S.O.D. #3: Åsa Beckman

I Dagens nyspråkligheter1 skriver Åsa Beckman:

”Många har sagt att USA kunde acceptera en svart president, men inte en kvinna. De fick rätt.”

Nej, Åsa Beckman. Det stämmer att en enda svart president är nog för att fastställa att USA kan acceptera en svart president. Men det stämmer inte att en enda kvinnlig valförlorare är nog för att fastställa att USA inte kan acceptera en kvinnlig president. För det skulle tusentals valförluster behövas. Läs på om grundläggande logik!

Tillägg 14/11/16: I själva verket var många kvinnor på den vinnande sidan, påpekar Scott Adams.


1. En rättvisande benämning på Dagens nyheter sedan den öppet hänger sig åt agendajounalistik, d.v.s. Sorelska lögner

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.