Evan Sayets fyra lagar för modern vänsterpolitik

Tagna från The Kindergarden of Eden. Se Evan Sayets tal här.

Översättning från engelskan av Fredrik Östman.

1. Urskillningslösheten – det totala avvisandet av den intellektuella processen – är ett absolut moraliskt imperativ.

2. Urskillningslöshet i tanken leder inte till urskillninglöshet i politiken, utan i stället till att man uteslutande och alltid tar det sämres sida gentemot det bättre, det felaktigas sida gentemot det riktiga och det ondas sida gentemot det goda.

3. Modern vänsterpolitik utövas i tandem. Varje ansträngning för det sämres skull matchas med en jämbördig motsatt kampanj emot det bättre.

4. Den moderna vänsterns representanter tillskriver det bättre de negativa kvaliteter som förknippas med det sämre, samtidigt som de tillskriver det sämre de positiva kvaliteter som återfinns i det bättre.

Följdsatserna

1. En representant för den moderna vänstern kan ha privata moraliska principer, men han måste förneka dem och bekämpa deras användning och var och en som tillämpar dem i den offentliga sfären.

2. En representant för den moderna vänstern försöker inte och kan inte försöka förbättra sig själv eller samhället. I stället måste han sänka andra och hela samhället ned till sin egen nivå.

3. En representant för den moderna vänstern har sekundär politik som bara är till för att mildra det större lidande som hans primära politik har skapat eller förvärrat.

(Evan Sayet representerar själv inte den moderna vänstern.)

Se även

Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.