Ett mycket hemligt hot!

Dagens nyspråkligheter skriver: Nytt hot mot Sverige hölls hemligt! Svenska Digest skriver: Ryskt hot bidrog till Gotlandsförsvar! Det goda samhället: Uppsnappat mer än ett halvt år tidigare...

Globalisering, motglobalisering och central konsensus

Efter Kalla krigets slut har liberaliserad internationell handel lett till ökad konkurrens om framför allt lågkvalificerat lönearbete, så kallad globalisering. Denna har lett till en mycket snabb ekonomisk tillväxt. Samtidigt har trögrörligare, geografiskt begränsade delar av näringslivet tillsammans med statsförvaltingarna i Västvärlden genomdrivit lagar och system för vad vi kan kalla motglobalisering: en massiv invandring … Continue reading Globalisering, motglobalisering och central konsensus