningsservice
 • Vi ger inte allmän turistinformation eller ordnar ditt boende och uppehälle utomlands
 • Vi betalar inte dina skulder, borgen, böter eller advokat
 • Vi bekostar inte hemtransport av kista/urna vid dödsfall utomlands
 • Vi kan inte påverka andra länders in- och utresebestämmelser om du nekas in- eller utresa
 • Vi kan inte ingripa i andra länders rättsprocesser
 • Om du grips eller hamnar i fängelse utomlands kan vi inte ordna särbehandling av dig för att du är svensk. Det är alltid lagen i det landet som gäller.

Det här är ju alldeles utmärkta regler. Det är inte rimligt att någon skall tillerkännas rättigheter på svenska skattebetalares bekostnad bara för att de råkar resa utomlands.

Vad händer alltså om en utlänning råkar resa utomlands — till Sverige — och säga ordet ”asyl”?

 • Han erbjuds — påtvingas snarast — bank-, tolk- och översättningsservice på livstid och för sina efterkommande
 • Han möts med omfattande informationskampanjer och -material som beskriver asylprocessen och alla de rättigheter med vilka han däri begåvas. Han får sitt boende och uppehälle inte bara ordnat, utan dessutom betalt och i lag garanterat på ett sätt som sätter hans rättigheter och krav före infödda svenskars — utomlands, som ju Sverige är för utlänningar.
 • Han får obegränsad tillgång till dyra advokattjänster för att bättre kunna hävda sina civilrättsliga anspråk gentemot staten och svenska privatpersoner. Skulder till stat och kommun drivs inte in, inte heller böter eller borgen.
 • Transport av hans levande släktingar, eller personer som han påstår vara hans släktingar, till det svenska utlandet bekostar svenska staten. Antagligen också liktransport till det egna hemlandet om han så skulle vilja.
 • Andra länders in- och utresebestämmelser, liksom Sveriges egna enligt den gemensamma EU-rätten, spelar ingen som helst roll. Wir schaffen das! Han får alltid komma och gå som han vill. Refugees welcome!
 • Sverige griper in i andra länders rättsprocesser och utvisar ingen asylsökare som är eftersökt för brott i andra länder. Tvärtom är en rättsprocess i ett annat land ett utmärkt asylskäl!
 • Om han grips för att ha varit ISIS-bödel i Syrien ordnar svenska staten särbehandling av honom för att han är svensk. Han får fri resa, befrielse från alla rättsprocesser, hemlig identitet och livränta och särskilda privilegier som belöning. Lagen i det landet gäller aldrig.

När skall svenskarna ställa sig upp och kräva:

Det här gör vi inte?

 

2 thoughts on “Det här gör vi inte

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.