Kort om konservatismen

Konservatismen kan definieras på många likabetydande sätt. Ett är detta: ”Politiken skall inte påverkas av metafysiska uppfattningar (annat än denna uppfattning själv).” Vulgärt: tro skall du göra i kyrkan (inte i regeringskansliet).

Det kan synas självklart för en hederlig och empatisk person att statens våldsapparat inte skall användas för att genomdriva metafysiskt (”från gud”) överlämnade uppfattningar mot andras vilja, eftersom, enligt humanismen, varje människa, varje individ, har samma transcendentala förmåga och en eventuell gud har samma möjlighet att plantera in dessa uppfattningar i var och en utan hjälp av statens våldsapparat. Kort sagt säger humanismen att det inte finns några politiska profeter. Guds straff delar gud själv ut, och han gör det inte genom andra människors våldshandlingar. Det är det axiala tänkandet: Statens ledare är inte en inkarnation av gud, och vice versa, utan i stället en vanlig människa i en ovanlig roll, medan eventuella inkarnationer av gud (Jesus, Buddha, Konfucius) är lärare och inspiratörer som verkar endast genom övertygande, övertalning och logiska resonemang. Detta är en nödvändig grund för högre civilisationer. Detta skiljer Hankina, Romarriket, antikens Grekland och Perserriket från tidigare försök som Babylon och Egypten.

Allt annat följer av detta. Hyllandet av traditioner är t.ex. en nödvändig följd av den sokratiska principen att man inget vet utom det att man inget vet: en rationell epistemologi till skillnad från ideologiernas metafysiska epistemologi eller gnosticism, som leder till hybris och förstörelselusta. Vi vet bara vad som har visat sig hittills fungera. Detta är dyrbar kunskap. När det inte längre fungerar måste det repareras. Därför är konservatismen inriktad på reformer, men inte förändring. Reparationen måste inskränkas till det som är trasigt. Politiken har inget ansvar för samhällets eller livet övergripande utformning, som är sublim. Inför livet själv står vi med hängande haka och blängande blick. Konservatismen är inte radikal och inte heller reaktionär. Man måste springa så fort man kan för att stå still. Mer än så kan man inte uppnå. Mindre än så är ett uppgivet svek.

Det finns ingen annan progressivism än konservatismen.

One thought on “Kort om konservatismen

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.