Knappast en överraskning

Idag den 18 januari 2019 accepterade Sveriges Riksdag talmannens förslag till statsminister och Socialdemokratiska Arbetarepartiet kan bilda ytterligare en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet de Gröna. Vänsterpartiet, kommunisternas parti, och de två s. k. minatyrpartierna, Centerpartiet och partiet som tidigare var känt som Folkpartiet, har utlovat sitt stöd i utbyte mot vissa till mer eller mindre förpliktigande, sinsemellan uteslutande löften.

Det finns ingen anledning att vara förvånad för denna utveckling, även om det tog fyra månader för Riksdagens ledamöter att smärtsamt framföda denna råtta. Om vi betraktar den uppmätta höger-vänsterskalan från tiden just före valet i september 2018 ser vi varför:
hv
De fem partier som understödjer den nya minoritetsregeringen är samlande i de tre vänstra decilerna. Avståndet mellan (s) och (c) är mindre än det mellan (v) och (mp). Vidare är avstånden mellan partierna (c) – (l) – (m) – (kd) i den mitten-höger-allians, Alliansen, som vann valen 2006 och 2010, nu betydligt större än mellan de två avfallna partierna och deras nya vänner Socialdemokraterna. Att det skulle ha funnits någon Allians som ett realistiskt ”block” eller regeringsalternativ i detta val var helt enkelt inte sant. Detta var känt redan före valet för var och en som bemödade sig om att titta och tänka efter.

2 thoughts on “Knappast en överraskning

  1. Intressant iakttagelse. Man får kanske vara mer noga med statistiska fakta när man bedömer möjligheterna till olika konstellationer i framtiden. Tyvärr är det inte medlemskap i partierna som konstituerar deras respektive status utan väljarnas benägenhet att rösta på dem beroende på föråldrade föreställningar. Dags att låta din skala hänga över varje valmanskår som ett damoklessvärd varje gång!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.