Om politisk korrekthet

Det socialistiska fenomentets djupaste grundval är en missuppfattning av axial religion. Det axiala tänkandet — kristendom, grekisk filosofi, buddhism, konfucianism etc.– baseras på sökandet efter sanningen, logos. Denna sanning kallar vi gud: sanningen är Gud. Kättarna — socialisterna, vänstern — har missförstått sambandet och trott att Gud godtyckligt framställer sanningen: Gud påbjuder sanningen. Denna tendens … Continue reading Om politisk korrekthet

Johan Hakelius vilse i pannkakan

Johan Hakelius är vilse i pannkakan och kan inte fly. Inte ens tanken kan han låta fly, utan hänger sig åt frustrerad slakt av halmgubbar för att rationalisera sin defaitism och indolens. ”[...] låt oss anta att Akilov inte skulle ha ’försvunnit’ i det officiella Sveriges ögon. Att polisen hade vetat var han fanns. Han … Continue reading Johan Hakelius vilse i pannkakan

Tal inför West Midlands Area Conservative Political Centres generalförsamling

Enoch Powell1 20 April 1968 översättning av Fredrik Östman Statsmannaskapets främsta funktion är att erbjuda skydd mot sådant elände som kan undvikas. I sin strävan att göra detta stöter det på hinder som är djupt rotade  i den mänskliga naturen. Ett är att genom själva tingens ordning sådant elände inte är påvisbart förrän det redan … Continue reading Tal inför West Midlands Area Conservative Political Centres generalförsamling