Ett nytt miljonprogram

Ett bra parti vill att regeringens samlade politik under mandatperioden samordnas kring ett gemensamt program som spänner över alla politikens områden och alla departement och myndigheter. Alla statens tillgängliga och därför lämpade resurser skall inriktas på genomförandet av detta program.

Ett nytt miljonprogram för Sverige

Målet för detta program är att en miljon i Sverige boende utlänningar, invandrare och flyktingar till och med år tvåtusentjugosex skall återvända till sina hemländer. Avsikten är att permanent och långsiktigt förbättra levnadsförhållandena för såväl de återvändande utlänningarna och deras landsmän som för de i landet kvarvarande invånarna.

Flyktingmottagning är ett engagemang som föds ur en vilja att göra gott och hjälpa personer som har det svårt. Men engagemanget kan inte upphöra med att dessa personer kommer till Sverige. Sverige och de flyktingar det har antagit har också visat sig ha mycket litet intresse av att förena sig i en enhet. Därför är det ett gemensamt demokratiskt intresse för utlänningar och svenskar att situationen förbättras på ett enkelt, rättframt och upprätthållbart sätt med stora förutsättningar till långsiktig framgång för alla inblandade. Miljonprogrammet kommer till största delen att kunna baseras på frivillighet och till resten på en konsekvent uppslutning kring och tillämpning av rättsstatliga principer.

Mängden utlänningar som har kommit till Sverige ställer orimliga krav på snabb tillväxt av alla former av infrastruktur och näringsliv som inte kan motiveras ekonomiskt, inte finansieras hederligt och inte genomföras praktiskt och i enlighet med rättssäkra processer och i demokratisk ordning. Här finns direkta kopplingar till Sanningskommissionen och Programmet för rättsstatlighet och rättvisa.

Ett bra parti vill ha ett samhälle som växer organiskt, rationellt och stegvis, inte att hela nya centralplanerade städer irrationellt smälls upp i efterhand för att härbärgera en befolkning som tagits in i landet i förväg. Flyktingmottagningen är slutförd först när flyktingarna, sedan de omedelbara farorna de flytt från avtagit i styrka, kunnat avsluta sin resa och återvända hem. Alla former av hemvändande skall räknas in i slutresultatet: utvisningar, avvisningar, återvändande efter upplupet uppehållstillstånd och spontant återvändande.

Ett bra parti avvisar i grunden den sedan länge motbevisade marxistiska föreställningen att allt elände i världen beror på förtryck. Speciell avsmak känner ett bra parti inför den rasistiska, chauvinistiska, bigotta och sexistiska och på alla sätt och vis moraliskt och filosofiskt undermåliga uppfattningen att ”medelålders heterosexuella protestantiska vita män” ligger bakom detta inbillade förtryck. Alla samhällen där människor bor är mänskliga samhällen. Den sanna multikulturalism som ett bra parti representerar accepterar att olika kulturer på olika platser med olika historia också är olika och inte kan dömas efter vår egen måttstock. Därmed kan det aldrig vara omänskligt att kräva att människor återvänder till de existerande, vibrerande, intressanta och genuina mänskliga samhällen de har kommit ifrån.

Ett bra parti hyllar olikheten! Sverige är mycket olikt resten av världen och skall så förbli.

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!


Uppdatering 6/9/19: Ivar Arpi på Svenska Dagbladet föreslår volymmål på utvisningar. Den idén var i säck innan den kom i påse! Men för all del, hr Arpi! Väl bekomme!

3 thoughts on “Ett nytt miljonprogram

 1. Jag håller fullständigt med!!! Jag vill bara här väcka frågan om det inte vore lämpligt att de som bidragit till hemska situation vi befinner oss i ska tvingas att lösa den. Mer tvång ska användas ju värre bedrägeri som begåtts.

  Tvång kan till exempel vara dryga böter för att deras förmögenhet ska kunna bekosta miljonprogrammet. Vissa som saknar medel men som bidragit mycket till massinvandringen bör kanske dömas till tvångsarbete som syftar till miljonprogrammets genomförande. Även sk flyktingar som ljugit, slängt ID-handlingar o.s.v. bör kunna straffas med böter eller tvångsarbete. Böter eller tvångsarbete är givetvis i samtliga fall även straff androm till varnagel.

  Liked by 2 people

 2. Ett fantastiskt bra förslag !! Jag håller f.ö. med 5ven55on om att dom som skapat eländet skall betala för att hjälpa asylmissbrukarna hem igen…(S) har mycket stora tillgångar som kan utmätas …LO äger många hyreshus i centrala Stockholm , kommunistpartiet (V) äger också fasta tillgångar i form av fastigheter….privatpersoner som Aschberg , Virtanen , Schyffert , Strömstedt , Ledin , Schulman , Betner , ABBA -Benny ,m. fl. har också stora förmögenheter som givetvis skall ställas i samhällets tjänst när det gäller att ställa tillrätta skador dessa personer orsakat.
  Även Bonnier har ett stort ansvar och kommer att få bära ett ekonomiskt ansvar , hoppas jag.
  Skall vi “gammelsvenskar” kunna försonas måste ansvariga straffas. All anständighet kräver det.
  Vi måste göra upp med vår historia efter 1975. !!

  Liked by 4 people

  • Precis! De du räknar upp kan man omgående bötfälla. Jag skulle även gärna se att man lyckades tvinga sådana skurkar som Soros, som haft ett stort finger med i spelet, att betala för vad de ställt till med. Det kan tyvärr vara svårare men kravet bör ställas.

   Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.