Om politisk korrekthet

Det socialistiska fenomentets djupaste grundval är en missuppfattning av axial religion.

Det axiala tänkandet — kristendom, grekisk filosofi, buddhism, konfucianism etc.– baseras på sökandet efter sanningen, logos. Denna sanning kallar vi gud: sanningen är Gud. Kättarna — socialisterna, vänstern — har missförstått sambandet och trott att Gud godtyckligt framställer sanningen: Gud påbjuder sanningen. Denna tendens förstärktes i takt med att mer och mer sanning upptäcktes och sorterades in i samhällsstrukturerna.

Gud förefaller för kättaren säga: Det ena är sant, det andra är falskt. Det ena är halal, det andra är haram. Därför ledde för kättarna, för vänstern, Nietsches massmord på filosofin till att Gud försvann ur ekvationen, men den godtyckligt framställda sanningen blev kvar. Detta är politisk korrekthet. PK är ett direkt resultat av socialismens, vänsterns, kätteriets grundval tillsammans med den samhällsutveckling som baseras på icke-vänsterns sanningssökande och samhällsbyggande.

Vi andra söker ännu sanningen och låter oss inte förvirras av nihilism och nykommunism. Men vi måste göra rågången till kätteriet tydligare. Vi behöver en ny inkvisition som kastar ut alla falska profeter från skolor och universitet.

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.