Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet

Se Jordan B Petersons tal här.

Översättning från engelskan av Fredrik Östman.

1. Den västerländska civilisationens grundläggande antaganden är giltiga

2. Fredlig social samlevnad är att föredra framför isolering och krig. Följaktligen är det rättvist och välmotiverat att kräva att man får offra vissa individuella impulser och idiosynkrasier

3. Kompetenshierarkier är önskvärda och bör främjas

4. Det är rimligt att ha gränser. På samma sätt är det rimligt att sätta gränser för invandring. Vidare bör det inte antagas att medborgare i samhällen som inte har utvecklat fungerande statsskick baserade på individuella rättigheter kommer att upprätthålla värderingar som står i överensstämmelse med sådana statsskick.

5. Människor bör betalas så att de kan och är villiga att utföra socialt meningsfulla och önskvärda arbetsuppgifter

6. Medborgare har den oavhändliga rätten att dra nytta av resultatet av sitt eget ärliga arbete

7. Det är ädlare att undervisa unga människor om skyldigheter än om rättigheter

8. Det är bättre att göra vad alla alltid har gjort, förutsatt att man inte har något ovanligt giltigt skäl att göra något annat

9. Radikala förändringar bör betraktas med misstänksamhet, enkannerligen i en tid av radikala förändringar

10. Den politiska makten, nära och avlägsen, bör lämna människor i fred så mycket som möjligt

11. Intakta heterosexuella tvåföräldrafamiljer utgör ett nödvändigt urberg under varje stabilt statsskick

12. Vi bör bedöma vårt politiska system i jämförelse med andra faktiska politiska system och inte med hypotetiska utopier

(Jordan B Peterson är själv inte konservativ.)

Se även

Evan Sayets fyra lagar för modern vänsterpolitik

One thought on “Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.