PATRIK ENGELLAU: Världen som filosofiskt laboratorium

Vad har redaktörn nu hittat på? Till fri och öppen diskussion inbjudes!

DET GODA SAMHÄLLET

Läs inte det här. Läsekretsen vill bli engagerade och rättmätigt upprörd. Det här är inte en sådan text. Det här är en text för nördar. Jag har skrivit den bara för att dokumentera min egen förnöjelse över en aha-upplevelse.

Häromdagen skrev jag om skillnaderna mellan PK-ismens karaktär och beteende i USA och Sverige. Det är samma djur men det har utvecklats lite olika beroende på de lokala omständigheterna ungefär som Darwins finkar som trots att de tillhörde samma art såg olika ut i olika länder.


View original post 527 more words

JAN-OLOF SANDGREN: Reflexioner kring ett överskattat konstverk

Klippeti-klopp, klippeti-klopp. Här travar en kamp över bron och kan inte annat. Fri kommentering erbjuds menigheten, inklusive frustrerade nynazister som försöker hålla sin sanna inställning under ena skäppo!

DET GODA SAMHÄLLET

Jag har aldrig gillat Carl Fredrik Reuterswärds hopknutna pistolpipa, som bland annat kan beskådas på Kungsportsavenyn i Göteborg. Trots att den tillhör vår tids mest hyllade konstverk. För det första har den konstiga proportioner. Skulle man knyta upp pistolpipan till hela sin längd skulle den bli löjligt lång, ungefär som ett gammaldags muskedunder.  


View original post 618 more words

Gästskribent LARS VIGERLAND: Tankens inverkan på handlingen

Anatoliskt Applådforum anmodar alla avnämare att anmäla allehanda avhandlingar av angelägen art.

DET GODA SAMHÄLLET

Den franska revolutionen menar man startade med stormningen av Bastiljen den 14 juli år 1789. Det franska prästerskapet och adeln, benämnda det första och det andra ståndet, var skattebefriade och hade stor makt, t.o.m. i vissa avseenden större än monarkin. De franska borgarna och bönderna, benämnda det tredje ståndet, var ålagda avsevärda skatter som skulle försörja samhället. Bilden ovan är en känd illustration till hur det tredje ståndet på sin rygg bär upp prästerskapet och adeln i det franska samhället före revolutionen.


View original post 1,084 more words

JAN-OLOF SANDGREN: 2010-talet blev masspsykosernas decennium

Kopia av dagens DGS för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Av praktiska skäl brukar man stycka upp historien i tioårsperioder. Ett år är för kort och ett sekel för långt om man vill sätta fingret på någon viktig tendens, som får betydelse för kommande släkten. Till exempel blev 1930-talet nazismens decennium. Någon kanske skulle säga att det var 40-talet, men det var då dom förlorade. På 30-talet var nazismen en framtidsideologi och många hoppade på tåget för att vara i takt med tiden. På samma sätt blev 60-talet studentrevoltens decennium – inte så att revolutionen avstannade 1970, men alla förstår vad man menar.  


View original post 660 more words

Gästskribent JULIAN KROON: Vi behöver inga fler låtsasmyndigheter

En egen ränna. Tom och eländig om man inte fyller den med något.

DET GODA SAMHÄLLET

DEBATTJulian Kroon, ordförande i Konservativa Förbundet, skriver om den nya myndighet, “Institutet för mänskliga rättigheter”, som regeringen har beslutat inrätta. Sverige behöver inga fler låtsasmyndigheter för att ge arbete åt ideologiproducerande vänsterliberaler. Det som står på spel, förutom svenskarnas skattepengar, är den svenska statsförvaltningens politiska objektivitet.


View original post 486 more words

Gästskribent EINAR ASKESTAD: Vem vänder sig den samtida konsten till?

Återbloggning av Det goda samhället för hantering av opassande kommentarer.

DET GODA SAMHÄLLET

För några år sedan gick jag förbi de stora skyltfönstren till ett konstmuseum som ligger längre ned på min gata. Först förstod jag inte vad som utgjorde själva utställningen, för allt jag såg var enstaka individer som långsamt strosade omkring i de tomma salarna med blicken vänd ned mot golvet. Jag bytte trottoar för att kunna titta närmare, och såg då att på golven låg vad som såg ut som utspridda komockor. I en andäktig tystnad, eller möjligen förstumning, gick besökarna omkring därinne och begrundade komockorna på golvet.


View original post 752 more words

MOHAMED OMAR: Det vi känner som svensk kultur hade inte kunnat uppstå om svenskarna varit muslimer

“Det är väl jättebra att kommentarer som inte passar in här istället kan publiceras någon annanstans!”

DET GODA SAMHÄLLET

På påskdagens morgon, kristendomens största fest, hade SVT:s program ”Helgstudion” bjudit in imamen Nasir Ahmad Arif för att prata om påsken. En imam är alltså en muslimsk religiös ledare. Muslimer firar inte påsk.


View original post 785 more words

RICHARD SÖRMAN: Tror du på Uppståndelsen?

Kopia av dagens Det goda samhället för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

Hur har vi det med vår kristna tro i Sverige 2021? Tror vi på jungfrufödseln, på Jesu underverk och på uppståndelsen från de döda? Hjälper det att vi numera får läsa Bibelns berättelser som symboler? Knappast. Vetenskapens framsteg har gått hårt åt den kristna tron. Men kristendomen har förnyat sig förr. Kanske kan Jesus bli mer av en förebild än en gudomlighet vi ska tillbedja. För har vi egentligen förstått vad som hände för snart 2000 år sedan då en enkel snickarson fick människor att tro att han var Guds son?


View original post 1,112 more words

S.O.D. #11: Fortschritt durch Industrialisierung

At some point in time, someone decided to industrially improve on this very expensive and artisanal burial monument in the best location among the cenotaphs on Vienna’s Central Cemetery by haphazardly placing cheap concrete slabs directly into the soil. Are we putting the power of industrialization to it best use? Irgendwann, irgendwer hat die Entscheidung … Continue reading S.O.D. #11: Fortschritt durch Industrialisierung