One thought on “Regression

  1. Kort och koncis sammanfattning, men två andra frågor är av större intresse. Den ena handlar om familjen Bonniers politiska agenda. Det övergår ju de flestas förstånd att herrar Lagercrantz och Wolodarski anförtrotts det viktiga uppdraget att leda Sveriges största och förment liberala dagstidning.

    För det andra är det givetvis en än mer obegripligt tt de borgerliga partierna i så hög grad lyssnat på dessa falska profeter. Ansvaret för tyranniet och ett i praktiken avvecklat folkstyre vilar entydigt på våra riksdagspartier och deras ledare. Man kan inte skylla på två Marx-influerade DN-chefer, hur vedervärdiga deras budskap än har varit.

    Vill man ställa intelligentian till svars är det för övrigt mer relevant att ifrågasätta våra Keynes-troende ekonomiprofessorers heder och kompetens. Calmfors & Co har förvisso haft större inflytande på politiken än DN:s två kryptomarxister. Och den allra värsta regressionen är väl den från Gösta Bohman till Bildt och Reinfeldt. Är vi inte överens, Fredrik, om vikten av att skjuta på rätt pianister?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.