Klimatfrågan avgjord

james_hansen

Dr James Hansen

Lika plötsligt som hotet om global uppvärming dök upp 1988 när en viss dr James Hansen, en anställd vid NASA, lämnade vittnesmål inför den amerikanska kongressen, lika snabbt har det nu försvunnit. Ingen som har sett de bevis som läggs fram av Tony Hellerhans Youtube-kanal kan tillerkänna något påstående över huvud taget som sedan 1988 har gjorts offentligt om det globala klimatet och dess förändringar någon som helst trovärdighet. Klimatfrågan är avgjord. Allting var påhittat, från början till slut. Vi kan pusta ut!

heller

Tony Heller

En grundläggande orsak till att de använda klimatmodellerna inte har kunnat förutsäga den faktiska klimatutvecklingen är att de har baserats på förfalskade mätserier och att vetenskapsmän dessutom har tvingats att ändra sina resultat i efterhand för att passa en på sociala och politiska grunder i förhand uppgjord agenda.

Det totala misslyckandet för klimatmodeller baserade på växthusgaseffekten hos koldioxid i atmosfären bevisar vetenskapligt att koldioxid i atmosfären inte har den effekt på jordens klimat, som har tagits som utgångspunkt för dessa modeller. Åtminstone denna nytta kan vi tillgodogöra oss av de massiva insatser som har gjorts för att felaktigt modellera klimatet. Dessa insatser måste nu förstås omedelbart stoppas.

Eftersom klimatbluffen nu entydigt och övertygande har avslöjats och beskrivits, så är det helt säkert

 • att det inte finns något faktiskt hot i form av extrema klimatförändringar så som det har påståtts från officiellt håll
 • att det inte finns någon möjlighet för mänskligheten att påverka de klimatförändringar som ständigt pågår genom åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser som vattenånga, koldioxid och metan

Betyder det att vi kan andas ut, att inga hot reser sig över vårt bekväma liv på jorden? Nej. Hotet kvarstår tills vidare på precis samma sätt som hittills, på samma sätt som vi nu förstår att det har existerat från första början: Onda människor vill oss illa. Vi har skapat ett samhälle med perversa ekonomiska och sociala drivkrafter, där olika bidragsfinansierade teknokratiskt-industriella komplex styr och ställer för att maximera de bidrag de själva lever på. Vi hotas av ett bidragsindustriellt komplex.

Liksom det klimatförändringshot som målades upp för oss baserades på positiv återkoppling — att ett steg i en viss riktning i sig förstärkte de krafter som orsakade tendensen, så att förändringstakten hela tiden ökades tills en ny jämvikt så småningom kunde hittas långt, långt bort från den tidigare jämvikt vi utgick ifrån, en utmärkt princip för att trigga vår psykologiska bekräftelsetendens (confirmation bias) — är det bidragsindustriella komplexet en självförstärkande process, ett självspelande piano. Ju mer pengar en intressegrupp får för att hitta på nya hotbilder, desto fler och kraftfullare hotbilder kan denna grupp hitta på och ju mer pengar kan den äska. Detta hände inom klimathotsindustrin. Ju mer pengar en välfärdsinrättning får för att administrera en klientgrupp av beroende människor, desto större möjligheter har denna välfärdsinrättning att tillskapa större klientgrupper av beroende människor och ju mer pengar kan den äska. Detta hände inom den socialistiska förmyndarstatens s. k. välfärdssystem. Till råga på allt köper dessa allt rikare industrikomplex in en växande mängd insatsvaror och insatstjänster från andra industrier, som så drages in i virveln och sugs upp i det bidragsindustriella komplexet.

Det Tony Hellers historiska evidens visar oss är att det bidragsindustriella komplexet inom klimathotsbranschen var verksamt långt före Hansens vittnesmål 1988, men då med de rakt motsatta lögnerna: Man talade då om global avkylning och hotet om en ny istid. Det enda som var detsamma var äskandet av mer pengar till den egna fickan. På detta sätt arbetar det bidragsindustriella komplexet inom många olika områden:

 • Det militärindustriella komplexet använder äskade pengar för att hitta på militära hot som kan användas för att motivera nya äskanden
 • Det välfärdsindustriella komplexet använder äskade pengar för att hitta på eller skapa mänskligt lidande som kan användas för att motivera nya äskanden
 • Det vetenskapsindustriella komplexet använder äskade pengar för att hitta på hotfulla olösta mysterier som kan användas för att motivera nya äskanden

Dessa positivt återkopplade processer, dessa felaktiga belöningsstrukturer som föds ur politiska strukturer där det personliga ansvaret avskaffas och ersätts av statens ansvar, skapar dessutom sjuka sociala belönings- och bestraffningsstrukturer, där den deltagare som vill avslöja bluffarna eller inte lyckas underbygga dem tillräckligt kraftfullt, pressas med hot, angrepp och uteslutning, lockas med berömmelse, lovord och en större del av bytet, att antingen aktivt spela med eller passivt låta bli att avslöja spelet.

Vi kan se här hur några av de duktigaste deltagarna i det fula spelet öser beröm över Hansens inledande lögner eller bluffar och hur bra dessa sedermera skulle komma att överensstämma med de fortsatta lögner eller bluffar som av dem själva byggdes på dessa inledande. Man erkänner till och med öppet att Hansens ursprungliga påståenden inte var vetenskapligt underbyggda med den kunskap som fanns till hand 1988, att till och med träffsäkerheten med avseende på senare tiders lögner bara kunde upprätthållas genom att man plockar russinen ur kakan, att man i efterhand väljer de lögner som bäst passar ens syfte och i tysthet bortse från de övriga. Hindsight is twenty-twenty, tillbakablickar sker med perfekt synskärpa, som man säger på engelska. De främsta företrädarna för klimatbluffen erkänner alltså — i en hyllningvideo! — att det i bästa fall handlar om junk science, skräpvetenskap!

Finns då ingen klimatförändring, inget hot om ändrad vädelek? Jodå. Klimatet varierar cykliskt med flera olika perioder. Detta beskrevs på 1920-talet av Milutin Milanković. Det är etablerad vetenskap. Den är välkänd och lätt att hitta och förstå. Klimatet varierar hela tiden. Vändkretsarna och polarcirklarna rör på sig. Ibland är det sommar när jorden är nära solen, ibland vinter. Detta påverkar klimatet och orsakar de periodiska nedisningarna som vi kallar istider. Solens magnetfält varierar och därmed den kosmiska strålningen på jorden och därmed molnigheten och därmed väderleken. Vulkanutbrott påverkar vädret. Landhöjning och landsänkning påverkar havsytan lokalt. Men det finns ingenting som vi kan göra åt dessa förändringar. Det är inte heller vårt beteende eller ens existens som styr eller påverkar dem. Det enda vi kan göra är att anpassa oss till dem och gilla läget.

Men hotet från de bidragsindustriella komplexen kan vi både taga på allvar och göra något åt. Vi måste kräva personligt ansvar av och för oss själva och vi måste kräva personligt ansvar av dem som finansierar och utför tjänster som de militära, de akademiska och de förment välfärdsinriktade.

velana-airport-new-runway

Byggarbeten på Maldivernas nya havsnära flygplats

Här är för övrigt en artikel om den nya flygplatsen på Maldiverna. Inte nog med att ingen på allvar tror att Maldiverna kommer att sjunka ned i Indiska Oceanen och samtidigt brinna upp under en oförsonlig sol, utan att somliga i stället satsar stora pengar på havsnära infrastrukturprojekt med långa avskrivningstider. Det är dessutom interkontinental turistflygtrafik med fossila bränslen som man satsar på, med utgångspunkten att den interkontinentala turismen kommer att flyga än mer i framtiden och att Maldiverna kommer att kunna erbjuda den koraller, stränder, drinkar och bad långt in i framtiden!

Läs, se och hör mer

13 thoughts on “Klimatfrågan avgjord

 1. Ötzi (han som var täckt av snö i drygt 5000 år högt uppe i alperna och blev snöfri för drygt tjugotal år sedan) borde få folk med folkskolekompetens att inse klimatmaffians lögner.

  Liked by 2 people

  • Att ´Ötzi´tinade fram ur glaciären — bevisar vad? Att han tinade fram tyder ju på att klimatet blivit varmare, vilket är exakt vad klimatalarmisterna påstår?

   Like

   • Det betyder att klimatet för 5300 år sedan var ungefär samma som nu, eftersom han då blev snötäckt och låg under snötäcket fram till 90-talet då en tysk turist stötte på liket som just hade frilagts. Det var snötäcket som skyddade liket i 5300 år, hade Ötzi inte varit täckt av snö och is under den tiden, så hade inte en enda benbit av honom bevarats. Och det betyder att klimatet under mellantiden har varit kallare, d v s så pass kallt att Ötzi skyddades av snötäcket. Att klimatet för 5300 år sedan råkade vara samma som på 90-talet (och framåt) betyder att påståendet om människans påverkan på dagens klimat är gripet ur luften. När klimatet är samma med och utan människans ”påverkan”´.

    Like

  • Hej jag har inte folkskolekometens, förklara. Hur visar Ötzi fram smältande på att klimatmaffia som sprider lögner. Är det inte tvärs om att Ötzi kom fram beroende att klimatet blivit varmare.

   Like

 2. Fredrik, du har fel när du skyller klimatljugandet på de ”bidragsindustriella komplexen”. När det ju är en korrupt FN-byråkrati och ett otal lika korrupta ”klimatforskare” som spridit de falska hotbilderna. Med stöd också av två starka särintressen som tjänat stora pengar på rädslan för växthusspöket.

  Dels kärnkraftsindustrin som tacksamt tagit emot de extra intäkter som strömmar in när de fossila konkurrenterna slagits ut eller straffbeskattats (i synnerhet här i Sverige). Dels också vårt socialdemokratiska parti, som med hjälp av höga koldioxidskatter kunnat dölja sitt eget episka misstag, att satsa på ett storskaligt reaktorbyggande som slutat i en totalförslut: alla de satsade miljarderna (och mer därtill) har gått förlorade, som jag visat i skriften ”Kärnkraften har gjort Sverige fattigare (2002). Det var en S-märkt svensk ”forskare”, Bert Bolin, som i FN lobbade för tillkomsten av IPCC och lyckades med den uppgiften. På den vägen har det varit, utan att svenska väljare blivit upplysta om att bakgrunden till Bolins missionerande var ett uppdrag att sudda i historieböckerna och rädda Tage Erlanders minne. Men gamla Högerpartiet var också med på noterna, därför att statliga pengar till reaktorforskning skulle gynna ASEA.

  Bra att du bidrar till att avslöja klimatmanipulerandet, men tala också klarspråk om de krafter som profiterat på IPCC:s osanna propaganda.

  Åke Sundström, nationalekonom, f d forskare och ämbetsman

  Like

 3. Till Magnus Birgersson. Mitt resonemang är enkelt. Den dagen Ötzi begravdes var det barmark där han fick sin sista vila. Han måste ha blivit täckt av snö rätt snabbt, för annars hade hans lik ruttnat bort och
  inte bevarats i stort sett komplett. Nästa steg i mitt resonemang är att Ötzi måste ha varit täckt av snö under alla de ca 5300 år fram till den dag han blev upptäckt av en tysk turist, d v s skyddat mot förruttnelse. Slutsatsen blir att mikroklimatet på det ställe där Ötzi låg begravd bör ha varit ungefär samma för 5300 år sedan som på 90-talet då hans lik kom fram och upptäcktes. Med avsevärda variationer under mellantiden, som vi ju känner till (ex vis lilla istiden från sen medeltid nästan fram till vår tid).Inte att glömma: det är ingen som hävdar att värmeperioden för 5300 år sedan hade förorsakats av människor. Än så länge. Fast med det tokstolleri som härskar kan det mycket väl hända att någon klimatexpert hävdar att den yngre stenålderns (eller kopparålderns, Ötzi hade en kopparyxa med sig om jag kommer rätt ihåg) lägereldar producerade ofantliga mängder koldioxid.

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.