Johan Hakelius vilse i pannkakan

Johan Hakelius är vilse i pannkakan och kan inte fly. Inte ens tanken kan han låta fly, utan hänger sig åt frustrerad slakt av halmgubbar för att rationalisera sin defaitism och indolens.

”[…] låt oss anta att Akilov inte skulle ha ’försvunnit’ i det officiella Sveriges ögon. Att polisen hade vetat var han fanns. Han skulle trots det knappast ha utvisats, eftersom Uzbekistan är en rövarstat.

Kanske borde han ändå ha kastats ut, men om resonemanget görs mer generellt och principiellt: ska Sverige verkligen börja utvisa människor till länder där det är sannolikt att de fängslas, torteras, kanske till och med mördas, om de skickas tillbaka? Nästan alla vi skulle skicka tillbaka på så sätt skulle aldrig ha begått terrordåd om de hade blivit kvar i Sverige. Är det ändå rimligt att spela roulett med deras liv? Och om man biter samman käkarna, stålsätter sig, kastar internationella avtal överbord och svarar ja, hur mycket är då vunnet?

[…] det är samtidigt en chimär att det finns någon politik vad gäller invandring, eller något annat, som kan göra Sverige immunt mot de stora skiften, rörelser och spänningar som präglar världen.

Vi lever i den tid vi lever i. Den är mer fragmentiserad, polariserad och explosivt aggressiv än decennierna närmast före. Det finns mycket vi kan göra för att rusta oss för en sådan värld. Det viktigaste är att vara ärliga. Vi ska tala klarspråk om problemen. Men också om lösningarna. De som tror att det finns enkla sådana, är inte ens ärliga mot sig själva.”

Grundtanken förefaller vara denna: eftersom det inte finns några enkla lösningar, skall ingen lösning sökas. Enkla förhållingssätt finns däremot, och detta är ett av dem. Att fortsätta som hittills, att skylla sin indolens, sin hedonism, sitt övermod på internationella konventioner, humanitet, solidaritet, all världens likhet på grund av dess stora olikheter och så vidare — det är enkelt. Lätt som en plätt.

Självklart blir det inte lätt att röja upp i det träsk som denna attityd redan har orsakat oss. Kanske kommer det inte ens att lyckas. Antagligen kommer det inte att försökas — eftersom det uppenbarligen inte är lätt.

Likväl är livet inte till för att vara lätt. Vi kan mycket väl utvisa dem vi redan har bestämt inte har uppehållstillstånd i landet. Varför skulle vi annars förneka dem uppehållstillstånd? Den som kommer från Uzbekistan klarar uppenbarligen av att leva i Uzbekistan. Det är en konservativ grundprincip. Den gäller terrorister likväl som alla andra. Ingen internationell konvention tvingar Sverige att upplösa sig själv och sina gränser och bli en oregerad krigszon.

One thought on “Johan Hakelius vilse i pannkakan

  1. Håller med. Är Hakelius dum i huvudet? Har för mig att jag har läst vettiga saker av honom tidigare så det måste i så fall vara en relativ avgränsat nedsatt tankeförmåga. Eller så har han en agenda som så många skamlösa i dessa tider.

    Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.