S.O.D. #2: Grundlösa påståenden om svenskarna och invandringen sprids i rikstäckande dagstidning

Det skandalblad som efterträtt Dagens nyheter berättade här om dagen att ett grundlöst påstående om våldtäkter sprids i flygblad. Antagligen önskar man göra oss uppmärksamma på likheterna mellan Dagens nyheter och utgivaren av flygbladen i fråga, uppenbarligen en nationalsocialistisk gruppering. Ty Dagens nyspråkheter är ju framför allt känt för att sprida grundlösa påstående om svenskars hederlighet och grundlösa påståenden om invandringens kostnader. Men tyvärr förlorar Dagens nyheter mest på jämförelsen, eftersom de uppgifter som sprids i flygbladen bär betydligt mer av sanningens prägel än det vi har blivit vana att kunna läsa i Dagens nyheter.

Tittar vi närmare på flygbladet, ser vi fem påståenden:

bigoriginal

  1. Idag finns det över 2 miljoner främlingar på svensk mark
  2. 25% av våra kvinnor kommer att våldtas någon gång under sitt liv
  3. Det är upplopp i förorterna och all fler no-go-zoner utlyses av polisen
  4. Vårt lands ekonomi och välfärd raseras totalt
  5. Vår nation utplånas genom folkutbyte

Genom att utpeka endast det andra påståendet som falskt intygar Dagens nyheter att de andra fyra är bättre motiverade. Det är till och med så att Dagens nyheter direkt instämmer i det första påståendet: I Sverige bor 1,7 miljoner människor som fötts utomlands och 0,5 miljoner svenska medborgare vars båda föräldrar fötts utomlands, skriver man i artikeln. Summa 2,2 miljoner främlingar. De sista tre påståendena kommenterar Dagens nyheter inte alls, vilket knappast förvånar, eftersom det är svårt att förneka att även de är sanna. Kvarstår påstående två.

Det är inte svårt att föreställa sig att en feministiskt inriktad person eller grupp utan vidare skulle kunna komma med precis detta påstående: en fjärdedel av alla kvinnor utsätts för våldtäkt. Det skulle Dagens nyheter förstås inte ifrågasätta när det kommer från en sådan källa. Feminister har ju privilegiet att själva få definiera vad som utgör en våldtäkt, och genom att utvidga denna definition ad absurdum kan man trivialt uppfylla sin egen profetia. Men nu kom påståendet från nynazister, så vi måste utgå ifrån att den gängse definitionen, utan feministisk anstrykning, så som lagen löd för ett kvartssekel sedan eller mer, är den som såväl nynazister som Dagens nyheter i skönt samförstånd avser. Den typ av våldtäkt som kvinnor i levande livet verkligen fruktar.

Rigoröst tolkat är uttalande två förstås verkligen grundlöst, eftersom vi inte vet om det blir 25% och inte snarare 23% eller 26%. Livslängden är idag omkring 100 år, och det är inte seriöst att uttala sig om hur samhället ser ut om hundra år. Vi vet inte heller hur vi skall räkna de fall när en kvinna under sin livstid blir våldtagen fler än en gång. Men eftersom det inte rör sig om ett vetenskapligt arbete, utan om ett politiskt inlägg i debatten, så är det rimligt att tolka det på samma sätt som vi tolkar t.ex. artiklar i dagstidningar som Dagens nyheter. Med ”våra kvinnor” avses inte en kohort, utan ett statistiskt mått beträffande nu levande kvinnor, enkannerligen det första momentet, genomsnittet, i gruppen nu levande kvinnor. Innehållet i påståendet är i denna alldagliga tolkning  därmed att antalet våldtäkter i Sverige kommer att uppnå 12’500 per år: 5 miljoner kvinnor gånger 25% delat på en livslängd på 100 år.

Mot en allmän prognos om i genomsnitt 12’500 våldtäkter per år finns inte mycket att invända. Brottsförebyggande rådet skriver: Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt. Enligt den officiella statistiken, som vi kan antaga är friserad, kommer alltså redan i dagsläget i genomsnitt 12% av alla kvinnor, alltså var åttonde kvinna, under sin livstid att drabbas av våldtäkt. Och antalet våldtäkter per år stiger kraftigt sedan flera år tillbaka.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera:

Dagens nyheter saknar saklig grund för att avfärda nynazistiskt flygblad!

och

Dagens nyheter sympatiserar med nynazister till minst åttio procent!

Men vänta lite. Dagens nyheter invänder egentligen inte mot innehållet. Det borde göra oss misstänksamma. Man förbinder bara två negativt laddade fenomen — grundlöshet och socialism, närmare bestämt nationalsocialism — med fem sakligt korrekta uppgifter om invandringen . I stället för att ljuga om invandringens effekter, som man gjorde tidigare, se ovan, tillgriper Dagens nyheter alltså numera hellre guilt by association. När sanningen om den okontrollerade massinvandringen inte längre kan förnekas vill Dagens nyheter att vi skall skämmas för att hålla oss till denna sanning. Vi skall kapsla in oss i en livslögn medan våra kvinnor våldtas av och vår rikedom och vår hembygd ges bort till främlingar.

Dagens nyheter borde skämmas! Vet hut!

Advertisements

S.O.D.#1: Kanzler Kern hat „nicht alle“

Nicht alle Hofer-Wähler sind rechtsextrem“, sagt Österreichs Bundeskanzler Christian Kern im italienischen Fernsehen. Wer hätte denn das gewusst? Der alte Kanzler hatte bekanntlich einfach gelogen und das Gegenteil behauptet. Die Aussage Kerns ist dagegen wahr. Vielleicht richtet sie sich an Herr Faymann, eher als an die italienischen Zuschauer? Als Berichtigung? Vielleicht war die Übung in Kontaktschuld gar nicht absichtlich, sondern nur imbezil?

Wie auch immer, machen wir weiter:

Nicht alle van-der-Bellen-Wähler sind linksextrem.

Nicht alle SPÖ-Wähler sind pädophil.

Nicht alle österreichische Bundeskanzler sind Dummköpfe.

Diese Aussagen sind auch wahr. Herr Kern, haben Sie aufgehört, Ihre Gattin zu misshandeln?

A Very Fine Distinction

All [muslims] insist that their faith ‘should not be mocked.’ And for those who say they are moderates, and are presented as such by the press, it seems to be exceptionally useful that they do not have to be much more explicit than this. Fortunately for them, there are other people willing to do the killing in countries such as Pakistan and occasionally in the West. The rest of us […] are simply expected to have learnt this by now. But in this not-so-subtle intimidation do we not see precisely that thing which most worries the public? That despite what our politicians say, the allegedly vast chasm that separates the extremists from the ‘moderates’ seems at times to be almost paper-thin.

Douglas Murray