Fake News: Två bilder från första sidan i DN

Två bilder från Dagens nyspråkligheters första sida på nätet idag:

Här används ordet ”kaos” så som anbefallt av Demokratiska partiets rådgivare i övertygandekonst, som Scott Adams kallar Godzilla. Ren subversion. Fake news.

dn_170220a

När du betraktar sådant som ovanstående, glöm alltså aldrig detta:

dn_170220c

Källa: Dagens nyheter.

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.