Fake News: Flera fel i Svenska Dagbladets alt left/alt facts-artikel

Sverigedemokraternas partiledare och riksdagsgruppledare Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson publicerade här om dagen en artikel i Wall Street Journal om situationen i Sverige och de allvarliga sociala problem som den okontrollerade massinvandringen orsakat.

I ett försök att blanda bort korten publicerade Svenska Digest, tabloiden som efterträtt Svenska Dagbladet, en Fake News-artikel som påstår sig vederlägga tre fakta ur Sverigedemokraternas artikel. Men den lyckas inte med detta onda uppsåt.

svd_170223a

Låt oss närmare granska på vilket sätt Fake News byggdes upp den här gången i Svenska Dagbladet:

”En islamisk terrorist försökte spränga hundratals”

Här menar Svenska Dagbladet, med understöd av en sprängmedelsexpert, att den sprängladdning som självmordsbombaren Taimour Abdulwahab hade med sig när han sprängde sig själv i luften mitt i julhandeln kring Drottninggatan i Stockholm 2010 inte var tillräckligt kraftig för att faktiskt kunna döda hundratals. Så här instämmer sedan tidningen med stöd av sprängämnesexpterten Henric Östmark i Jimmie Åkessons och Mattias Karlssons beskrivning:

”Ett team på FOI konstruerade likadana bomber som Taimour Abdulwahab använde och uppskattar att om samtliga bomber detonerat så hade det haft en liknande effekt som bomberna i Boston 2013 — där tre personer dog, däremot skadades över hundra personer.”

För det var ju så att påståendet i artikeln löd ”försökte att spränga hundratals civilister”. Precis det som experten medger. Inte ett ord om att döda där. Vad är väl ett par avsprängda fingar eller armar om man överlever? Livslånga traumata, invaliditet, lemlästning, blindhet, dövhet — Svenska Dagbladet vill få oss att tro att endast döden räknas. Men det är inte svenska julfirare som sätter värde på martyrdöden. Det är muslimska jihadister som gör det.

Om vi sedan lämnar detaljerna om detta dåd — eftersom vi uppenbarligen alla är överens om dem! — så kan vi konstatera att avsikten med att omnämna dådet är att påvisa förekomsten av uppsåtet att massmörda hederliga svenskar mitt i Sverige. Ser vi till brottsbalkens beskrivningar av vad som utgör ett brott, så handlar det hela tiden om intentionen, avsikten, uppsåtet. Man kan döda en person utan uppsåt och gå fri. Man kan ha uppsåt att orsaka skada och dömas till ansvar utan att något faktiskt har inträffat.

Det som expemplet Taimour Abdulwahab bevisar är att vissa muslimer i Sverige som släppts in i landet på förment välmenande grunder faktiskt avser att massmörda svenskar i Sverige.

Denna poäng försöker Svenska Dagbladet att inte låtsas om. I stället försöker det måla upp en i grunden rasistisk bild där en terrorists fumlighet och tekniska misslyckande är det som skall skydda svenskar i Sverige från av staten medvetet okontrollerat massinvandrade jihadistiska muslimer. Inte diplomati och utrikespolitik. Inte rikets gräns. Inte säkerhetspolisen. Inte patrullerande polis eller militär. Utan utlänningars inherenta inkompetens i sprängämnesfrågor. Vet hut, Svenska Dagbladet!

”Skolor har förbjudit sjungandet av traditionella kristna psalmer”

I detta fall hugger Svenska Dagbladet ännu uppenbarare i friskt mod en uppställd halmgubbe i stycken och hoppas att inge märker att den egentliga tesen därmed bekräftas. Skolor har förbjudit sjungandet av kristna psalmer. Så är det med den saken. Så här uttrycker Skolverkets rättschef Jonas Nordström detta i Svenska Dagbladets artikel:

”Det är visst tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan, och man får visst sjunga psalmer som ’Den blomstertid ny nu kommer’ och ’I denna ljuva sommartid’ eftersom det är mer förknippat med själva traditionen med skolavslutning än med religionen”

Här ser vi dels att endast psalmer med ganska svag kristen koppling, två exempel ges och frågan är om listan kan göras längre, är tillåtna, dels att det förstås är tillåtet för varje skolledning att inte på traditionellt sätt genomföra skolavslutningen i kyrkan. Direkt religiösa psalmer är förbjudna, men var tidigare vanliga. När en rektor nekar elever och föräldrar att sjunga psalmer eller ha skolavslutning i kyrkan och därvidlag hänvisar till att icke-kristna invandrare kunde kränkas, så har han besannat Åkessons och Karlssons påstående. Vi vet alla att exemplen på detta är legio.

Betydelsen av denna passus i artikeln är förstås att peka på hur den svenska staten lägger huvudbördan för integrationen av okontrollerat massimmigrerade på dem som redan lever i Sverige.

Detta sorgliga och skamliga faktum får man anse att Svenska Dagbladet bekräftar genom att inte kommentera det. Varför beskrivs ett konstaterande av faktum alltså som ett sakfel? Vet hut, Svenska Dagbladet!

”Sexbrott nära fördubblades från 2014 till 2015”

Här görs inte ens ett allvarligt försök att ifrågasätta Sverigedemokraternas uppgifter. Så här skriver Svenska Dagbladet:

”Enligt statistiken mellan de år som SD hänvisar till upplevde sig 1,0 procent av befolkningen utsatt för sexualbrott 2014, att jämföra med 1,7 procent för 2015. Mest utsatta är kvinnor, där siffran på 1,8 procent 2014 året därpå stigit till 3,0 procent.”

På vilket sätt man vill mena att en ökning med sjuttio procent inte är nära en fördubbling!? Speciellt med hänvisning till de osäkerheter som siffrorna är behäftade med!?

”En annan sak att ha i åtanke för den som vill tolka statistiken är att underlaget – vid låga procenttal – blir relativt sett litet.”

Saken är nu den att uttalandet ”närapå en fördubbling” har en noggrannhet på kanske en värdesiffra, om ens det, medan uttalandet som Svenska Dagbladet kontrar med har en noggrannhet på två värdesiffror. De båda uttalandena sammanfaller när man avrundar den överdrivet precisa uppgiften.

Det är alltså Svenska Dagbladet som har trampat i just den fälla det själv påstår sig vilja varna för.

Vet hut, Svenska Dagbladet!

Sammanfattningsvis har Svenska Dagbladet anfört tre faktauppgifter ur Sverigedemokraternas artikel i Wall Street Journal och uppenbarligen utan att själv veta vad den gör bekräftat alla tre. Men självklart gjordes fler påståenden i den granskade artikeln. Alla dessa ytterligare påståenden var uppenbarligen av den arten att Svenska Dagbladet valde att inte ens försöka att kritisera dem ens på sitt lite valhänta och inkompetenta sätt. Jag väljer ut några som exempel:

Sverige tog 2014-16 in fler asylsökare per capita  än något annat européiskt land. Åttio procent av dem som kom 2015 saknade pass och identifikationshandlingar. I Malmö är Mohamed det vanligaste namnet för nyfödda pojkar.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Uppskattningsvis 300 svenska medborgare med invandringsbakgrund har rest till Mellanöstern för att slåss för ISIS. Många återvänder nu till Sverige och tas emot av regeringen med öppna armar.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Upplopp och social oro har blivit vardagsmat. Polismän, brandmän och ambulanspersonal angrips regelbundet.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Antisemitismen har tilltagit. Judar i Malmö hotas, trakasseras och överfalls på gator och torg. Många har lämnat staden och blivit flyktingar i sitt eget hemland.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Konstnärer anklagade för att ha förolämpat islam lever under dödshot. Dansföreställningar och konstutställningar har ställts in på grund av rädsla att islamister kan bli förtörnade.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Arbetslösheten bland invandrare är fem gånger högre än hos infödda svenskar. I vissa grupper, såsom somalier, är arbetslösheten på platser som Malmö 80%.

Validerat och attesterat av Svenska Dagbladet.

Det här är en Sverigebild som Svenska Dagbladet inte har något problem med. Har Svenska Dagbladet i själva verket gemensam värdegrund med Sverigedemokraterna? Fake news. Very fake news.

Advertisements

Fake News: Två bilder från första sidan i DN

Två bilder från Dagens nyspråkligheters första sida på nätet idag:

Här används ordet ”kaos” så som anbefallt av Demokratiska partiets rådgivare i övertygandekonst, som Scott Adams kallar Godzilla. Ren subversion. Fake news.

dn_170220a

När du betraktar sådant som ovanstående, glöm alltså aldrig detta:

dn_170220c

Källa: Dagens nyheter.

S.O.D. #7: In the European Union Commission, a Catfight among Closet Trumpists

“Those who in the 21st century think that we can become great again by rebuilding borders, reimposing trade barriers and restricting people’s freedom to move, they are doomed to fail,” trade commissioner Cecilia Malmström said on January 24, ostensibly criticizing the policy of United States president Donald J. Trump.

“There can be no doubt that we have the right to protect our industry against unfair competition,” countered Vice President of said Commission Frans Timmerman in defense of a policy in line with the propositions of Mr. Trump, in force in the European Union since 2013.

But two can play that game. In a flat out Trumpean formulation, Ms. Malmström continues: “They feel, like we feel, that there can be good trade agreements that are good for business and the people.” Yuge.

It seems we’re all on side with Mr. Trump after all.

S.O.D. #6: Martin Schulz, King of America

In an affected statement to Reuters, a news agency, the socialist candidate to the office of Chancellor of Germany, Martin Schulz, calls a policy of the democratically elected president of the United States of America, Donald J. Trump, “un-American”. Implementing a policy explicitly willed by the people is, according to Schulz, not in line with “enlightenment, democracy and the values of freedom”.

Some of us have other associations. We find Mr. Trump quintessentially American. We think of the enlightenment as the tendency to act on indications from the real world rather than socially prescribed dogma. Democracy we associate with allowing an enfranchised population to thwart the plans of elites, and our freedom, we find, must ever be vigorously protected from a plenitude of threats, not only from the likes of Mr. Schulz, but also at the borders of what in spite of all his efforts can still be called the Free world.

Should Mr. Schulz go on to become Chancellor, he continues, he would say: “This is not the policy of Germany and Europe”. Of course he would. Of course it isn’t. It is the American policy of America. Still, if the statements of Mr. Schulz tells us nothing of American policy, it does inform us of Mr. Schulz:

  • Mr. Schulz never grasped the significance of the enlightenment, democracy or the values of freedom
  • Mr. Schulz is tormented by a megalomaniac vision of vying to become not the Chancellor of Germany, but the Ruler of Germany, Europe, and America — perhaps of the whole world

Lashing out like Mr. Schulz, without a hint of knowledge, finesse or discrimination, against a major power is a very ill-advised piece of foreign policy. Mr. Schulz opened his mouth and put his foot in it.

The best label for Mr. Schulz’s statement would appear to be un-hinged.